Index - Engelska
dagstidningsserier


Index - Semic
orginaläventyrIndex - Svenska
James Bond-tidningenIndex - Norska
James Bond-tidningenIndex - Danska
James Bond-tidningenIndex -
James Bond
utgivning i USASerien i Sverige
Serien i Norge
Serien i Danmark
Serien i Finland
Serien i England
Serien i USA
I andra länderBöckerFilmer

 


James Bond tecknad av Ian Fleming.........
som tecknad serie

 

 

Andra Serier:

FANTOMEN


WILLY
PÅ ÄVENTYR


SPUD & Co


KING VID
GRÄNSPOLISEN


SCIENCE
FICTION


Allan Kämpe
Axa
Barbarella

Bill Manner
Bortom Mars
Buck Rogers
Dan Dare
Flygkamraterna
Jeff Hawke
Knut Berg

Leo Falk

Luc Orient
Reisen til Ken

Robinsons

Sky Masters
Tom Trick
Tvillingplaneterna
Världsrymdens
erövrare


Romanfigurer som
tecknade serier

.
Winnetou &
Old Shatterhand


Fältskärns
berättelser

 

 


När jag växte upp under första halvan av 1960-talet dök den spännande agenten 007, “My name is Bond, James Bond” upp. Jag har en 4 år äldre bror som fick mitt intresse att vakna för denna hjälte. Jag var för liten för få lov att gå på filmerna men jag kommer ihåg att jag med spänning läste den tecknade serien som gick i någon dagstidning som jag hade tillgång till – jag minns dock inte vilken det var.
Så småningom så kom även de första serietidningarna och jag var fast. Mitt intresse slocknade dock i början på 1970-talet, mest beroende på de dåliga teckningarna, för att återuppstå nu på “gamla” dar i och med att ‘Titan’ har gett ut nyutgåvor av de engelska orginalstripparna.
Jag har därför försökt göra en sammanställning av tillgänglig information om James Bond som tecknad serie. Jag har hämtat en del av informationen från olika hemsidor / bloggar på Internet som jag har översatt och anpassat till svenska förhållanden. Det är främst från den fantastiska hemsidan “MI6 – The Home of James Bond 007”.
Informationen om de olika tecknarna har jag i huvudsak hämtat från Lambiek.net., en mycket informativ hemsida om serietecknare.

Den tecknade serien startade 1958, 4 år innan den första “riktiga” James Bond-filmen såg dagens ljus – undantaget TV-filmen från USA som kom 1954. Serien fick dock aldrig något riktigt genomslag, men den engelska orginalutgivningen höll trots det på så länge som till 1983. I Skandinavien fortsatte serien med nyutgivning genom licensrättigheter t.o.m. 1991. Att serien trots sin bristfälliga kvalitet höll på så länge som den gjorde får väl främst tillskrivas att James Bond som företeelse och ‘action-figur’ har en stark förankring bland läsekretsen.

I de senaste seriekatalogerna står det att den svenska serietidningen höll på t.o.m. 1998 men jag har i mitt sökande efter underlag inte hittat tidningar senare än nr. 4/ 1996 och vill därför påstå att det är fel i de senaste katalogerna från Alvglans och Serie-främjandet och att serien upphörde redan 1996.
2008 kom det ut en mycket bra bok, ”James Bond - The history of the illustrated 007” av Alan J. Porter, om den tecknade serien om James Bond. Den beskriver bl.a. var och hur de olika James Bond-äventyren har publicerats.


Som tecknad serie:
Det hela började sommaren 1957 då Ian Fleming blev kontaktad av Edward Pickering, ansvarig utgivare av den engelska dagstidningen ”Daily Express”. Han ville låta göra tecknad serie av James Bond-böckerna som skulle gå i dagstidningen. Ian Fleming var tveksam till det hela då han var rädd att en dagstidningsserie skulle minska den upplevda litterära kvaliteten i Bond-romanerna och att han också därigenom skulle bli frestad att ”sänka standarden” när han skrev nya Bond-historier. Efter mycket diskuterande gick dockk Ian Fleming till slut med på det och den första James Bond-serien dök upp i ”Daily Express” den 7:e juli 1958. Det var en bearbetning av Ian Flemings första Bond-roman, Casino Royale. Denna första serie var skriven av Anthony Hearn och tecknad av John McLusky. Både Ian Fleming och ”Daily Express” läsare var imponerade av serien och den blev snart ett stående inslag i tidningen och fortsatte med de andra Bond-romanerna i kronologisk ordning. McLusky fortsatte med att teckna serien till 1966. De flesta manuskripten var författade av Henry Gammidge och de var alla baserade på Ian Fleming's original.
Den första omgången av serien blev abrupt stoppad i ”Daily Express” mitt i äventyret ”Åskbollen”. Den sista strippen, tryckt den 10:e februari 1962, hade en mycket kort förklaring i texten, som löd ”… men James Bond finner den stulna bomben och räddar världen. Slut.”
(I andra tidningar som körde serien skapades ytterligare tolv strippar för att runda av serien.)

Serien hade stoppats av tidningens ägare Lord Beaverbrook, i ett utfall av ilska över att Ian Fleming dagen innan hade gett rivalen ”Sunday Times” tillstånd att trycka hans nya James Bond-novell ”The Living Daylights” i premiärutgåvan av deras nya magasin som var tryckt i färg. Förutom att köra Bond-serien hade ”Daily Express” tidigare publicerat tidiga Bond-romaner. Så det sågs som en förolämpning att Ian Fleming inte gav dem chansen att få trycka den nya James Bond historien.
James Bond dagstidningsserie återvände inte till ”Daily Express” förrän den 29:e juni 1964, efter att Ian Fleming hade beslutat att be om ursäkt och slutit fred med Lord Beaverbrook.
Med omgång två av serien började numreringen om och det första äventyret var ”I hennes Majestäts hemliga tjänst” och man hoppade över det kritiserade äventyret ”Älskade spion” i kronologin hos Bond-romanerna. Detta äventyr likväl som det efterföljande ”Man lever bara två gånger” är några av de enskilt längsta berättelser som någonsin producerats som dagstidningsserier och båda tillhör de bästa och mest fylliga bearbetningar som gjorts av Bond-romanerna.

Den tredje omgången av serien började i januari 1966 när författaren Jim Lawrence och tecknaren Yaroslav Horak tog över från Gammidge och McLusky. Jim Lawrences sätt att skriva skilde sig en del från Henry Gammidges (som hade hållit sig så trogen romanerna som möjligt) genom att integrera mer filminspirerade idéer i de ursprungliga Ian Fleming-romaner som återstod. Detta sätt att hantera serien blev mycket framgångsrikt och när Ian Flemings material tog slut skrev Jim Lawrence nya äventyr helt på egen hand. Precis som med författandet så började den grafiska stilen som tecknaren Yaroslav Horak använde sig av också ange en ny riktning för serien. Hans dynamiska och spänningsfyllda, närmast ’nervösa’ teckningar, står i stark kontrast till McLusky's enkla men effektiva sätt att teckna.
Lawrence och Horak fortsatte att arbeta tillsammans på serien till 1979. Under denna långa period utvecklades ett något förutsägbart mönster i Jim Lawrences berättelser, då han tenderade att överanvända samma klichéartade intrig, genom att använda sig av antingen en hi-tech pryl eller dresserade djur som mördare, som drivande kraft i berättelserna och inte element av spionage som i de ursprungliga Bond-romanerna. Som ett resultat av detta tålde många av äventyren, trots att de var tämligen underhållande, inte någon noggrannare granskning. Alltför ofta blev Bond och äventyret framburet av något konventionellt uppdykande meddelande eller föremål som inte hade något förklaring. Det långsamma och utdragna läsartempot i en dagstidningsserie med en strip om dagen kan ha dolt detta när serien publicerades i original, men det blev smärtsamt tydligt när serien plockades ihop och blev läst i en sammanhängande sekvens.

Slutet på omgång 3 och början på omgång 4 kom när ”Express” tidningsgrupp beslutade att flytta Bond-serien från ”Daily Express” till ”Sunday Express” i januari 1977. Äventyret ”Ape of Diamonds” som precis hade börjat i ”Daily Express” avkortades då Yaroslav Horak var tvungen att överge serien för att börja arbeta med ett nytt äventyr för Bond-seriens premiär i ”Sunday Express”. ”Ape of Diamonds” avslutades av Neville Colvin, som senare kom att arbeta med Modesty Blaise-serien.
Flytten till ”Sunday Express” blev ingen succé och serien höll endast på i fyra månader och med ett enda äventyr innan den togs bort från tidningen. Arbetet fortsatte emellertid på serien och den höll på i andra tidningar till 1979.

Serien återuppstod 1981 för en femte omgång, nu för ”Daily Star” och med ett något förändrat format. Borta var texten i det övre vänstra hörnet och serien kallades nu för "007 - Ian Fleming's JAMES BOND". Som tidigare var serien skriven av Jim Lawrence, men tecknarna fortsatte att variera. Först ut var MAD-tecknaren Harry North, som snabbt blev utbytt mot en återvändande John McLusky. Skillnaden mellan McLusky's teckningar från 60-talet jämfört med 80-talet var ganska tydliga. Den sena McLusky är mycket lös och vag, med lite av stelheten från hans tidigare Bond-serier. Otillfredsställande tecknande var förmodligen huvudorsaken till att serien togs bort från ”Daily Star” mitt i äventyret "Polestar", och trots att tecknaren Yaroslav Horak återvände för de två sista äventyren så var seriens öde beseglat. James Bond upphörde som dagstidningsserie i början av 1984 efter att ha hållit på i över fyra årtionden.


