Willy på äventyr ....
Äventyren Serier/album Tecknarna Diverse Startsida

Uppdaterad 2009-07-24, 2004 Björn Harnby , harnby@yahoo.com
Uppdaterad 2019-10-24, Nytt Willy-häfte från Norge.

Introduktion
I mitt arbete med att ställa samman information om serien "Willy på äventyr" har jag bl.a använt mig av
material från Tegne-seriemuseet i Danmark's hemsida,
en annan dansk hemsida - sitecenter.dk/lebeck samt
den holländska siten lambiek.nl.
Bilderna är i huvudsak från min egen samling.
Jag vill tacka Vidar Svensen och Ulf Renberg i Norge samt Asger Pedersen, Jan Wenneberg och Ole Rosén
i Danmark för deras hjälp med bilder och information.

Synpunkter på innehålllet, korrigeringar och kompletterande uppgifter emottages tacksamt på adressen:
harnby@yahoo.com
/
Björn Harnby, 04-12-28.

Willy (Rob) tecknad av
Walter Booth
Willy tecknad av
Harry Nielsen
Willy tecknad av
Tage Andersen


Läs gärna min bok
om "Willy på äventyr"
Boken innehåller bl.a. material från min hemsida och
ett fylligt index om utgivningen i Skandinavien, från 1923
t.o.m 1977, där jag bl.a. skriver om skillnaderna mellan utgivningen i Sverige, Danmark och Norge.
Den finns att låna/beställa på biblioteket.
Läs några recensioner här.

Serien ”Rob the Rover”, som originalserien hette och som i Skandinavien kom att kallas ”Willy på äventyr”, gjorde sin entré i serievärlden den 15:e maj 1920 i den engelska barntidningen 'Puck' när Rob och hans hund Jim räddades av den gamle fiskaren Daniel när de ut ur tomma intet kom flytande på en flotte som enda överlevande efter ett skeppsbrott.
Serien tecknades av den engelska serietecknaren Walter Booth. Han fick manus till serien med post från London och tecknade därefter serien i svart/vitt efter de manus han fått, ofta tecknande 5-6 serierutor åt gången. 'Amalgamated Press' hade uppenbarligen en eller flera författare som skrev manuskript till Booth.


De 3 första serierutorna från "Rob the Rover"

Serien fyllde en helsida i tidningen och var i England tryckt enbart i svart-vitt medan den i Skandinavien publicerades helt i färg.
Från början hade serien avslutade avsnitt varje vecka, där Rob oftast gjort en hjältemodig insats eller råkade illa ut och blev räddad av sin trogna hund Jim.
Fr.o.m. 'Puck' nr. 860 den 15:e januari 1921 övergick serien till att bli en serie med äventyr som fortsatte vecka efter vecka. Och så höll den på i 'Puck' till den 11:e maj 1940 då pappersrestriktionerna i Storbritannien under andra världskriget satte stopp för serien.
Serien fortsatte dock därefter i 2 nummer av den engelska barntidningen 'Sunbeam' innan även denna lades ned.
”Rob the Rover” förekom även i boken 'Puck Annual' som utkom i slutet av varje år. Där publicerades ibland äventyr som inte publicerats i tidningen tidigare.
Efter det att serien upphört i England fortsatte den dock i Skandinavien i form av en ny serie, i samma anda som gamla ”Rob the Rover”. Denna nya serie började 1941 och var skapad av den danske tecknaren Harry Nielsen. Efter det att han hade slutat 1947, återupptogs den 1956 av Tage Andersen (tecknare) och Aage Grauballe (författare) och dessa höll på t.o.m. 1977. Den sistnämnda serien hade dock mer prägel av Science fiction än av gammal hederlig äventyrsserie.
.
Willy började som återkommande serie i 'Allers Familj-Journal' nr 13/1923 under den svenska titeln ”Bland Söderhavets Pirater”. 1928 döptes serien i Skandinavien till ”Willy på äventyr” och under det namnet fortsatte sedan serien till sitt slut, dock emellanåt kallad ”Willy på nya äventyr”.
I Danmark startade Willy-serien i 'Ill. Familiejournal' nr. 13/1923 och i Norge i 'Allers' nr 17/1923. I mer än 50 år var således äventyraren Willy en del av svensk, dansk och norsk folkkultur. Generationer av barn och ungdomar har haft möjligheten att följa Willys äventyr till lands, till havs och i luften. Han hade inte som nutidens och ett flertal av dåtidens hjältar ett eget seriealbum, men genom veckotidningarna nådde hans resor och upplevelser ut till de unga.

