Ace O'Hara / Bill Manner
 
 
"Ace O’Hara" var en brittisk serie som ursprungligen publicerades i ’The Daily Dispatch’ med start den 21:e juni 1954
och som där höll på t.o.m. 29:e februari 1964.
Det var en snyggt tecknad science fiction-serie som även publicerades i ’The Age’ i Melbourne, Australien, från den
8:e november 1954 till den 3:e augusti 1964.
Där publicerades samtliga 506 veckor (3036 strippar) av serien i två löpnummerserier; nr. 1-780 samt nr. 1-2256.
Denna långkörare från ’Mercury Features’ är en serie som skrevs av Conrad Frost och tecknades av Basil Blackaller fram
till hans död 1958. Teckningsuppdraget övertogs då av Tony Speer.
Basils sista strip publicerades den 15:e februari 1958 och Tonys första strip publicerades följaktligen den 17:e februari 1958.
Den första strippen med Tonys signatur publicerades den 10:e oktober 1959.
I Sverige har serien publicerats som "Bill Manner" i ’Svenska Dagbladet’ (1954–60), ’Bohusläningen’ (1963-67), ’Örebrokuriren’ (1955–57), 'Kristianstadskuriren' (mitten av 50-talet), ’Västerbottenskuriren’ (1964-1966) och i ’Aftonbladet’ (1964).
Serien gick även i ungdomstidningen ’Din Tidning’ (1956–57). I Sverige var det 'Europa Press' som distribuerade serien.
I Danmark publicerades serien i dagstidningen ’Berlingske Tidende’ under namnet "Rex O’Hara".
I Norge kallades serien för "Jack O’Hara" och publicerades i dagstidningen ’Aftenposten’ under senare halvan av 1950-talet med start runt årsskiftet 1954-55. Den höll på t.o.m. en bit in på 1960.

I Finland hette serien "Ali O'Hara" och gick i dagstidningen 'Helsinkin Sanomat' på 1950-1960-talen. Serien publicerades där varannan dag, vilket var brukligt där och då.
I Frankrike, har "Ace O’Hara" blivit publicerad i ett flertal "petits formats" (= serietidningar i litet format - 13 x 18 cm)
utgivna av ’Artima’ - bl.a. i ’Aventures Fiction’, ’Météor’, ’Sidéral’ och ’Étranges aventures’.
I Portugal publicerades serien i ’Espaço’ under åren 1960-1966.

Ace O'Hara var den förste mannen som gav sig ut i rymden och med det blev han en riktig legend som pilot och äventyrare. Han får uppleva alla möjliga sorter av rymdäventyr. Berättelserna är oftast intelligent skrivna och mycket välkomponerade.
De innehåller allt från färder till närliggande och fjärran planeter, strider i rymden och obskyra rymdvarelser till galna vetenskapsmän. Det är en realistiskt tecknad science fiction-serie som under de senare åren mer kom att handla om människans psyko- och samhälls-sociala problemställningar, utspelade under rymdåldern, och inte så mycket rena science fiction-äventyr. Bill Manner var sällan huvudpersonen i dessa berättelser, men blev alltid den som till slut löste problemet och ställde allting tillrätta.

Basil Blackaller (född 1921 i Christchurch, Hampshire, död i Surrey 30:e januari 1958.)
Han var ansvarig tecknare på ett flertal serier för ’D.C. Thomson’ från sent 1930-tal och genom hela 1940-talet. Hans mest kända arbete är med Hugh McNeill's "Pansy Potter", en karaktär för vilken han under andra världskriget skapade berättelser med tema från kriget för ’The Beano’. För ’Beano’ tecknade han även andra serie, t.ex. . "Hairy Dan" (1938), "Deep-Down Daddy Neptune" (1939), "Cinderella and the Ugly Sisters" (1940), "Big Heep" (1940) och
"Smart Alec" (1945). Blackaller var även representerad i ’Dandy’ med serien "Castor Oil Craddock" (1948) och i ’Magic’ med "Dick Turpentine" (1940).
Han arbetade senare för ’Amalgamated Press’, för vilka han gjorde äventyrsserier som "Lesley Shane and the Mystery of the Masks of Manton" i ’Super Detective Library’.
Under 1950-talet tecknade han även dagstidningsserien "Ace O’Hara", en science fiction-serie. Författare var Conrad Frost. För Mercury Features, som var de som distribuerade serien, tecknade han även serien "Captain Falcon" i ’Rocket’.

första strippen, nr. 1, 1954.06.21

Tony Speer
Tony Speer var den serietecknare som fortsatte arbetet med "Ace O’Hara" efter Basils död 1958.
Han var en lika duktig tecknare och skapade 18 episoder av "Ace O’Hara", vilket var fler än Basil gjorde.
Han tecknade även serien "Invisible Dick" för tidningen 'Sparky'.