Serietidningar i Skandinavien:

I de skandinaviska länderna - Danmark, Norge och Sverige – började en gemensamt tryckt och editerad serietidning om James Bond med repriser från den engelska dagstidningsserien att publiceras 1965. Ansvarig utgivare var svenska Semic Press, medan utgåvorna på norska och danska publicerades av Semic Nordic respektive Interpresse. Dagstidningsstripparna modifierades så att de skulle passa till ett standardiserat serietidningsformat. Ofta blev serierutorna utökade med mycket dåligt tecknat hantverk medan de återkommande seriepanelerna var borttagna (eftersom dagstidningsserien var tänkt att läsas som en stripp om dagen behövdes en viss mängd återkommande information inkluderas i varje seriestripp.) Medan de borttagna panelerna inte saknades så försämrade de dåligt tecknade kompletteringarna det allmänna kvalitetsintrycket på serien som publicerades.
Det är en tydlig indikation på kvaliteten på teckningarna och berättelserna i den ursprungliga dagstidnings-versionen, att serietidningen, trots sina bristfälliga teckningar, lyckades sälja förhållandevis bra.
Det fanns dock inte tillräckligt med material producerat för dagstidningarna för att fylla behovet för en regelbunden serietidning och det resulterade i en ofta ganska oregelbunden utgivning under 1970-talet, ibland med enbart ett fåtal nummer per år och ibland med ett stort antal nytryckningar av gamla äventyr. Det var först när Ian Flemings änka dog 1981 som serietidningskontrakten blev omförhandlade och Semic Press fick tillstånd att börja producera egna originaläventyr för serietidningsutgivning som var baserade på den litterära James Bond karaktären.

Det första "svenska" James Bond-äventyret publicerades i nr 1/1982 under titeln "Den gyllene triangeln". Det skrevs av norrmännen Terje Nordberg och Eirik Ildahl under den fyndiga pseudonymen Johann Vlaanderen (en förvrängning av Ian Fleming) och tecknades av Escolano. Under de följande 10 åren producerade Semic Press 42 äventyr för tidningen. De allra flesta var originalhistorier. Undantag var ett fåtal film-bearbetningar. Åren 1967–81 hade tidningen löpande numrering.
(Avsnittet "Operation: Blücher" av Sverre Årnes och Josep Gual från nr 12/1984 handlade om ett tyskt fartyg som sjönk utanför Norge under andra världskriget. Denna berättelse var grunden till den norska filmen "Blücher" som filmades 1988, dock utan någon James Bond i huvudrollen.)
Bland tecknarna var Juan Sarompas, Josep Gual och Manuel Carmona de mest produktiva, och bland författarna Sverre Årnes, Jack Sutter och Bill Harrington.
De ”svenska” äventyren publicerades också i tidningens "systertitlar" i Norge, Danmark och Finland.
Ett fåtal episoder har också exporterats till bl.a. Spanien, Tyskland, Ryssland och Indien, dock utan större framgång och försöket att introducera de nya Bond-äventyren från Semic i andra länder än de skandinaviska misslyckades. I huvudsak berodde detta på att de tidiga äventyren led av dålig kvalitet vad gäller själva teckningarna ihop med en ständigt upprepad actionhjälte-intrig. Med en marknad begränsad till Skandinavien lyckades Semic inte få tag i författare och tecknare av tillräckligt hög klass för att tidningen skulle lyfta från en medioker nivå. Medan seriens teckningar förbättrades något i de senare äventyren så varierade kvaliteten hela tiden vad gäller själva berättelsen. Några av äventyren gick i Ian Flemings anda medan andra äventyr mer handlade om en superspion som mer tycktes baserade på någon Bond-parodi än på den verkliga Bond-karaktären.
Början på slutet för den skandinaviska James Bond-serien kom i mitten av 1980-talet när dagstidningsserien slutligen upphörde och de nya Semic-producerade äventyren ensamt fick fylla tidningarna. I Danmark slutade den pågående James Bond-tidningen att publiceras 1984 efter att ha försökt enbart fokusera på de nyproducerade James Bond-äventyren.
I Norge höll James Bond-tidningen ut ända till 1994 (med ett avbrott mellan 1971-1979).

Tidningen hade emellertid då blivit en tidning som ofta innehöll andra serier än James Bond. I Sverige lyckades James Bond-tidningen hålla ut till 1996. Den hade då slagits ihop med den på samma sätt avtynande Helgonet-tidningen. Den egna produktionen av äventyr upphörde i början på 1990-talet och avsaknaden av nya högkvalitativa äventyr resulterade i att repriserna blev överrepresenterade och detta gjorde att tidningen fick läggas ner efter att ha funnits i 31 år.
Förutom repriser av egna och dagstidningsäventyr har tidningen också innehållit Bond-serier från exempelvis Marvel Comics och Dark Horse. Tidningen har även innehållit andra serier, som exempelvis "Carolina Yes", "Mike Steel", "Helgonet", "Jeff Cobb" och "Toppreportrarna". Lisbeth Notini var länge tidningens redaktör.
Vid sidan av serietidningen gavs även sju album ut 1981–89. Sex av dessa innehöll Semic-producerade äventyr, varav fyra var baserade på aktuella Bond-filmer. Det sjunde var från Atlantic.
‘Dödligt Dubbelspel’ och ‘Sista paret ut’ var specialtecknade äventyr medan övriga album var baserade på filmerna med samma namn.
‘Levande Måltavla’ och ‘Sista paret ut’ har även publicerats i Serietidningen James Bond nr. 3/1995.
Äventyret 'Dr. No' som var tecknat av Norman Nodel och kom ut som 'llustrated Classics' i England publicerades i Sverige och Norge i Detektiväventyr nr 6/1963.

Lista över de Sverige-producerade äventyren: Klicka här

Hermes Press gav 2008 ut boken "James Bond the history of the illustrated 007", skriven av pop-historikern Alan J. Porter.
I boken återges serieutgivningen i kronologisk ordning; allt från dagstidningsserierna på 1950-talet
till
de amerikanska serietidningarna på 2000-talet, och däremellan de Semic-producerade äventyren.
Boken återger noggrannt var och hur de olika serierna har publicerats.

Skaparna:
Ian Fleming:
James Bonds skapare, Ian Lancaster Fleming, född 28 maj 1908 i Mayfair, London, död 12 augusti 1964 i Canterbury, Kent (i en hjärtattack), var en engelsk journalist och författare som främst är känd för att ha skapat James Bond. Det blev tolv romaner och två novellsamlingar om denne gentlemannaagent.
Han har dessutom skrivit barnboken Chitty Chitty Bang Bang.
Ian Fleming var sonson till en mycket rik skotsk bankman, Robert Fleming och son till officeren Valentine Fleming (1882-1917) som dog under första världskriget.
Ian Fleming växte upp med sin mor Evelyn Fleming (1885-1964) och syskon Peter (1907-1971), Richard (1910-1977), Michael (1912-) och Amaryllis (1925-1999) som föddes under en romans med konstnären Augustus John.
Han fick en klassiskt ståndsmässig utbildning vid Eton College och utmärkte sig där på sportarenan. En annan arena han utmärkte sig på var dock inte gängse på Eton, nämligen den amorösa; Fleming hade samma lust till kvinnor som sin Agent 007.
Efter sina studier sökte han till militären där han inte passade in så väl. Före andra världskrigets utbrott tjänstgjorde han som journalist vid Reuter och bevakade bland annat en spionrättegång i Moskva. En inbjudan till en lunch med amiral Godfrey 1939 ledde till att han värvades av den brittiska säkerhetstjänsten. Fleming blev hemlig agent för britterna under kriget. Den amerikanska underrättelseorganisationen OSS fick många goda råd av Fleming då man startade upp sin verksamhet. OSS blev grunden till dagens CIA. Det var också under sin tid i OSS som han först började slipa på en idé som så småningom blev James Bond-böckerna.
Flemings semestrar i huset Goldeneye på Jamaica var sysslolösa (bortsett från umgänget med de andra Londoncelebriteterna som semestrade där, bland annat Noel Coward). Fleming satte därför igång att skriva romaner. År 1952 ser James Bond dagens ljus i Casino Royale och sedan rullar det bara på med ungefär en bok om året. James Bond är i mångt och mycket Ian Fleming själv. Även om Bonds uppdrag är fiktiva så finns stoff i böckerna från Flemings egen tid som hemlig agent och spion. Ian Fleming ledde en hemlig grupp på 200 officerare .under andra världskriget och lärde då känna Patrick Dalzel-Job. Denne var en agent .som hade svårt att lyda order men var språkbegåvad och en riktig hjälte. Han kunde spränga krigsfartyg, manövrera miniubåtar och åka skidor baklänges.
Patrick Dalzel-Job var själv författare men läste aldrig böckerna om James Bond. Han avled 2003. En annan förebild för James Bond var Fitzroy MacLean, en skotsk soldat, diplomat och författare. Den överklassbakgrund som Fleming hade och den koloniala tidsanda som han vuxit upp under märks ibland tydligt i till exempel hans beskrivning av kvinnor och färgade. Först var Fleming emot att Sean Connery skulle gestalta James Bond eftersom Connery kom från ett fattigt arbetarhem i Skottland och dessutom inte hade gått på Eton. Fleming hade hellre sett till exempel sin kusin, Christopher Lee, i huvudrollen. (Lee skulle dock senare få rollen som Bondskurken Francisco Scaramanga.) Efter den första filmen, Agent 007 med rätt att döda (1962) var dock Fleming så imponerad av Sean Connery att han lät James Bonds rötter förläggas till Skottland och få delar av sin utbildning på Fettes College, en internatskola i Edinburgh.....
Efter flera turer med rättigheterna kring romanen Åskbollen och efter ett alltför vidlyftigt leverne blev Flemings hälsa allt sämre. Under konvalescensen från en hjärtattack skrev han barnboken Chitty Chitty Bang Bang. Men krafterna tröt snart och vid 56 års ålder dog han i ännu en hjärtattack.
Ian Flemings fru sedan 1952, Anne Rothermere, hatade James Bond och ansåg att det enda den figuren gjort var att ta ihjäl hennes make.
Sonen Caspar Robert tog sitt liv 1975 och Anne dog 1981 i cancer.