Rob var en övergiven pojke som hittades flytande på en flotte på havet av den gamla fiskaren Daniel – senare förkortat till Dan. I Sverige kallades han för farbror Anders och i Danmark och Norge för onkel Hans.
Dan skötte om honom tills han blev frisk igen och blev hans bäste vän. Rob kom inte ihåg något från sitt tidigare liv och han började söka efter sina föräldrar.
De första berättelserna där man får följa Robs uppväxt publicerades aldrig i Skandinavien utan den första seriesida som publicerades i äventyren om Willy var nr. 937 från den 8 juli 1922.
Rob besökte under sitt letande en massa olika ställen, en öde ö, Nordpolen, djungeln, Konungarnas dal, Indien, Sydamerika och den amerikanska västern.
Hans följeslagerska på dessa äventyr var Dorothy, eller Dora som hon kallades här.
I senare berättelser blev han god vän med professor Seymour, och reste med honom i Seymours flygande ubåt, den ”Flygande fisken”.
Robs flickvän är Seymours dotter Jane som i Skandinavien fick namnet Jonna.

Den danska 'Ill. Familiejournals' redaktör Mogens Aller ägde även de svenska och norska veckotidningarna 'Allers'. Han köpte serien i London, och från och med nr. 13/1923 med äventyret "Bland Söderhavets pirater", kunde vi följa Willy i 'Allers Familjejournal' i Sverige och Norge samt i 'Illustr. Familie-journal' i Danmark.
Innan Willy började som reguljär serie hade han dock gästspelat i svenska 'Allers Familjejournal' ett flertal gånger under 1921 och 1922 och i danska 'Ill. Familiejournal' vid 2 tillfällen. I Sverige fanns ”Rob the Rover”-serien med i 10 nummer under 1921 och 3 nr 1922. Detta var innan Willy officiellt hade introducerats i Skandinavien. Hjälten fick då heta Jim och serien kallades ”Filmhjälten Jim och litet av allt det, som hände honom på hans färd jorden runt”. Det var första gången som Rob publicerades i Sverige. Det skedde i 'Allers' nr 26/1921. Jims följeslagare på resan runt jorden hette precis som i den engelska förlagan, May och gamle Dan.
Detta äventyr hade hämtats från 'Puck' och plockats ihop från olika veckor och bildrutorna var omstuvade för att ge serien ett logiskt förlopp. Den första seriesidan var 840 från 28:e augusti 1920 och den sista var 928 från 6:e maj 1922.
Sidorna var tryckta i svart-vitt och bestod av 20 serierutor per gång, med 3 undantag (nr. 34/1921 och nr. 4 och 24/1922) då endast 12 rutor trycktes.

I Danmark publicerades serien med Rob enbart i 2 omgångar innan äventyret ”Bland Söderhavets Pirater” började. Det var dels i "Den slikne isbjörn" i nr 25/1922 och dels i ett extranummer av 'Ill. Familiejournal' som utkom i december 1922 till förmån för fattiga. Detta äventyr hette "Hvad Erik oplevde paa sin rejse til Amerika". I ”Den slikne isbjörn” kallades Rob precis som i Sverige för Jim medan han i det andra äventyret kallades för Erik och Dorothy May blev hans kusin Alice.
De danska äventyren var helt fristående från varandra och inte som i Sverige där avsnitten var delar av en samman-hängande berättelse.
I Norge publicerades inte någon av dessa seriesidor.
Utifrån detta kan man anta att Mogens Aller valde att testa ”Rob the Rover”-serien i svenska 'Allers Familjejournal' för att se om den var lämplig för den skandinaviska marknaden.
Uppenbarligen var den det, för året efter dök den upp som kontinuerlig serie som höll på t.o.m. 1977 med undantag för ett längre uppehåll mellan 1947-1956.
Walter Booth’s serie ”Rob the Rover” räckte dock inte till för att täcka behovet i de skandinaviska veckotidningarna. Detta kan eventuellt ha berott på de censureringar som Mogens Aller gjorde jämfört med det engelska originalet.
Som exempel på detta kan nämnas att ett avsnitt när Rob på väg hem från ett äventyr i Ryssland hamnar i Norge, där han bl.a. finner en vikingaskatt, inte publicerades i Skandinavien. Äventyret som publicerades i 'Puck' mellan 23:e febr. och 18:e maj 1935 är tämligen harmlöst och borde passat Mogens Allers filosofi och innehållet borde ju varit av speciellt intresse för de skandinaviska länderna.