sista strippen från 1964.02.29

Conrad Frost (cirka 1911-2005)
Conrad Frost var en engelsk författare och tidningsutgivare. Science fiction-äventyr var enbart en mindre del av hans produktion, som i huvudsak var koncentrerad till 1950-talet.
Han skrev Basil Blackallers "Ace O'Hara" rymdäventyr för ’Daily Dispatch’ och han skrev 8 st. Rick Random pocketbok-serier för ’Super Detective Library’, även om han här fick stå tillbaka för Harry Harrisons fem bidrag.
1956 presenterade den kortlivade engelska sf-tidingen ’Rocket’ varje vecka en textserie som var skriven av Frost och illustrerad av Harry Winslade. Första storyn var "The Jungle of Space". Den tredje och sista delen i den sviten blev aldrig avslutad då ’Rocket’ upphörde innan serien var färdigpublicerad.
Frost skrev även en roman för vuxna "Evidence Before Gabriel" (1947) som både är övernaturlig och science fiction. Boken sexuella innehåll var ovanligt för 1940-talet.
Långt efter sina science fiction-serier nådde Frost kultstatus med sin dagstidningsserie "George and Lynne" i dagstidningen ’The Sun’.

Ace O'Hara-index: - engelsk orginalutgivning.
Utgivning i 'The Age'


Nr.
Publiceringsdatum
Strippar
Tecknare Engelsk titel

Publiceringsdatum

Stripnr.

D01

1954.06.21-1955.05.23
264
Basil Blackaller The Unknown
1954.11.08-1955.09.07
1-264
D02
1955.05.25-1955.08.10
94
Basil Blackaller -
1955.09.08-1955.12.26
265-358
D03
1955.08.12-1955.12.07
102
Basil Blackaller The Time Travellers
1955.12.27-1956.04.24
359-460
D04
1955.12.09-1956.04.14
110
Basil Blackaller The Riddle of the Space Jelly
1956.04.25-1956.08.30
461-570
D05
1956.04.16-1956.08.11
102
Basil Blackaller The Satellite Race
1956.08.31-1956.12.28
571-672
D06
1956.08.13-1956.12.15
108
Basil Blackaller Life from Another World
1956.12.29-1957.05.04
673-780
D07
1956.12.17-1957.03.30
90
Basil Blackaller Devil's Isle in Space
1957.05.06-1957.08.17
1-90
D08
1957.04.01-1957.08.03
108
Basil Blackaller -
1957.08.19-1957.12.21
91-198
D09
1957.08.05-1957.11.14
89
Basil Blackaller -
1957.12.22-1958.04.07
199-287
D10
1957.11.16-1958.02.22
85
Basil Blackaller/Tony Speer -
1958.04.08-1958.07.14
288-372
D11
1958.02.24-1958.04.19
48
Tony Speer -
1958.07.15-1958.09.09
373-420
D12
1958.04.21-1958.09.06
120
Tony Speer The Dedicated Man
1958.09.10-1959.01.28
421-540
D13
1958.09.08-1958.12.20
90
Tony Speer The Flying Saucer Mystery
1959.01.29-1959.05.14
541-630
D14
1958.12.22-1959.07.04
168
Tony Speer Journey Without Time
1959.05.15-1959.11.26
631-798
D15
1959.07.06-1959.10.17
90
Tony Speer Lords of the Earth
1959.11.27-1960.03.11
799-888
D16
1959.10.19-1960.01.09
72
Tony Speer Target the Moon
1960.03.12-1960.06.04
889-960
D17
1960.01.11-1960.04.23
90
Tony Speer The Last of the Dictators
1960.06.06-1960.09.17
961-1050
D18
1960.04.25-1960.11.12
174
Tony Speer The Man from the Future
1960.09.19-1961.04.10
1051-1224
D19
1960.11.14-1961.01.18
84
Tony Speer The Men in the Flying Saucers
1961.04.11-1961.07.17
1225-1308
D20
1961.02.20-1961.06.17
102
Tony Speer The Prisoner on Mars
1961-07-18-1961.11.13
1309-1410
D21
1961.06.19-1961.10.21
108
Tony Speer -
1961.11.14-1962.03.20
1411-1518
D22
1961.10.23-1962.03.02
114
Tony Speer The World of Zeg
1962.03.21-1962.08.01
1519-1632
D23
1962.03.04-1962.06.23
96
Tony Speer The Space Gangsters
1962.08.02-1962.11.21
1633-1728
D24
1962.06.25-1962.12.15
150
Tony Speer Ten Thousand Million Invaders
1962.11.22-1963.05.17
1729-1878
D25
1962.12.17-1963.04.13
102
Tony Speer Frontier of the Future
1963.05.18-1963.09.13
1879-1980
D26
1963.04.15-1963.07.06
72
Tony Speer The New Beginning
1963.09.14-1963.12.06
1981-2052
D27
1963.07.08-1963.11.23
120
Tony Speer Robot Jones
1963.12.07-1964.04.27
2053-2172
D28
1963.11.25-1964.02.29
84
Tony Speer The Most Distant Star
1964.04.28-1964.08.03
2173-2256

Svensk utgivning:

Nr.