Tecknare:


Dr No
- Illustrerad Klassiker 1963.
Norman Nodel (Nochem Yeshaya) (1922 – 25/2/2000, USA)
Norman Nodel var en framstående konstnär och illustratör av barnböcker och tidskrifter. Han började sin lysande karriär som fälttecknare i armén genom att rita militära kartor under andra världskriget. Efter kriget började han en framgångsrik karriär som tecknare i en mängd olika stilar, bland annat så tecknade han mycket för den berömda "Illustrerade Klassiker”-serien på 1950-talet. På 1940-talet hade han varit assistent till George Marcoux, och han hade också arbetat för ’True Comics’ och ’Sun Publications’.
Hans bidrag till "Illustrerade Klassiker" var bl.a James Bond-äventyret "Dr No" i nr. 158A som utkom 1963 och varierade för övrigt från "Ivanhoe" till "Faust" och "The Invisible Man". Han tecknade också regelbundet för ’Charlton's Teen’, som gav ut skräck- och romantik-serier på 1960- och 1970-talen. Under 1960-talet bidrog han till ’Warren’s’ tidskrifter ’Eerie’ och ’Creepy’, under pseudonymen Donald Norman.
Under de sista tolv åren av sitt liv ägnade Norman Nodel en stor del av sin tid och energi åt att illustrera böcker och tidskrifter, speciellt för judiska barn. Norman Nodel arbetade till sista dagen i sitt liv. Han dog den 25 februari, 2000.

Strip från Dr. No. 1963.Dagstidningsserier 1958-1966.

John McLusky (1923 – 5/9/2006)
John McLusky var den första tecknaren av dagstidnings-versionen av "James Bond"-serien, som började i ‘London Daily Express’ i juli 1958. McLusky tecknade åt ’Bomber Command’ under andra världskriget, och arbetade sedan som frilansande illustratör för kunder typ ’DC Thomson’.
1957 hade The Daily Express kontaktat Ian Fleming, författare av de berömda James Bond-böckerna, för att få publicera en tecknad serie baserad på hans världsberömda hemliga agent. McLusky ombads att stå för det konstnärliga, och han arbetade sig igenom tretton James Bond thrillers fram till 1966, främst med hjälp av manuskrift av Henry Gammidge.
För att hjälpa 'Daily Express' att illustrera James Bond anlitade Ian Fleming en kostnär att skissa en person som han trodde att James Bond skulle se ut som. John McLusky tyckte emellertid att Flemings 007 såg för omodern ut och därför ändrade han James Bond till att se mer luggsliten och maskulin ut.
1982 slog sig McLusky ihop med författaren Jim Lawrence för att illustrera fyra nya "James Bond" serier.
Medan han arbetade med "James Bond", tecknade McLusky även "The Beast of Loch Craggon" för ’Eagle’ under åren 1962-64, och efter att ha slutat med Bond-serien, ritade han bland annat "Secret Agent 13" i ’Fleetway’s June’. Han gjorde illustrationer till den pedagogiska tidningen ’Look and learn’ och han medverkade på ’TV Comic’ i 15 år. I den tidningen, tecknade han versioner av "Orlando", "Laurel & Hardy" och "The Pink Panther". I slutet av 1960 och början av 1970 arbetade McLusky på Thames’ tv-serie "Hattytown".

Strip från äventyret "Operation storslam", 1960 - nr. 1/1965.Dagstidningsserier 1966-1977.

Yaroslav Horak (1927-2020)
Yaroslav Horak föddes i Harbin, Manchuriet, som son till en tjeckisk far och rysk mor. Han och hans familj flyttade strax innan andra världskriget till Sydney, Australien. "Larry" Horak började sin karriär som porträttmålare, men bytte efter en kort tid till illustratör för större australiska tidskriftsförlag. Hans framgångsrika tecknade serie "The Mask" följdes snart av hans dagliga äventyrsserie "Mike Steel". Horak’s version av "Mannen med den gyllene pistolen" som publicerades mellan januari 1966 och september 1966 fick mycket beröm. Författaren Jim Lawrence fick tillstånd av Flemings agentur att skriva orginalberättelser om Bond som Horak tecknade. Yaroslav Horak och Jim Lawrence skapade tillsammans trettiotre Bond-äventyr för Daily Express och andra olika syndikat i Europa.
Horaks övriga tidningsserier inkluderar "Kapten Fortune" (1957-1962), "Sergeant Pat of the Radio Patrol" och "Andrea".

1966 ersatte Yaroslav Horak John McLusky som tecknare av James Bond-serien i 'Daily Express' och tecknade ytterligare sex av Ian Flemings James Bond-romaner och noveller samt även Kingsley Amis' 'Colonel Sun'. Äventyren skrevs av Jim Lawrence. 'The Living Daylights' blev också repriserad i 'Daily Expresst efter att först ha publicerats i 'Sunday Times' den 4:e februari 1962 och i den amerikanska tidningen 'Argosy' i juni samma år under titeln 'Berlin Escape'.
Efter succén med 'Mannen med den gyllene pistolen' fortsatte Horam och Lawrence att skriva och teckna tjugo orginalhistorier för den tecknade James Bond-serien för 'Daily Express' efter att ha fått tillstånd av Ian Flemings dödsbo.


Strip från äventyret "Octopussy - undervattensdöden", 1966 - nr. 8/1968.


Neville Colvin, (17/12/1918, New Zealand - 1991, England)
Neville Colvin arbetade som serietecknare för Evening Post från 1946 fram till mitten av 1950-talet. Han bosatte sig sedan i London och arbetade där för News Chronicle, Daily Telegraph, Daily Express och Evening Standard. Han tecknade "Ginger & Co i Swift Weekly (1960-62) och arbetade en kort period med "James Bond"-serien under åren 1976-77.
Colvin tecknade Peter O'Donnell's "Modesty Blaise"-serie från 1980 till 1986. Han tog över tecknandet från Patrick Wright och slutade när Enrique Romero återvände till serien. Colvin var också en välkänd porträttkonstnär. Han dog i Camden, London, 1991.

Strip från äventyret "Dödligt kommando", 1977 - nr. 52/1978. 

Harry North
Är en brittisk serieskapare som är mest känd för sin medverkan i Amerikanska MAD. Han tecknade serier som "Captain Hurricane" i tidningen Valiant samt en del material för den brittiska utgåvan av MAD innan han skickade in provsidor till amerikanska MAD och han blev sedermera tidningens första fasta medverkande som inte bodde i USA. Han flyttade dock dit efter ett tag och är numera bosatt i New York.
Anledningen till att han fick teckna ett äventyr av "James Bond" för dagspressen 1981 var förmodligen att han året dessförinnan hade tecknat Bond-parodin "00$ Money-raker" för MAD.

Strip från äventyret "Doomcrack", 1991 - nr. 2/1991.

Ramon Escolano Metaute (1943-)
Ramon Escolano är en spansk konstnär, född 1943, som huvudsakligen arbetat för den utländska marknaden.
Genom byrån ’Selecciones Ilustradas’, tecknade han för ’Vampirella’ (Warren Publishing, USA), ’Misty’ (England), ’James Bond’ (Semic, Sverige) och ’Eagle’ (Fleet-way, UK). Under 1980-talet tecknade han många berättelser för ’Gespenster Geschicten’ i Tyskland. För den spanska marknaden, tecknade han serien "Buru Landia" på 1970-talet, samtidigt som han arbetade åt Lecturas ('Bio-Comics'), Comics ('Johnny Galaxia') and TBO ('Tele TBO').

 Strip från äventyret "Slavhandlarna", 1983 - nr. 2/1983. 

Josep Gual (1936-)
Josep Gual började sin karriär med att arbeta för utgivare i Katalonien tills han kom in på den internationella mark-naden med hjälp av byrån Selecciones Ilustradas.
I Spanien, tecknade han följetonger för ‘Toray’ typ "Brigada Secreta", "Espionaje" och "Las Enfermeras" på 1960-talet. Han tecknade även "Mark Danger" i ‘Huron’ (manus av Manuel Dominguez Navarro, 1968), "Adam & Evans" i ‘Comics’ (manus av Victor Mora, 1972) och "Jeff Blake, El Hombre de Pinkerton" i ‘Kung-Fu’ (manus Andreu Martín, 1983).
Genom bemanningsföretag, tecknade han också för ‘Fleetway’ i Storbritannien. sedan 1969 var han en av de nya illustratörerna av det australiska seriealbumet "Devil Doone", efter att Amos Hart pensionerat sig. På 1970-talet tecknade han på *‘Creepy* och andra amerikanska skräckserier utgivna av ‘Skywald and Warren’. Senare ritade Josep Gual erotiska serier, bl.a. "George & Lynne" med manus av Conrad Frost för brittiska dagstidningen ‘The Sun’.
Gual har dessutom bl.a. tecknat "James Bond" för det skandinaviska förlaget ‘Semic’ (1980) och Disneyserier för ‘Egmont’ (1980, 1990). För den tyska tidskriften ‘Yps’, har han tecknat serien "Tommy, der Trommler". Under senare år har han arbetat med uppdrag via tecknaragenturen ‘Comicon’.

Strip från äventyret "Kodnamn Nemesis", 1983 - nr. 3/1983.  Semic-äventyr 1983-1991.

Juan Sarompas (född på Malaga 12/4/1943 -1999)
1970 publicerade han humorserien “Pepe, el Cámara” i ‘El Cuco’, bilaga till dagstidningen ‘Pueblo’ i Madrid. Han är mest känd för sina arbeten för utländska publikationer genom agenturer typ ‘Comicon’. På 1970-talet var han och Josep Gual illustratörer på serien 'Thomas, der Trommler', en serie skriven av Peter Wiechmann för den tyska tidskriften ‘Yps’. I början av 1980-talet tecknade han “Tex et Mex” för ‘Spirou’.
Han var en av huvudtecknarna för “James Bond”-serien hos ‘Semic' på 1980-talet.
Han avled 1999 i Spanien.