 

Tecken på att ”Rob the Rover”-matrialet inte räckte till var att Booth’s serie ”The Adventure Seekers”, västernserien ”The Golden Arrow” av Reg_Perrott (som båda även gick som serier i 'Puck') samt serien ”Quest of the Grey Hawk” (från den engelska barntidningen 'Butterfly') av den engelska tecknaren John_L._Jukes presenterades som ”Willy på äventyr” i 'Allers' under 1930-talet. Förutom detta så var den tecknade serien under perioden nr. 5/1936-29/1936 i den danska 'Ill. Familiejournal' ersatt av en roman om Willy: ”Willy i Arabien”. Romanen var illustrerad med några enkla teckningar, mest troligt är att de tecknades av Vincent Daniel. Romanen blev aldrig publicerad i Sverige eller i Norge. I svenska 'Allers' publicerades under den tiden ett avsnitt av Willy som ej publicerades i Danmark eller i Norge - ursprunget till denna serie är obekant.

Walter Booth slutade teckna ”Rob the Rover” 1940. I svenska 'Allers' upphörde serien samma år, i nr. 20/1940, medan den i danska 'Ill. Familiejournal' upphörde först året därefter, i nr. 29/1941. I 'Allers' ersattes ”Willy på äventyr” av serien "Mandrake" av Lee Falk medan den i 'Ill. Familiejournal' ersattes av Lyman Youngs detektivserie ”Curley Harper”, som kallades ”Willy Harper”, men som inte hade något med den "gamle" Willy att göra. "Willy Harper" började i 'Ill. Familiejournal' i nr. 30/1941. Redaktionen var uppenbarligen medveten om det dåliga bytet, för redan i nr. 37/1941 bytte man namn på serien till "Harper og Brynn" och senare samma år dök en ny serie med "Willy på äventyr" upp, i nr. 41/1941. Vid tecknarbordet för den nya "Willy på äventyr"-serien satt nu den danske serietecknaren Harry Nielsen. "Harper og Brynn" forsatte sedan parallellt med "Willy på äventyr" till nr. 50/1942 då serien upphörde för gott.

I förhållande till Booth visade han sig vara mer dynamisk. Det kunde man se genom att det i Harry Nielsens serie var mer dynamik bilderna emellan, layouten bröt med den traditionella sidbrytningen och karaktärsbeskrivningen var klar och tydlig - hur stereotypisk den än kan tyckas vara i dag.
Som leverantör av medryckande serieunderhållning var Harry Nielsen på sin tid absolut enastående.


Harry Nielsens Willy-äventyr publicerades i Sverige först i veckotidningen '25:an' (som också den utgavs av Allers förlag) med start i nr. 1/1941 som utkom den 17 oktober.
Här kallades dock Willy för Ronnie och serien således "Ronnie på äventyr". Detta förmodligen för att särskilja serien från den "gamla" Willy som publicerats i 'Allers Familje-journal'.

Serien övergick 1946 till veckotidningen 'Allers' igen, där den började i nr. 17 under titeln "Willy på nya äventyr".
Harry Nielsens sista seriesida publicerades i 'Allers' nr. 41/1947.

