"Bortom Mars", eller "Beyond Mars" som serien heter i original, är en science fiction-serie som är skriven av Jack Williamson och tecknad av Lee Elias. Det var en söndagsserie som gick i 'New York's Daily News' från den 17:e februari 1952 t.om. den 13 mars 1955. Serien började som helsidesserie men ändrades på slutet till att enbart presenteras på en halvsida.
Williamson använde sig i serien av samma universum som han använde sig av i sina romaner "Seetee Ship" och "Seetee Shock".

Orsaken till att "Bortom Mars"-serien kom till var något ovanlig - det berodde på en dålig recension. 'The New York Times' recenserade en roman av Williamson, där dom konstaterade att hans skrivkonst "enbart låg marginellt högre än en tecknad serie".
Recensionen lästes av 'New York's Daily News' redaktör Ana Barker som omedelbart kontaktade Williamson och hyrde in honom för att skriva en liknande tecknad serie och parade ihop honom med tecknaren Elias.
Berättelsen var löst baserad på romanen "Seetee Ship". Händelserna ägde rum år 2191 och stationerad på Brooklyn Rock, belägen i asteriodbältets gränstrakter, styr
de den freelansande piloten Mike Flint sin antimateriadrivna flygmaskin genom universum genom att använda sig av gravitationskrafterna från andra solsystem, paragravitation. Trots att Flint hade licens som rymdtekniker, blev han mer som en sorts polis i yttre rymden, ofta assisterad av flera utomjordiska medhjälpare.
'New York Daily News' 1952 ville fira sin framgång med stadig ökning i tidningsdistributionen och beslutade att en exklusiv sak skapad för deras tidning - "Beyond Mars" - skulle bli presenten.
Det sägs att Chester Gould kom med förslag till flera av berättelserna och emellanåt hjälpte Williamson med att få till en bra intrig i serien. Detta färgstarka rymdoperaaktiga drama med en stark Dick Tracy-känsla tecknades på ett mycket vackert sätt av Lee Elias, med förvånansvärt detaljerade exotiska miljöer, roliga utomjordiska karaktärer, vackra kvinnor och massor av hårdslående aktion. Men med tiden tyckte 'New York Daily News' att serien inte levde upp till deras förväntningar och skar i slutet av 1954 ner storleken från helsida till halvsida. Detta bidrog förmodligen till att serien oupphörligen slutade den 13:e mars 1955, då skaparna knöt ihop de sista lösa ändarna i den sista söndagssidan.
Serien var omsorgsfullt tecknad och äventyren hängde väl ihop, men framtoningen var ändå klart humor-inriktad. Huvudpersonens "side-kick" och närmaste medarbetare var till exempel en venusian, som såg ut ungefär som en kålmask i metall i storlek som ett barn, och som läspade. Serien var tecknad i en stil som mycket påminde om "Tery och piraterna" av Milton Caniff.


 
John Stewart Williamson (född 29:e april 1908 i Bisbee, Arizona, USA. Död den 10:e november 2006 i Portales, New Mexico, USA)
Williamson tillbringade sin tidiga barndom i västra Texas men för att finna bättre betesmarker flyttade hans familj 1915 till New Mexico.
Att vara bonde där var ett slitsamt arbete så familjen började istället med hästuppfödning, vilket dom fortfarande håller på med.
Williamson tjänade i amerikanska arméns flygkår under andra världskriget som meteorolog.
Han upptäckte som ung tidningen 'Amazing Stories' som startats 1926 av Hugo Gernsback. Han började skriva egna noveller och sålde sin första berättelse till Gernsback när han var 20 år - "The Metal Man" som publicerades i decemberutgåvan av 'Amazing Stories' 1928.
Under året därpå publicerades 3 av hans berättelser i 'Science Wonder Stories' och i 'Air Wonder Stories'. Förutom det så publicerades
"The Girl from Mars" av Williamson och Miles J. Breuer separat som 'Science Fiction Series #1'. Hans arbete under denna tidiga epok av skrivandet var starkt influerat av A. Merritt, författare till "The Metal Monster" (1920) och andra fantasy berättelser. Senare imponerades Williamson av Miles J. Breuers arbeten och påbörjade en korrespondans med honom. Breuer var en läkare som skrev science fiction på sin fritid. Under Breuers överinseende kom Williamson att skicka honom utkast och intriger för bedömning. Deras första gemensamma arbete var romanen "Birth of a New Republic" i vilken månkolonier genomled något som liknade den amerikanska revolutionen - ett tema som senare togs upp av många andra science fiction-författare, specifikt då i Robert A. Heinleins "The Moon is a Harch Mistress". Under 1930-talet blev Williamson en etablerad science fiction-författare. Han skrev mellan åren 1952 - 1955 även den tecknade serien "Beyond Mars".
Med början 1954 och med fortsättning en bit in på 1990-talet skrev Williamson och Frederick Pohl mer än ett dussin science fiction-romaner tillsammans, bl.a. "Jim Eden", "Starchild" och "Cuckoo". Williamson fortsatte att skriva på sin ålders höst och vann både Hugo- och Nebula-priserna under det sista årtiondet av sin levnad - som den med råge äldste som vunnit dom priserna. På gamla dar kritiserade han även försöken att skriva "seriös" science fiction.