Strip från äventyret "Dödande sand", 1987 - nr. 4/1987. Semic-äventyr 1986-1988.
Manuel Carmona (1949 - )
Manuel Carmona Ruiz föddes i Úbeda, Andalusien, och bosatte sig i Valencia 1967. Han har mest arbetat åt utländska tidningar och magasin. Han har bl.a. tecknat för den brittiska tidskriften ‘2000AD’ och han var en av de tre viktigaste tecknarna på Semic’s "James Bond"-serie i Skandinavien på 1980-talet, tillsammans med Josep Gual och Juan Sarompas. Han lämnade serierna i slutet av 1980-talet och ägnade sig istället åt reklamtecknande.

 Strip från äventyret "Döden i Florens", 1986 - nr. 5/1986. 

Paul Neary (18/12/1949)
Paul Neary är en brittisk serietecknare, som började arbeta på skräckhistorier för ‘Warren Publishing's’ ‘Eerie’ på 1970-talet. Han arbetade därefter med redaktör Dez Skinn för ‘Marvel UK’ och ‘2000 AD’. För ‘2000 AD’ illustrerade han episoder av “Future Shocks” och för ‘Marvel UK’, illustrerade han "Hulk" and “Nick Fury". I början av 1980-talet skapade han "Madman" för Dez Skinn's ‘Warrior’ och senare blev han tuschare åt Alan Davis på ‘DC Comics’ och "Batman" för ‘Detective Comics’. Neary var redaktör och chefredaktör för ‘Marvel UK’ under 1990-talet och hjälpte till med att lansera titlar som “Death's Head II”, “Hell's Angel” (senare “Dark Angel”), “Warheads”, “Digitek” och “Motormouth”. Efter det har Neary huvudsakligen varit verksam som tuschare, bl.a. för Bryan Hitch på “The Authority'” och “The Ultimates”.

 Strip från äventyret "Octopussy", 1983 - nr. 5/1991. 


Vince Colletta (15/10/1923, Italy - 3/6/1991, USA)
Vincent Joseph Colletta föddes i Casteldaccia, Italien, och började sin karriär på den amerikanska serietidnings-marknaden 1952. Han var mest känd för sitt arbete på ’Atlas’ på 50-talet, och som tuschare åt Jack Kirby under 1960-talet.
Hela det decenniet arbetade han främst som tecknare av romantiska titlar utgivna av ’Better Publications’, ’Archie Comics’, ’Youthful Magazines’, ’Charlton’ (”Teen-Age Love”, ”First Kiss”) och, framförallt, ’Atlas / Marvel’ (”Love Romances”, ”Lovers” och ”My Own Romance”). Han färglade dessutom "Gunmaster" för ’Charlton’ samt ”Guerrilla War”, ”Jungle War Stories” och "Idaho" för Dell.
Under 1960-talet fokuserade Colletta på tuschandet. Han gjorde några tidiga "Daredevil" utgåvor för Joe Orlando, och hade et sex års jobb på Jack Kirby's ’The Mighty Thor’ i "Journey into Mystery" och "The Mighty Thor". Han följde med Kirby till DC 1970 och tuschade Kirby's serier om "Superman's Pal, Jimmy Olsen", "The Forever People", "Mister Miracle" och "The New Gods". Colletta fortsatte med att tuscha många andra DC-titlar, bl.a. olika typer av "Batman", "Superman" och "Green Lantern" titlar och nästan varje nummer av ”Wonder Woman” mellan 1973 och 1980. Han tecknade också 1981 ihop med Howard Chaykin James Bond-äventyret 'For your eyes only' i två avsnitt för Marvel Comics. Han var DC: s art director 1976 till 1979. Colletta har tuschat för ’Skywald’, ’Marvel’ och ’DC’ långt in på 1980-talet.

Strip från äventyret "For Your Eyes Only", 1981 för Marvel Comics.


Paul Gulacy (1953, USA - )
Paul Gulacy är mest känd för sitt arbete med Marvels 1970-titel "Master of Kung Fu". Precis som Jim Steranko, banade Gulacy väg för ett slags superrealistiska serier tecknade i filmisk stil, spion- berättelser i synnerhet. I samarbete med författaren Doug Moench, producerade Paul Gulacy några utmärkta arbeten med tidningar som "Shang-Chi", "Master of Kung Fu", "James Bond 007", "Six from Sirius" och "Batman". Gulacy var tecknare på en av de första amerikanska grafiska romanerna, "Slow Fade of an Endangered Species", skriven av Don McGregor.
Gulacy har gjort arbeten för ’Hustler’ och ’Heavy Metal Magazine’, och omslagsillustrationer för ’Eclipse Enterprises’, ’New Media Publising’, ’Dark Horse Comics’ samt för ’Hard Rider’ pocket-böcker. Under 1980-talet arbetade han också för ’Eclipse’ och ’AC Comics’ ("Black Diamond"). På 1990-talet jobbade han för ’Topps’ ( "Zorro" och med omslag), ’Acclaim's Valiant’ ("Bloodshot", "Turok" och med omslag) och ’DC’ ("Batman vs Predator"). År 2006 fick han i uppdrag att göra miniserien "Squadron Supreme: Hyperion vs Nighthawk" för ’Marvel’.

Strip från äventyret "Ormens tand", 1993 - nr. 3/1993.


John Watkiss (28/7/1961 – 21/1/2017, England)
John Watkiss är en tecknare som jobbar åt ’DC’. Han är mest känd för sitt arbete med ”Legend of the Dark Knight” men han arbetade även med ”Batman” och den episka serien ”The Sandman” som är skriven av Neil Gaiman. Watkiss började sin karriär på 1980-talet på brittiska serier som ”Kiss of Death” och ”Last Kiss”.
Han tecknade även ”James Bond” för ’Dark Horse’ och ”Conan” för ’Marvel’.

Strip från äventyret "Dödens ljus", 1993 - nr. 3/1994


David Jackson & David Lloyd (1950-, England)
David Lloyd debuterade 1977, när han började hos ’Halls of Horror’, ’TV Comic’ och ’Marvel UK’. Till hans första verk hör den rosade "Night Raven", skapad ihop med Steve Parkhouse samt en annan serie för ’Marvel UK’ med "Dr Who”. Ihop med Alan Moore skapade han "V för Vendetta", publicerad i den brittiska månadstidningen ’Warrior’. Lloyd har också arbetat med "ESPers" (med författaren James Hudnall) för ’Eclipse Comics’, "Hellblazer" (med författare Grant Morrison och Jamie Delano) och "War Story" (med Garth Ennis) för ’DC’, samt med "Global Frequency" (med Warren Ellis) för ’Wildstorm’. Han har också skapat serieromanen "Kickback" för det franska förlaget ’Editions Carabas’. Lloyd är verksam inom undervisning av serietecknare och bor i Brighton, England.
David Lloyd skapade 1994 tillsammans med David Jackson Bond-äventyret "Dödlig smitta" åt 'Dark Horse Comics'.

Strip från äventyret "Dödlig smitta", 1994 - nr. 1/1995.


Mike Grell (1947, USA - )
Mike Grell studerade vid University of Wisconsin och Chicago Academy of Fine Arts. Han trädde in i serierna värld 1972, då han blev assistent till Dale Messick på
"Brenda Starr". Han flyttade till New York ett år senare, och började där arbeta för ‘DC Comics’ på titlar som "Aquaman", "Green Arrow", "Phantom Stranger", "Batman"
och "The Legion of Super-Heroes". Han kom ut med sin egen skapelse, "The Warlord", 1976. Den blev snart DC: s bäst säljande titel.
Mike Grell också skapat "Starslayer" 1978. Han tog över söndagsversionen av ”Tarzan” 1981, och följde i Hal Foster’s, Burne Hogarth’s och Russ Manning’s fotspår.
Mike Grell flyttade från norra Wisconsin till Idaho med sin hustru Sharon, där han fortfarande bor och arbetar.

Från albumet "Tid för hämnd" 1989.Frederico Maidagan
Frederico Maidigan är en spansk tecknare som i huvudsak har tecknat åt utländska serieförlag.
För det skandinaviska förlaget ’Semic’ har han tecknat bearbetningar av James Bond-filmerna ”Octopussy” och ”A View to a Kill” under 1980-talet.
På 70-talet bidrog han även till den skandinaviska produktionen av ”Fantomen”-äventyr.


Strip från albumet "Octopussy" 1983.


John M. Burns (1938-, England)
John Burns föddes i Essex. Han började sin karriär som lärling
hos Doris White på ’Link Studios’ 1954. Hans tidigaste verk var illustrationer för ’Amalgamated Press’ med titlar som ”Girls’ Crystal and Schoolfriend”. Han jobbade även åt ’Express Weekly’ och därefter fullgjorde han sin värnplikt med RAF i Singapore. År 1960 återvände han till Storbritannien och inledde ett samarbete med ’DC Thomson’ ("Wuthering Heights" i ’Diana’) och med 'Kelpie' in Wham!) för ’Odhams’.
Hans första dagstidningsserie var "The Seekers" för ’The Daily Sketch’ från 1966 till 1971. Han tog över "Modesty Blaise" från Enrique Romero, och arbetade med denna serie för ’The Evening Standard’ under åren 1978-79. Andra tidningsserier var "Danielle" för ’Evening News’ åren 1973-74, "George och Lynne (1977-84),"Jane" (1985-89) för ’Daily Mirror’ samt ”Smythie" i ’Evening News’. År 1987 började han teckna "Julia", en dagstidningsserie för den tyska marknaden.
Burns har också arbetat på för TV med ”tie-in serier” för TV 21, Look-In och TV-Action ("The Tomorrow People). Hans serier för ’Eagle’ omfattar "Wrath of the Gods", "The Fists of Dany Pike","Dolebusters" och "Roving Reporter".
På den europeiska kontinenten, är Burns mest känd för sin Sword & Sorcery-serien, "Zetari", som han gjorde i samarbete med holländska författaren Martin Lodewijk. Under 1980-talet anslöt sig Burns till ’Fleetway/2000 AD’, där han arbetade med serier som "Dan Dare", "Judge Dredd" och "Trueno". Han var med och skapade "Bendatti Vendetta" för ’Judge Dredd Magazine’ tillsammans med Robbie Morrison, och blev den ledande tecknaren av "Nikolai Dante".