I '25:an' fyllde serien en helsida (32 x 22 cm) fram till nr. 11/1944 då den minskades ned till storleken 22 x 17,5 cm. Antalet serierutor var dock detsamma, men förminskade jämfört med tidigare. Serien trycktes hela tiden i flerfärg. När serien började publiceras i 'Allers' igen hade den storleken 16 x 23,5 cm och fyllde enbart drygt en halv sida. Den var dessutom tryckt i enbart röd-svart färgsättning.
I Danmark, i 'Illustreret Familiejournal', där serien slutade i nr. 38/1947, fick Harry Nielsens serie hela tiden en helsida till sitt förfogande och var hela tiden tryckt helt i färg.
i Sverige publicerades samtliga 312 planscher som Harry Nielsen tecknade medan enbart 276 av planscherna publicerades i Danmark. 1942 och 1944 hoppade man där, av någon okänd anledning, över 3 resp. 2 planscher och när serien avslutades i Danmark 1974 så skippade man de sista 31 planscherna och ersatte dem med en typ av resumé-sida som avslutning.
Den sista delen av Harry Nielsens version av serien publicerades även i Norge i tidningen 'Skippern' i nr. 1/1947-1/1949.
Allers förlag försökte 1947 att få tag i någon ny tecknare som kunde fortsätta Willy-serien, utan att lyckas. En av dem som tillfrågades var Walther Booth.
Så i Danmark ersatte man Willy-serien med "Johnny Hazard" av Frank Robbins och döpte om den till "Willy". Den gick där i nr. 39/1947-52/1955.


Efter det att Harry Nielsen slutat teckna serien dröjde det 9 år - ända tills 'Allers' nr. 12/1956 - innan
den riktiga Willy, Jonna och farbror Anders dök upp igen - nu i det flygande vidundret SM4, som tog
dem med på äventyr ut i universum.
Författare var nu Aage Grauballe och tecknare var Tage Andersen.
I Danmark startade serien i 'Ill. Familiejournal' redan i nr. 11/1956 medan den i Norge började i 'Skippern'
nr. 31/1957. Den flyttades där sedan till Allers' fr.o.m nr. 20/1959 (plansch nr. 101).
I 'Ill. Familiejournal' fortsatte serien t.o.m nr. 28/1977, då det definitivt var slut med att skicka ut Willy på
fler äventyr. Totalt utkom 1110 serieplanscher av Tages version.
I sverige publicerades sista Willy-stripen i 'Allers' nr. 27/1975 (totalt 1003 planscher) och i Norge i 'Allers'
nr. 38/1973 (totalt 840 planscher).
Serien publicerades nu i storleken 16,5 x 23 cm.
I sverige minskades dock storleken fr.o.m. nr. 19/1975 till 12 x 20 cm och trycktes då enbart i svart-vitt,
med undantag av nr. 20/1975 som trycktes i färg.

 
Under sina äventyr färdades Willy i Walther Booth's version de sista åren i något som kallades ”submarinplanet S.M.3”, ett flygplan som också fungerade som en undervattensfarkost och som var konstruerad av hans gode vän professor Seymour. Det dök första gången upp i 'Allers' nr. 16/1937 och följde därefter Willy under hans äventyr t.o.m. sista serierutan i 'Illustreret Familiejournal' nr. 29/1941.
När Harry Nielsen sedan övertog serien övertog han också S.M.3 och lät planet följa Willy – dock enbart i luften.
Willys första farkost i Tage Andersens version - SM4, som mer hade utseende av ett flygande tefat, levde med i serien t.o.m. nr. 14/1967 då den förstördes vid återinträdet i jordens atmosfär efter ett äventyr i yttre rymden. Den ersattes då av farbror Anders nybygge SM5 som sedan i sin tur ersattes av SM6 som premiärflög i nr. 4/1974 (serie-sida 938). Byggandet av SM6 dök dock upp redan 10 veckor tidigare.
   
SM4 från 1956
SM5 från 1968
SM6 från 1976

 
Är ni intresserade av mer information om "Willy på äventyr" så besök gärna den trevliga danska hemsidan "Willy-centret" av Jan Wenneberg som beskriver tankar och pågående aktiviteter om Willy.