Startdatum
Tidning
Stripnr.
Tecknare Svensk titel
D01
1954-12-02
Svenska Dagbladet
1-264
Basil Blackaller Den okända
D02
1955-10-16
Svenska Dagbladet
265-358
Basil Blackaller -
D03
1956-02-07
Svenska Dagbladet
359-460
Basil Blackaller Tidsresenärerna
D04
1956-06-10
Svenska Dagbladet
461-570
Basil Blackaller Mysteriet med rymdgelen
D05
1956-10-16
Svenska Dagbladet
571-672
Basil Blackaller Kampen om jordsatelliten
D06
1957-02-17
Svenska Dagbladet
673-780
Basil Blackaller Liv från en annan värld
D07
1957-07-02
Svenska Dagbladet
781-870
Basil Blackaller Djävulsön i rymden
D08
1957-10-15
Svenska Dagbladet
871-978
Basil Blackaller -
D09
1958-02-21
Svenska Dagbladet
979-1067
Basil Blackaller -
D10
1958-06-10
Svenska Dagbladet
1068-1152
Basil Blackaller/Tony Speer *) -
D11
1958-09-19
Svenska Dagbladet
1153-1200
Tony Speer -
D12
1958-11-15
Svenska Dagbladet
1201-1320
Tony Speer Den hängivne mannen
D13
1959-04-11
Svenska Dagbladet
1321-1410
Tony Speer Mysteriet med de flygande tefaten
D14
1959-07-30
Svenska Dagbladet
1411-1577
Tony Speer Tidlös färd
D15
1960-02-07
Svenska Dagbladet
1578-1667
Tony Speer Jordens herrar
D16
1960-05-27
Svenska Dagbladet
1668-1739
Tony Speer Träffpunkt månen
D17
1960-08-21
Svenska Dagbladet **)
1740-1799
Tony Speer Den siste diktatorn
n n n n n n
D25
1964.01.24
Aftonbladet
1-102
Tony Speer Framtidens front
D26
1964.05.26
Aftonbladet
103-174
Tony Speer Livet börjar på nytt
D27
1964.08.30
Aftonbladet ***)
175-210
Tony Speer Robot Jones
*) Tony Speers första strip, nr. 1147, publicerades i SvD den 12:e sept. 1958
**)
I SvD's publicering var stripparna nr. 29, 467, 947 och 1489-1494 överhoppade
***) Endast 36 av de sista 108 stripparna publicerades

I ’Svenska Dagbladet’ presenterades "Bill Manner" 6 dagar i veckan - ej onsdagar. Där höll serien på t.o.m. den 31:e oktober 1960 då den försvann för gott efter att den pågående episoden avslutats. Dock publicerades enbart
60 av denna episods 90 strippar. 17 av de sista 20 stripparna var överhoppade innan avslutningen och de i orginalutgivningen sista 14 stripparna publicerades
aldrig i SvD. (Strip nr. 1798 var en hopslagning av två av orginalstripparna).
Samtidigt med publiceringen i 'Svenska Dagbladet' publicerades serien även i 'Nordsvenska Dagbladet'.


första strippen, nr. 1; 2.12.1954


sista strippen, nr. 1799, 31.10.1960.


I 'Bohusläningen' publicerades serien mellan den 4 juni 1963
och 30 maj 1967. Totalt 1200 strippar.
Första strippen var samma som i övrig svensk press. Se ovan.

Sista strippen ses nedan.


I 'Västerbottenskuriren' publicerades serien med start den 25:e februari 1964 för att sedan upphöra i slutet av 1967. Den introducerades där med följande notis:

"Bill Manner" publicerades även i serietidningen
'Din tidning' som var en ungdomstidning som kom ut
under åren 1955-1960. Med åren kom tidningen att
innehålla mindre och mindre serier och mer gå mot
bilder och reportage om musik-, film- och sport-idoler.
Under 1958 försvann serierna helt och hållet.

Episoden som publicerades i 'Din tidning' i nr. 11/1956-
9/1957 (då serien upphörde) var D01 - Den okända,
stipparna 1-264.
Serien var dock avkortad med 36 strippar.
Serien presenterades på tre helsidor per nummer, med
4 stippar per sida; alltså 12 strippar i varje nummer.

Storleken på tidningen var 18 x 25 cm.