Serieruta från äventyret "A silent armageddon" 1993.Russ Heath (29/9/1926-23/8/2018, USA)
Russell Heath föddes i New York 1926, och debuterade med "Hammerhead Hawley" i Halyhoke vid sexton års ålder. 1946 anställdes han av ’Timely’, där han började teckna flera olika genrer av serier. Hans bästa verk var på westerns, särskilt "Arizona Kid", "Two-Gun Kid" och "Kid Colt Outlaw", som var kända för sina realistiska teckningar och detaljer.
Förutom västernserier, tecknade Heath science-fiction-berättelser för ’Avon’, romantiska berättelser för ’Lev Gleason’ och "Plastic Man" för ’Quality’. I början av 1950-talet var han delaktig i ’EC’- titlar som "Mad" och "Frontline Combat". Han arbetade tillsammans med Harvey Kurtz-man, med vilken han också arbetade för ’Mag Mag and Trump’. Under 1950-talet arbetade han för ’DC / National’, där han tecknade alla typer av äventyr, såsom "Golden Gladiator" och "Robin Hood" i ’Brave och Bold’. Han tecknade även krigsserier igen, såsom ”Sea Devils”, "Our Army at War” och ”GI Combat”.
Förutom sina egna serier, hjälpte Heath andra artister, såsom George Wunder på "Terry och piraterna", Dan Barry på "Blixt Gordon", Stan Lynde på "Latigo" och Kurtzman och Elder på "Little Annie Fanny".
Från 1981 till 1984 arbetade Heath på en ny version av "The Lone Ranger" för ’New York Times Syndicate’. Sedan dess har Russ Heath tillbringat större delen av sin tid till animerade serier. Han har dock gjort enstaka bidrag till serier som "Shadow"

  Strip från äventyret "Minute of Midnight" från Dark Horse Comics #25.


Gary Caldwell
är verksam i Paisley, Skottland. Han har bl.a. arbetat som färgsättare åt Simon Fraser. Han har även arbetat med “The Adventure of Nikolai Dante”.
Han har 1995 tecknat James Bond-äventyret ”The Quasimodo Gambit” (skrivet av Don McGregor).
Han har även tecknat ett flertal serier åt tidningen '2000AD', där han även gjorde en del omslag.

Strip från äventyret "The Quasimodo Gambit" från Dark Horse Comics, 1995.


Jean-Claude St. Aubin (1951-, Canada
Jean-Claude St Aubin började arbeta med serier 1976. Han var ansvarig färgsättare av "Captain Canuck"-serien samt tuschade ett antal andra serier. Han var back-up för ytterligare några, typ "Chaos Corps" och "Beyond". Sedan 1981 har han arbetat med att teckna och tuscha för amerikanska företag som ’Marvel’, ’DC’, ’Topps’, ’Acclaim / Valiant’ och ’Crusade’. Några av hans verk är "Magnus Robot Fighter", "The Franken-stein / Dracula War", "Aquaman", "X-Files" och "Green Lantern". 2001 tuschade han även miniserien "Voyager Planet Killer" för ’Wildstorm Comics’, som var tecknad av Robert Teranishi.
Han har arbetat med Pete Brouwer på "March On Fort Whoop-Up", en tecknad bok som beskriver bildandet av North-West Mounted Police.
Han tecknade även för Topps Comics 1996 Bond-äventyret "Golden Eye" som var en serie-adaption av filmen.

Strip från äventyret "Golden Eye" från Topps Comics, 1996.


Dynamite Entertainment 2015-2016

Jason Masters (Sydafrika)
Har tidigare arbetat på DC Comics och med Marvels superhjältar; t.ex. "Batman", "Batwoman",
"Suicide Squad", "Legends of the Dark Knight" och "Nightwing".


Serierutor från äventyret "Vargr" från Dynamite Entertainment,, 2015.Dynamite Entertainment 2016-2017

Luca Casalanguida (Italien)
Studerade vid SFP varifrån han tog examen 2004. Han tog även examen i arkitektur i Pescara följande år. Han debuterade professionellt med serier 2003 med en kort historia i Skorpio som följdes upp med andra serier. 2010 anslöt han sig till 'Bonelli Nathan Never Almanac of Science Fiction' där han jobbade ihop med Barbati. Har även tecknat Dylan dog.


Serierutor från äventyret "Hammerhead" från Dynamite Entertainment, 2016.

 Dynamite Entertainment 2017


Rapha Lobosco
(Brasilien)
Lobosco är en brasiliansk tecknare med bas i Dublin, Irland.
Han har bl.a arbetat med olika 'indie comics' på Irland, typ 'Lightning Strike Comics', 'Heavy Black' och 'Numb'. 2016 arbetade han som tuschare för 'Titan Comics' serie "Doctor Who".
Han är född i Brasilien den 27:e maj 1986.Serierutor från äventyret "Black Box" från Dynamite Entertainment, 2017.

 


Dynamite Entertainment 2017


Antonio Fuso
(Italien)
Antonio Fuso är en italiensk serietecknare med Rom som sin bas.

Han har arbetat med bl.a. följande alster "Fear Agent", "Judge Dredd", "G.I.Joe" samt den tecknade versionen av Stieg Larssons "Millenium trilogi".

Han har även gjort omslag och illustrationer åt 'Boom! Studios', 'Archie', 'Titan' och 'Vertigo' och för
det belgiska rockbandet "dEUS".Serierutor från äventyret "Service" från Dynamite Entertainment, 2017.

Serieutgivning i Sverige:

  Det första Bond-äventyret som publicerades som eget album i
Sverige var "Doktor No" som publicerades i tidningen Detektiv-
äventyr nr 6 1962, och det var tecknat av Norman Nodel.
"Doktor No" har sedan också publicerats i den då nystartade
serietidningen James Bond nr 4/1965 och det var då tecknat
av John McLusky.
 
1988 gav Alvglans förlag i Sverige ut en bok med hårda pärmar som
innehöll en förteckning över James Bond-böckerna, -filmerna och -serierna.
Boken innehöll även 6 st. av de tecknade serierna. Det var: Moonraker,
Död och diamanter, Agent 007 ser rött, Doktor No, Goldfinger och Man lever bara två gånger
Svenska James Bond-serietidningar


Nr 1/1965 (första numret)


Nr 1/1966

Nr 15/1971

Nr 21/1972

Nr 4/1996 (sista numret)

Den svenska James Bond-tidningen som gavs ut av Semic Förlag startade 1963. Storleken på tidningen var 17x26 cm och sidantalet var från början 52 sidor.
Sidantalet har sedan varierat under åren; 52 sidor (1/65-8/85), 68 sidor (3/67,7/68,32/75,45/77,1/86-12/90), 84 sidor (1/91-6/93) samt 100 sidor
(7/90 1/94-4/96). Tidningen publicerades hela tiden i svart/vitt.
Som framgår av bilderna ovan så bytte man logotyp redan andra året. Den nya logotypen fanns sedan kvar till 1970 då man flyttade ned pistolen till nedanför
”James Bond”. Detta ny utseende följde sedan tidningen till nr. 4/1995 då ”Agent 007” flyttas upp ovanför ”James Bond”.
Det färgade fältet runt ”James Bond” och äventyrets titel försvann dock redan 1972.
Det sista Englandsproducerade äventyret ”Operation Dubbelörnen” publicerades i nr. 8/1985.
Det första Sverigeproducerade äventyret ”Den gyllene triangeln” publicerades första gången i nr. 5/1982 och det sista svenska äventyret ”Giftfabriken”
publicerades i nr. 6/1991.
Utöver äventyren från England och Semic själv så har även några av de i USA nyskapade äventyren publicerats i den svenska James Bond-tidningen:

Titel

Tecknare

Författare

Årtal
Sv. tidning
Octopussy
Paul Neary
Steve Moore
 1983
5/91
Ur dödlig synvinkel
H. Chaykin / V. Coletta
Larry Hama
 1981
6/92
Ormens tand
Paul Gulacy
Doug Moench
 1992-93
3-5/93
Dödligt ljus
John Watkiss
Das Petrou
 1993
3/94
Dödlig smitta
D. Jackson / D. Lloyd
Simon Jowett
1994 
4/94-1/95

Klicka här för att komma till förteckning över de svenska James Bond-tidningarna.

James Bond-serien har även publicerats i några nummer av 'Agent X9'.
nr. 3/2008 - Goldfinger
nr. 13/2008 - Älskade spion

James Bond i Album-format:
Under åren 1981 - 1989 kom det även ut totalt 7 st album med James Bond-äventyr. Se tabell nedan.
Dödligt Dubbelspel’ och ‘Sista paret ut’ var specialtecknade äventyr medan övriga album var baserade på filmerna med samma namn.
‘Levande Måltavla’ och ‘Sista paret ut’ har även publicerats i Serietidningen James Bond nr. 3/1995.


Titel

Tecknare

Författare

Årtal
Förlag
Ur dödlig synvinkel
?
Stan Lee
1981
Atlantic
Octopussy
Frederico Maidagan
Jack Sutter
1983
Semic
Dödligt dubbelspel
Sarompas
Jack Sutter
1984
Semic
Levande måltavla Frederico Maidagan Jack Sutter
1985
Semic
Sista paret ut Sarompas Jack Sutter
1986
Semic
Iskallt uppdrag
Sarompas
Jack Sutter
1987
Semic
Tid för hämnd
Mike Grell
Richard Ashford
1989
Semic

 
James Bond-serien publicerades också i veckotidningen 'Vecko Revyn'. Äventyret som presenterades där var "Död och Diamanter" av Henry Gammidge/John McLusky - i original "Diamonds are Forever".
Serien fanns med i numren 16/1965 t.o.m. 38/1965 då den abrupt upphörde mitt i äventyret.
De sista 51 seriestripparna blev således aldrig publicerade, enbart de 96 första.


James Bond-serien publicerades 1967 även i 'Allas Veckotidning'.
Det var "Man lever bara två gånger" av Henry Gammidge/John McLusky - i original "You Only Live Twice" som publicerades där.