Leopold Elias (född 21:e maj 1920 i Manchester, England. Död den 8:e april 1998)
Lee Elias föddes i Manchester, England, men flyttade till USA när han fortfarande var mycket ung. I New York studerade han först musik och fortsatte sedan med att studera konst vid 'Cooper Union' och 'Art Students League'. Han debuterade 1943 som science fiction-tecknare vid 'Fiction House'. Fram till 1946 arbetade han med serier som "Captain Wings", "Suicide Smith", "Firehair", "Reff Ryan" och "Space Rangers". Förutom det så arbetade han för 'Harvey' med att hjälpa till på serier som "Black Cat" och "'Terry and the Pirates" mellan 1946 och 1958. Under denna perioden hjälpte han även till på 'Hillman' och 'Marvel'. Från 1947 jobbade han med serier som "Black Canary", "Green Lantern" och "Hawkman" för 'National Periodical Publications', vilka senare blev 'DC Comics'.
Vid sidan av serietidningar arbetade han även med dagstidningsserier. Han assisterade George Wunder på serien "Terry and the Pirates" och Al Capp på "Li'l Abner". Mellan åren 1952 och 1955 tecknade han även "Beyond Mars" som skrevs av Jack Williamson.
Han återvände 1959 till 'DC Comics' och arbetade då med "Adam Strange", "Green Arrow", "Ultra" och "Automan".
Slutligen började han hos 'Warren Publications' där han specialiserade sig på skräck-serier.
Lee Elias slutade med att teckna serier på 1980-talet och började som illustratör hos 'Argosy' och 'Cosmopolitan' och blev en framgångsrik konstnär. Han arbetade även som lärare på Burne Hogarths 'School of Visual Arts' och vid 'Joe Kubert School'.


Utgivning i USA:
Serien som enbart publicerades i en söndagsvariant publicerades i 'New York's Daily News' från den 17:e februari 1952 t.o.m den 13:e mars 1955.
Det var den enda dagstidning som publicerade serien.


1987 återutgav 'Blackthorne' hela serien i två album.


album 1 innehöll serien mellan 17/2 1952 och 14/6 1953
album 2 innehöll serien mellan 21/6 1953 och 13/3 1955


Från och med den 12:e september 1954
övergick man från helsidesformat till
halvsidesformat på serien.

Serien publicerades även i tidningen 'Army Times'.
Den trycktes i Japan med en viss tidsförskjutning
jmf den amerikanska upplagan.
1989 gav 'Blackthorne' ut den kompletta serien i en serie om 5 tidningar.
= 24:e februari 1952

nr. 1: 17/2 1952-21/9 1952, ..nr. 2: 28/9 1952-3/5 1953, nr. 3: 10/5 1953-13/12 1953,
nr. 4: 20/12 1953-25/7 1954, nr. 5: 1/8 1954-13/3 1954
I november 2015 gav 'IDW Publishing' ut serien som helhet, 161 söndagssidor, i en inbunden bok.
Boken innehåller förutom serien ett antal artiklar om serien och upphovsmännen
.


Utgivning i Sverige:
I Sverige publicerades serien i 'Serie-magasinet' nr. 24/1954-29/1956.
Serien publicerades med 1 sida per nummer och fanns på främre omslagets insida. Som synes så bytte man vinjett ett antal gånger.

nr. 24/1954
nr. 24/1954
nr. 28/1955
nr. 35/1955
nr. 41/1955
nr. 11/1955

_________________________________________
Copyright 2017, Björn Harnby. All rights reserved.