'Din Tidning', nr. 11/1956

första serie-uppslaget i nr. 11/1956
 

Norsk utgivning:
Här hette serien "Jack O'Hara" och publicerades i 'Aftenposten'. Serien upphörde där den 2:e februari 1965.

strippen nedan är från den 5:e januari 1962.


sista strippen från den 2:e februari 1965.


Fransk utgivning:

Nr.

Startdatum
Fransk titel Tecknare Fransk utgivning
D01-03
1954.06.21
Ace champion de l’espace Basil Blackaller Hurrah !, nr. 77-148, 1955-56
D04
1955.12.09
Le mystère de la gelée spatiale Basil Blackaller Plutos, nr. 22, 25.06.1958
   
1955.12.09
Le mystère de la gelée spatiale Basil Blackaller Spatial, nr. 12, 2007
D05
1956.04.16
La course au satellit Basil Blackaller Plutos, nr. 23, 14.08.1958
D06
1956.08.13
La vie sur d’autres mondes Basil Blackaller Plutos, nr. 23, 14.08.1958
D14
1958.12.22
Croisière dans l’hyperespace 1/3 Tony Speer Satellite Images, nr. 1, 07.04.1960
   
   
Croisière dans l’hyperespace 2/3 Tony Speer Satellite Images, nr. 2, 05.05.1960
   
   
Croisière dans l’hyperespace 3/3 Tony Speer Satellite Images, nr. 3, 19.05.1960
D15
1959.07.06
Les maîtres du monde Tony Speer Satellite Images, nr. 4, 02.06.1960
   
   
Les seigneurs de la Terre Tony Speer Météor, nr. 175, 04.1970
D16
1959.10.19
Les diamants de la Lune Tony Speer Aventures Fiction, nr.9, 07.1968
        Exploitation Lune Tony Speer Astrotomic, nr. 49
D17
1960.01.11
Le dernier des dictateurs Tony Speer Aventures Fiction, nr. 5, 07.1967
D18
1960.04.25
Le rescapé de l’avenir Tony Speer Aventures Fiction, nr. 10, 10.1968
D19
1960.11.14
La grande aventure des soucoupes volantes Tony Speer Météor, nr. 176, 08.1970
D20
1961.02.20
Le prisonnier de Mars Tony Speer Météor, nr. 174, 02.1970
D21
1961.06.19
La résurrection de Vénus Tony Speer Aventures Fiction, nr. 11, 01.1969
D22
1961.10.23
La race moribonde Tony Speer Aventures Fiction, nr. 15, 01.1970
D23
1962.03.04
Les gangsters de l’espac Tony Speer Étranges Aventures, nr. 13, 07.1969
D24
1962.06.25
Dix milliards d’envahisseurs Tony Speer Aventures Fiction, nr. 19, 01.1971
D25
1962.12.17
Les frontières du futur Tony Speer Météor, nr. 177, 11.1970
D26
1964.05.26
La grande émigration Tony Speer Sidéral, nr. 2, 02.1969
D27
1964.08.30
Le robot humain Tony Speer Aventures Fiction, nr. 12, 04.1969
D28
1963.11.25
La résurrection d’Ace O’Hara *) Tony Speer Aventures Fiction, nr. 16, 04.1970
*) sista episoden


Hurrah !, nr. 83, 1956


Satellite Images, nr 1, 1960
nr. 77, 1955
nr. 22, 1958
nr. 1, 1960
nr. 2, 1960
nr. 3, 1960
nr. 4, 1960
 
nr. 174, 1970
nr. 16, 1970
nr. 13, 1969
nr. 2, 1969
nr. 12, 2007
 
Portugisisk utgivning:

Nr.

Portugisisk titel Tecknare Utgivning
D07
Ace O'Hara, O Satélite Maldito Basil Blackaller Espaço nr. 12, 1961
D13
Ace O'Hara, O Mistério dos Discos Voadores Tony Speer Espaço nr. 39, 1964
D15
Ace O'Hara, Os Senhores da Terra Tony Speer Espaço nr. 35, 1963
D16
Ace O'Hara, Objectivo: Lua! Tony Speer Espaço nr. 28, 1963
D18
Ace O'Hara, O Homem do Futuro Tony Speer Espaço nr. 55, 1965
D23
Ace O'Hara, Bandidos do Espaço Tony Speer Espaço nr. 62, 1965
D26
Ace O'Hara, O Recomeço Tony Speer Espaço nr. 49, 1964
D28
Ace O'Hara, A Estrela Distante Tony Speer Espaço nr. 44, 1964Espaco nr. 12, 1961

Espaco nr. 49, 1964Espaco nr. 28, 1963


Espaco nr. 55, 1965Espaco nr. 35, 1963


Espaco nr. 62, 1965


Espaco nr. 39, 1964


Espaco nr. 44, 19642016 Björn Harnby, harnby@yahoo.com