Serieutgivning i Norge

Den tecknade James Bond-serien hade i Norge premiär i veckotidningen 'Alle Menn' nr. 41/1964. Från början var det McClusky's version som publicerades.
Den första episoden var "Goldfinger" (nr. 41/1964-26/65). Sedan följde "Alarm i Shape" (27/65-42/65), "Operasjon Tordensky" (43/65-5/66), "Diamanter varer evig" (6/66-42/66) och "Man lever bare to ganger" (42/66-39/67). Efter det övergick man till Horak-episoder. Den första episoden var "Mannen med gullpistolen" (40/67-40/68). Därefter följde "Undervannsdøden" (40/68-29/69), "Operation Sea Slave" (29/69-21/70), "Spionen som elsket meg" (21/70-22/71), "Harpyiadene" (22/71-24/72), "Dødens elv" (24/72-5/73), "Oberst Sun" (6/73-8/74) samt "Det gylne gjenferd" (9/74-39/74). Serien presenterades i 'Alle menn' med 4 strippar per nummer.
Dagstidningsserien publicerades även i ett antal dagstidningar i Norge, bl.a 'Verdens Gang' (1967-1975), 'Nordlys' och 'Tidens krav'. Här var det episoden
"Dr. No" som var premiäräventyret.
I Norge publicerades James Bond-tidningen mellan åren 1965 och 1994 med ett uppehåll mellan åren 1971 – 1979. Utgivare i början var 'Normic Press'.
Nedan kan man se hur den norska utgåvan har bytt logotype på tidningen vid ett par tillfällen.
Första bytet skedde redan med nr 1/1966, det andra med nr 1/1979 och det tredje med nr 8/1984.
Sista numret av James Bond-tidningen i Norge var nr 7/1994.


Nr 1/1965 (första numret)


Nr 1/1966

Nr 1/1983

Nr 1/1986

Nr 7/1994 (sista numret)

Åren 2000 och 2001 kom det i Norge ut 5 tidningar med orginaläventyr från England.

Nr 1: Casino Royale & Live And Let Die, 2000
Nr 2: Moonraker & Diamonds Are Forever, 2000
Nr 3: From Russia With Love & Dr. No, 2000
Nr 4: Goldfinger & Risico, 2001
Nr 5: From A View To A Kill, For Your Eyes Only & Thunderball, 2001

Förutom dessa tidningar så publicerades Norman Nodels version av "Dr. No" i 'Detektivserien' nr 6/1962 samt samma album i Norge som i Sverige.
Albumen var "Kun for dine øyne", 1981, "Octopussy", 1983, "Dødelig Dobbelspill", 1984, "Med døden i sikte", 1985, "I Skuddlinjen", 1987 samt "Med rett til å drepe", 1989

I Norge publicerades dessutom i tidningen Agent X9 Spesial 3 äventyr från den amerikanska produktionen som inte publicerats på annat sätt i Skandinavien.
Det var äventyren 'Shattered Helix' i nr. 7/1995, ‘Silent Armageddon’ i nr 8/ 1995 och ‘Minute of Midnight’ – ‘Operasjon Miasme’ i nr 9/1995.


Klicka här för att komma till förteckning över de norska James Bond-tidningarna.


Serieutgivning i Danmark
I Danmark publicerades James Bond-tidningen mellan åren 1965 och 1983. Man bytte logotype på tidningen i nr 45/1978.
När tidningen kom ut 1983 med nytt namn hade den fått ny logotype, samma som introducerades i Norge 1984. Tidningen bytte då även namn från Agent 007 James Bond till enbart James Bond. Satsningen lönade sig uppenbarligen inte eftersom tidningen lades ned efter enbart 7 nummer efter ändringen.


Nr 1/1965 (första numret)


Nr 45/1978

Nr 1/1983

Nr 7/1984 (sista numret)

 

Precis som i Sverige och Norge publicerades i Danmark 'Doktor No'- äventyret av Norman Nodel i Detektiv-serien nr 6/1962.

I Danmark har det även kommit ut tre specialalbum om James Bond.
- Moonraker (1979)
- Octopussy (1983) och
- Strengt fortroligt [For Your Eyes Only] (1992)


Även i Danmark publicerades James Bond-serien i 'Agent X9'.
Det var några av de Sverige-producerade äventyren som fanns med i
nr. 111, 119 och nr. 122 under åren 1988-1989.
Ett nytt försök att lansera James Bond som serie i 'Agent X9' gjordes i nummer 180/1995. Äventyret var "Eksperiment Z".
Men det blev aldrig något av med en fortsättning.

 


I Danmark gav Semic Interpresse 1995 ut 3 stycken serietidningar med äventyr från den
amerikanska produktionen, med text av Doug Moench och teckningar av Paul Gulacy.
Dansk titel var "Slangens liga", och gavs ut i tre delar.
Orginalets titel var "Serpent’s Tooth", del 1-3.

Klicka här för att komma till förteckning över de danska James Bond-tidningarna.


Serieutgivning i Finland

Även i Finland publicerades en James Bond-tidning. Den byggde på samma innehåll
som tidningarna i de tre övriga nordiska länderna och följde i början dessa länders utgivning. Ett exempel är "Doktor No" i nr 4 från 1965 och "Åskbollen" i nr 2 från 1966.
Samma äventyr publicerades i motsvarande nummer i Sverige, Norge och Danmark.
Första serieutgivningen med James Bond var "Doktor No" som publicerades i finska Detektivserien "Isku Sarja" som nr. 6/1962.

I Finland publicerades också ett antal äventyr med James Bond som serie i tidningen
'Agentti X9' under åren 1992 och 1994. James Bond-serien fanns med i 10 nummer.
Längst till höger är nr. 1/1994, sista numret med James Bond-serien.

Även i Finland har det publicerats några album med James Bond.
1983: Octopussy [Octopussy]
1984: Tappava juoni [Dödligt dubbelspel]
1985: 007 ja kuoleman katse [From a view to a kill]
1989: 007 ja lupa tappaa [Licence to kill]


1989 utkom ett album, 'Wanhat Sarjat' nr.18, med
6 st
James Bond-äventyr med teckningar av John McLusky.

- Kuuraketti
- Timantit ovat ikuisia
- 007 Istanbulissa
- Tohtori No
- Kultasormi
- Elät vain kahdesti
[Moonraker]
[Diamonds are Forever]
[From Russia with Love]
[Doktor No]
[Goldfinger]
[You Only Live Twice]

Klicka här för att komma till en ofullständig förteckning över de finska James Bond-tidningarna.

Serieutgivning i England

I England har det kommit ut serie-tidningar, -album och -böcker med James Bond i några olika omgångar.
’Dr No’ i gavs 1963 ut som 'Classics Illustrated', no. 158A. Tecknare var Norman J. Nodel.

I övrigt var det ingen regelbunden utgivning av serien som den i de skandinaviska länderna.
1987 började 'Titan Books' med återutgivning av de gamla dagstidningsstripparna i albumformat.
Dom gav ut ett album per år fram t.o.m 1990, totalt 4 album.
2004 gav dom ut en ny serie album. Denna höll på t.o.m 2010 och då hade dom tryckt samtliga dagstidnings-äventyr, totalt 17
album i storleken 22 x 30 cm.
Böckerna innehåller förutom serien även artiklar om James Bond och intervjuer med personer med anknytning till filmerna och James Bonds värld.
2009 påbörjade 'Titan Books' även en utgivning av de engelska dagsstripparna i bokform; "The James Bond Omnibus".
Storleken är 19,5 x 23,5 och boken har mjuka pärmar. 6:e och sista delen kom 2014 och i och med det så har samtliga äventyr publicerats.

2015 påbörjade 'Titan Books' en ny bokserie med utgivning av de gamla James Bond-stripparna.
Första boken innehåller 4 serier om "Spectre" från 1961-1964 och publicerades i samband med premiären av filmen 'Spectre'.
Andra boken innehåller de 6 första serierna som är tecknade av John McLusky och som publicerades under åren 1958-1960.

Klicka här för att komma till en förteckning över de engelska James Bond-tidningarna.
1962

1987

2005

2009

2015

Serieutgivning i USA

Det är vanligtvis titlar publicerade i USA som omnämns när den genomsnittlige engelsk-pratande Bond-anhängaren diskuterar serier om James Bond, och ibland, dock sällan, dagstidningsserien – men aldrig de icke-engelska titlarna från Semic eller Zig Zag (Chile). Av de amerikanska Bond-serierna så minns den tillfällige Bond-anhängaren i första hand de titlar som publicerades av ’Dark Horse Comics’ från första halvan av 1990-talet. Några kanske kommer ihåg den första ursprungliga engelsk-språkiga serietidningen om James Bond - Mike Grells `Permission to Die` - medan andra kanske kommer ihåg några av de olika bearbetningarna som gjordes av de enormt populära James Bond-filmerna.
Ett enkelt skäl till att Bond-anhängarna kommer ihåg dessa titlar, och inte de andra, är naturligtvis att de trycktes på engelska och distribuerades vida omkring. De lyckades nå ett stort antal människor som hade sett Bond-filmerna eller läst Bond-böckerna och de visade dessa människor att det verkligen var möjligt att berätta ytterligare historier om James Bond, i ett medium som kombinerade de grafiska elementen i en film med det skrivna ordet i en roman till en alldeles egen unik konstform.
Så det faktum att Bond-anhängarna fortfarande minns dessa titlar, trots det faktum att de nu är ganska gamla, visar att det finns ett intresse för, och därmed också en marknad för välproducerade serietidningar om James Bond. Det är kanske inte en jättestor marknad, jämfört med filmerna – men den finns där och den är potentiellt en ganska stabil marknad. Detta speciellt om man jämför med försäljningssiffrorna för andra serietidningstitlar baserade på filmer/böcker/dataspel.

I USA gavs det under åren 1981 - 1996 ut 14 album med USA-producerade James Bond-äventyr på förlagen 'Marvel Comics', 'Eclipse Comics', Dark Horse Comics' och 'Topps Comics'.


Klicka här för att komma till en förteckning över de USA-producerade James Bond-tidningarna.

1963 gav förlaget Showcase ut Norman Nodels Dr. No i USA.
Det var den första James Bond-tidningen som gavs ut där.

 
1981 gav "James Bond 007 Fan-club" i USA ut ett album 'The illustrated James Bond' med
äventyren 'Diamonds are forever', 'From Russia with love' och 'Doctor No' från Daily Express.

James Bond-serien publicerades under åren 1971-1978 i USA i tidningen 'Menomonee Falls Gazette' som gavs ut av 'Street Entreprises'
och som var en veckotidning i tabloidformat (28,5 x 44,5 cm) som repriserade dagstidningsserier från USA och Storbrittanien.
Tidningen utkom med 232 nummer och James Bond-serien var med i samtliga fr.o.m nr. 1.
James Bond var med på omslaget till nr. 5, nr. 31, nr. 51, nr. 76, nr. 128, nr. 166, nr. 200, nr. 206 och nr. 221.

Äventyr som publicerades var
- On Her Majesty's Secret Service
- Live and let die
- Moonraker
- The Hildebrand Rarity
- The Spy Who loved me
- Golden Ghost

'Play Value Books' gav 1985 ut två nyskrivna James Bond-tidningar 'James Bond 007 Adventure
Storybooks' i USA.
Nr. 1 "Blackclaw’s Doomsday" var skriven av John Albano med illustrationer av Rudy Nebres och
nr. 2 "Storm Bringer" var skriven av Roger McKenzie med illustrationer av Nestor Redondo och
Del Barras. För färgläggningen av de båda albumen svarade Judith Fast.
(James Bond-flickorna hette i böckerna Yvete LaRue och Dr. Margaret Manfield.)
'Play Value Books' var licensierade av både 'Danjaq' och 'Glidrose' och publicerade av 'Grosset
& Dunlap', som tillhörde 'Putnam-gruppen', som vid den tiden hade rättigheterna för James Bond
i USA.
Tanken var att det skulle givits ut ytterligare 2 böcker om James Bond i den serien men de två
sista "Operation Big Train" och "Target: 007" släpptes aldrig.

 
DYNAMITE ENTERTAINMENT


Dynamite "Vargr" nr. 1 (omslag: Dom Reardon)Den 4:e november 2015 gav 'Dynamite

Entertainment' ut första numret av en ny serie James Bond-tidningar.
Den första nyutgivningen av James Bond på 20 år.
För manus står Warren Ellis och tecknare är Jason Masters.
Titel på äventyret är "Vargr" och det börjar med att James Bond återvänder till London efter att ha avslutat ett uppdrag efter en stupad kollega i Helsingfors.
Kriminalitet och ondska råder överallt i samhället och ondsinta planer läggs upp för Bond i Berlin.

Tidningen presenteras som numera är brukligt i USA med ett antal olika omslag, 24 st olika,
skapade av olika tecknare.
Nr 2 hade 7 st olika omslag och nr 3 hade 2 st olika. Äventyret Vargr löper totalt över 6 nummer.
Dynamite planerar även ett antal James Bond-äventyr som utspelar sig under den ursprungliga tidsperioden som James Bonds skapare Ian Fleming föreställde sig.
Planer finns även på att skapa äventyr som utspelar sig innan Casine Royale.
Hela äventyret "Vargr" har i sept. 2016
även givits ut i bokformat av Dynamite.
'Splitter Verlag' har i samarbete med
Dynamite även givit ut en version på tyska.

I juni 2016 kom första numret i det andra James Bond-äventyret från Dynamite - "Eidolon".
För manus står även här Warren Ellis och tecknare
är Jason Masters precis som i "Vargr". Totalt kom det
ut 5 nummer med Eidolon-äventyret.

Eidolon berättar historien om en spökcell inom
SPECTRE som består av lojala SPECTRE-anhängare
som i egenskap av "sleepers" väntar tills tiden är rätt
för reformering och återuppståndelse av terroristorganisationen. Den tiden är nu inne.

Det tredje James Bond-äventyret från Dynamite heter "Hammerhead" och
har under 2016 och 2017 kommit ut i 6 nummer
.
För manus står Andy Diggle och tecknare är Luca Casalanguida.


James Bonds senaste uppdrag skickar honom att mörda Kraken, en radikal antikapitalistisk som har planer för Storbritanniens nyligen uppgraderade kärnvapenarsenal. Enligt den officiella beskrivningen kommer 007 att ställas inför dilemmat av att vara lojal mot den brittiska kronan och måste ta reda på om han används för att skydda England eller för att skapa en skrämmande supermakt.

Ett fjärde James Bond-äventyr har publicerats 2017.
Det heter "Black Box" och är uppdelat i 6 nummer.
För manus står Benjamin Percy och tecknare är Rapha Lobosco.


Detta äventyr startar i de snötyngda franska alperna. Bond blir där inblandad i en strid mellan två yrkesmördare.

Äventyret skickar ut Bond på en resa runt jorden för att ta hand om en digital brottsvåg som hotar den globala säkerheten.

Även ett femte James Bond- äventyr har publicerats 2017.
Det heter "Kill Chain" och kom ut i 6 nummer.
För manus står Andy Diggle och tecknare är Luca Casalanguida.


En kontraspionage-operation i Rotterdam går helt fel och James Bond hamnar mitt i en kamp som går ut på att förgöra NATO. Det är någon som mördar allierade agenter och James Bond är nästa måltavla.

2018 publiceras ett sjätte James Bond-äventyr - The Body.
Det är skrivet av Ales Kot och de olika numren är tecknade av Luca Casalanguida, Antonio Fuso, Rapha Lobosco, Eoin Marron respektive Hayden Sherman. Totalt 6 nr.

När Bond genomgår en medicinsk undersökning efter ett uppdrag avslöjar han uppgifterna från sitt tidigare uppdrag till läkaren. Varje skärsår, blåmärke och brutet ben hör ihop med en specifik händelse.
En koppling äger rum mellan två personer med olika syften: ett att rädda liv, ett andra att ta dem.

 

 

Ett sjunde James Bond-äventyr har publicerats 2018-2019.
Det heter "Origin" och har kommit ut med 12 nummer.
För manus står Jeff Parker och tecknare är Bob Q och Ibrahim Moustafa

Äventyret handlar om James Bonds upplevelser under andra världskriget.

Även ett åttonde James Bond-äventyr har publicerats under åren 2018-2019.
Det heter "James Bond 007" och kom ut i 11 nummer.
För manus står Greg Pak och tecknare är Marc Laming, Stephen Mooney, Eric Gapstur och Robert Carey.
En "one-shot" tidning om James Bond har också publicerats i maj 2017. Den heter "Service".
För manus står Kieron Gillen och tecknare är Antonio Fuso.


I modern politik där England ställning i världen inte är speciellt stark planerar en lönnmördare att underminera relationen mellan England och USA. I sina uppdrag använder denne ett gammalt Royal Enfield gevär.
James Bond får i uppdrag att stoppa lönnmördaren och hans talanger tänjs ut till det yttersta för att besegra lönnmördaren och förhindra en geopolitisk katastrof.

En annan "one-shot" är "Moneypenny".
Den utkom augusti 2017.
Författare är Jody Houser och tecknare är Jacob Edgar.

En tredje "one-shot" är "Solstice".
Den utkom november 2017.
Författare och tecknare är Ibrahim Moustafa.

007 accepterar ett inofficiellt uppdrag. Han reser till Paris, i jakt på en Ryss. Men är Bond jägaren eller den jagade?

 

En fjärde"one-shot" är "M".
Den utkom februari 2018.
Författare är Declan Shalvey och tecknare är PJ Holden & Dearbhla Kelly.
M, Bonds överordnade,
skickar MI6-agenter tvärs över jordklotet. Ibland är han medveten om att han skickar dom mot en säker död - för den goda saken. Men en traumatisk händelse i M:s yngre år jagar honom och M blir tvungen att återvända till en brottsplats, hans brott.

Ytterligare 10 st av de nya James Bond-äventyren har
kommit
ut i samlingsvolymer som "hard covers".
Under 2017 har "Eidolon", "Hammerhead", "Casino Royale" och "Black Box" utkommit.
Under 2018 har "Kill Chain", "Case Files" och "The Body" kommit ut som HC.
Under 2019 även har "Origin", "Origin 2" och "James Bond 007" kommit ut som HC.

 

Under 2019 gav Dynamic Entertainment även ut en Grafisk Novell som HC;
"Live and Let Die".

Författare är Ian Fleming och Van Jensen och tecknare är Kewber Baal.

  Under 2019 har Dynamic Entertainment även gett ut en "James Bond, The Origin 2" som HC;

Författare är Jeff Parker och tecknare är Ibrahim Moustafal.
   

Opublicerade USA-serier:

Den tecknade serien om Goldeneye som kom 1996 (skriven av Don McGregor och tecknad av Rick Magyar) var från början ämnad att vara i tre delar, men enbart del 1 publicerades. En försening på grund av problem med att få klar omslagsbilden för del 2 ledde till att serien upphörde i förtid.
Topps (som gav ut Goldeneye) hade annonserat att de skulle ge ut en serie av de ursprungliga 007-äventyren efter Golden-eye. Detta skedde dock aldrig och Goldeneye fick markera slutet på tecknade utgåvor av Bond-filmerna.

Det har gjorts tecknad serie av två av John Gardners romaner om James Bond, ‘Ice-breaker’
från 1983 och ‘Role of honour’ från 1984. Tecknare okänd.
Ingen av dessa har dock blivit publicerade. Exempel nedan från 'Role of honour'.


....


Goldeneye nr 2
Goldeneye nr 3

Serietidningar i andra länder
 
Italien:
Missione Royal
En italiensk utgåva av "Casino Royal"-äventyret.
Publicerad av ‘Giallo Selezione’ i augusti 1965, med storlek
som en pocketbok, med mjuka pärmar.nr 1/1975

nr 6/1975

Ytterligare en italiensk utgåva
av Missione Royal.
Förutom denna tidning så gavs det i Italien ut en serie med serieversioner av de klassiska Ian Fleming-böckerna - totalt
28 st under åren 1975-1979.
Utgivare var Albi dell’Avventura, Serie James Bond.
Länk till förteckning över Albi dell'Avventuras tidningar.
Andra förlag som gav ut James Bond-serier i Italien var 'Corno', som gav ut ”Super Fummetti” 1979 samt 'Star Comics' som 1992 gav ut några av de amerikanska James Bond-äventyren.

Chile:


Den enorma popularitet som de tidiga James Bond-filmerna med Sean Connery fick, ledde ganska naturligt till ett önskemål om fler berättelser om Bond, än de som fanns i bokform eller som film.
1968 fick den chilenske utgivaren Zig Zag licens att producera och publicera James Bond-äventyr i serieformat. Deras James Bond-tidning, som kom ut var fjortonde dag, producerades av en chilensk serie-tecknare och -författare, Germán Gabler som hade blivit utvald för att han var tillräcklig kunnig i engelska för att kunna arbeta utifrån Ian Flemings engelska originalberättelser (då alla romaner och noveller inte hade blivit översatta till kastilianska vid den tidpunkten). Gabler valde att kopiera formatet från filmerna och började varje serie med en introsekvens som var på några sidor, innan den riktiga titelsidan kom. I början var de flesta äventyren baserade på James Bond-romaner och noveller skrivna av Ian Fleming men senare kom fler och fler nyskapade äventyr, oftast skrivna (och ibland även tecknade) av Germán Gabler själv.
Zig Zag’s James Bond hade stora likheter med Sean Connery, trots att serien var licensierad för Glidrose Publications och därigenom tekniskt sett baserade enbart på romanerna. Tecknaren Abel Romero, som också gjorde många av omslagen, har t.o.m. berättat att han gjorde många av sina teckningar i halvdunklet i biografen medan han tittade på James Bond-filmerna. Vid sidan av Germán Gabler och Abel Romero, så var Lincoln Fuentes and Hernán Jirón två andra chilenska serietecknare som arbetade med James Bond-serien.
Trots de emellanåt grova teckningarna och den låga kvaliteten på färger och tryckning blev tidningarna ganska populära och hade utmärkta försäljningssiffror. Men när marxisten Salvador Allende blev vald till president i Chile 1970 förändrades hela det politiska klimatet och den marxistiska regeringen såg James Bond som en symbol för den världsomspännande fascismen. Som ett resultat av detta blev serietidningen tvingad att omedelbart upphöra. (Senare, 1973, mördades president Allende, och regeringen ändrades från att ha varit ultra-vänster till att bli ultra-höger när Augusto Pinochet och hans militärjunta, uppbackad av CIA, tog makten via en blodig militärkupp.)
Dessa tidningar publicerades även bl.a. i Argentina, Bolivia, Paraguay och Peru. Omslagstecknare var bl.a. Mcastro, Gabler, L. Fuentes, H. Jiron och A. Romero.

Argentina:

Den argentinske utgivaren Editora Columba har tryckt ett flertal spansk-språkiga bearbetningar av James Bond-filmer i original under 1960-, 1970- och 1980-talen.
Dessa bearbetningar var vanligtvis ganska korta (omkring 14-16 sidor) och publicerade i olika serietidningar utgivna av D'artagnan. Vanligtvis skedde detta när filmerna hade premiär. Förmodligen har alla Bond-filmerna före ’Moonraker’ blivit utgivna och eventuellt även några av de senare filmerna. Den icke-EON producerade "Never Say Never Again" blev också tecknad 1984.
Vid sidan av dessa filmbearbetningar har även många av dagstidningsstripparna blivit tryckta i serietidningar av D'artagnan. Dessa var ofta mycket grovt editerade både vad gäller teckningar och intrig för att få fram ett antal fristående berättelser ur varje enskild dagstidningsstrip. Som man kan förvänta sig så blev slutresultatet av denna typ av stympning att serien knappt var värd att läsa.
Den latinamerikanska spanskspråkiga dagstidningen 'Extra' publicerade 1968 en seriebearbetning av filmen Åskbollen. Den hette 'Operacion Trueno con James Bond', och tecknare var den peruanske tecknaren Pablo Marcos. Exakt antal strippar är obekant men förmodligen var de färre än 50 st.
'Extra' körde också 1983 en seriebearbetning av filmen Octopussy och hette: Octopussy: 007 contra las Chicas Mortales (007 vs. De dödliga kvinnorna). Den var textad av Eddy Gonzales och serien som var gjorda i karikatyrstil var tecknad av Dionisio Torres, och det var sammanlagt 15 två-raders strippar.


Det är inte omöjligt att andra Bond-filmer också har tagits upp som serie, av ’Extra’.

Japan:

I Japan började 1964 serietidningsstudion Saito-Production Co. Ltd., grundad av den Japanske serietecknaren Takao Saito, producera bearbetningar av Ian Flemings James Bond-romaner. Dessa äventyr var ursprungligen publicerade i det månatliga serie-albumet "Boy's Life" som publicerades av Shogakukan Inc. De samlades senare i deras serie ’Golden Comics’. En andra utgåva av dessa samlade verk publicerades 1980, i Shogakukan Inc.'s eget namn (Shogakukan Bunko).
Äventyren producerades i litet format, (19 cm x 13 cm), de var i svart-vitt och skall som alla manga-serier läsas bakifrån och fram och från höger till vänster.
Totalt blev 4 av Ian Flemings romaner tecknade:
1. It is them to die (Shinu no ha yatsura da)
- Baserad på ’Live and let die’.
300 sidor, först publicerad i 9 delar, dec. 1964 - aug. 1965
Samlad utgivning: 15:e maj. 1966, andra utgivning 20:e jan. 1980
2. Operation Thunderball (Thunderball Sakusen)
- Baserad på ’Thunderball’.
237 sidor, först publicerad i 7 delar, sep.1965 - mars 1966
Samlad utgivning: 15:e maj 1966, andra utgivning 20:e jan. 1980
3. Her Majesty's 007 (Joou heika no 007)
- Baserad på ’On her Majesty's Secret Service’.
286 sidor, först publicerad i 9 delar, april - dec. 1966
Samlad utgivning: 1:e aug. 1967, andra utgivning 20:e feb. 1980
4. The Man with the Golden Gun (Oogon-juko wo motsu oto)
- Baserad på ’The Man with the Golden Gun’.
298 sidor, först publicerad i 8 delar, jan. - aug. 1967
Samlad utgivning: 25:e dec. 1967, andra utgivning 20:e mars 1980

James Bond -
utgivning 1, nr 1

James Bond -
utgivning 1, nr 4

James Bond -
utgivning 2, nr 3

James Bond
som Manga
Dessa serier har ganska lite gemensamt med de romaner som de är baserade på. De flesta situationerna och karaktärerna från böckerna presenteras i Manga-versionen och grundberättelsen är också densamma. Men de är för övrigt helt nya serier. Trots avsaknaden av likhet med originalberättelserna så var serierna ganska framgångsrika och mycket lovordade.
De citeras ofta som en höjdpunkt i Takao Saito's karriär innan han blev berömd för sin mest inflytelserika skapelse; Manga-serien Golgo 13, som handlade om en kallhamrad mördare som lättast kan beskrivas som en mörkare och mer cynisk version av Ian Flemings James Bond.
Eftersom serierna från Bondromanerna var officiellt licensierade åt Glidrose Publications, hade företaget kontroll över den litterära copyrighten för James Bond-romanerna. Det var också Glidrose som satte stopp för vidare utgivning. Antingen det berodde på att Glidrose bedömde dom som alltför avvikande mot originalromanerna eller så blev de stoppade av samma anledning som gjorde att Glidrose satte (temporärt) stopp för fortsättningen av James Bond-romaner (endast Kingsley Amis's "Colonel Sun" hade publicerats vid den tidpunkten); nitiskt motsättande av fler nya Bond-böcker av Ian Flemings änka.
Manga-Bond blev senare utgiven på kinesiska i Hong Kong, både som en serie av tidningar och som avslutade äventyr såväl som i samlad utgivning. Olikt den ursprungliga japanska versionen var utgivningen i Hong Kong sannolikt gjord utan licens.

Tyskland:


I Tyskland gavs Norman
Nodels Dr. No ut under
titeln:
WXN anwortet nicht  Spanien:


Coronel Sol (Överste Sol), en spansk serie-tidning utgiven av ‘Biblioteca Grandes del Cómic’.
Av Robert Markham (Kingsley Amis),
Jim Lawrence och Yaroslav Horak.
 
Grekland:


Även i Grekland gavs Norman Nodels version av äventyret ”Doktor No” ut som Illustrerad Klassiker.
    Turkiet:

 
Ryssland:

 
Brasilien:


Indien:


Indisk James Bond tidning med äventyret Levande Måltavla
- “A View To A Kill".
Publicerad 2003 av ‘Diamond Comics i Dehli.
 

Kina:

.
I Kina kom det 1968 ut minst 2
serietidningar med James Bond.
Det var ”The Chase” och ”Two Stooges
Against Bond”. Utgivare var
Kowloon Publication i Hong Kong.

 
Bosnien:   Hongkong:

'Stripoteka' nr 41.
Notera att James Bond här
fick heta Dzems Bond
James Bond-serien var med i följande tidningar i Jugoslavien/Bosnien:

Extra strip Vanredi: nr. 5
Strip 81 & Strip 82
Biblioteka Vanredi Extra: nr. 272/2
Super: nr. 48
Free Maverick: nr. 7
Super Eks Almanah: nr. 48
Mini Eks: nr. 24
Politikin Zabavink: nr. 1183, 1423, 1616, 1617, 1646
Stripoteka:
nr. 41, 51, 61, 336/337, 382/383, 408, 416, 423, 432, 454, 462,
497, 515, 519, 536, 543, 596, 597, 582, 607, 613, 819, 825
Gigant:
nr. 7, 15, 21, 23, 27, 35, 37, 40, 46, 50, 53, 54, 63, 69, 71, 72,
 
Tecknad av Takao Saito

_________________________________
Created 2014, Björn Harnby, harnby@yahoo.com.