Fa-logo2.gif (12705 bytes)In English


Serie-index:

 

Synpunkter på innehållet mottages tacksamt via mail till: harnby@yahoo.com

.Bakgrund:

.Det allra första Fantomenäventyret var "The Singh Brotherhood" som publicerades i USA den 17:e februari 1936.
.Det som på svenska fick namnet "Singhpiraterna". Det är skrivet av Lee Falk och tecknat av Ray Moore.
-

.........................................................................................................Första stripen 17:e februari 1936.


I Sverige:
.
Första gången Fantomen publicerades i Sverige var i 'Vecko-Revyn'
nr. 21/1940. Det var med äventyret "Adventure in Algiers" som heter "Äventyr i Algeriet" på svenska. Det är tecknat av Ray Moore och
löpte i 10 veckor och detta var enda gången som detta äventyr publicerades i Sverige fram till år 2006 då det publicerades i Fantomen nr. 14.
Den första Fantomentidningen kom 1944, som julalbum, och innehöll äventyret "Mysteriet pilringen" (The Golden Circle) från 1939 - skrivet av Lee Falk och tecknat av Ray Moore.
Som egen serietidning kom Fantomen ut första gången 5 oktober 1950. Äventyret var "Den kidnappade maharadjan" (The Maharajah's daughter) - skrivet av Lee Falk och med Wilson McCoy som tecknare.

'Vecko-Revyn' nr. 21/1940

Första svenska dagstidning som publicerade Fantomen var 'Svenska Dagbladet', som den 8:e juni 1942 presenterade Fantomen som "Dragos - den mystiske mannen" och det var med äventyret "Tempelruinens gåta", tecknat av Ray Moore.

Namnet Dragos fick sedan hänga med ända till 1980 då serien bytte namn till Fantomen.
Sista gången som serien har titeln "Dragos" är den 23:e febr. 1980.
Den 25:e febr. 1980 är första gången som serien heter Fantomen.
( Den 24:e febr. 1980 var Dragos/Fantomen inte med i SvD.)

Dragos hängde dock kvar i andra dagstidningar i Sverige och Finland.
I Sverige försvann troligen det sista Dragos-namnet 2003 medan det
i Finland hängde kvar i dagstidningar så sent som 2010 som t.ex i 'Åbo Underrättelser', som då fortfarande kallade serien för Dragos.


'Svenska Dagbladet' den 8:e juni 1942


'Svenska Dagbladet' den 23:e resp. 25:e februari 1980


'Östersundsposten' den 5:e november 1946 (orginalstorlek 6,5 x 29,5 cm)

.
.
'Åbo Underrättelser' den 21:e augusti 2010


Fantomen har publicerats som serie i ett antal egna publikationer samt i dags- och vecko-tidningar. Serien fanns med i veckotidningarna 'Vecko-Revyn' (nr. 21/1940 - nr. 24/1976), 'Hemmets Veckotidning' (nr. 25/1978 - nr. 23/1987) och 'Lektyr' (nr. 29/1985 - nr. 3/1987 - som enbart publicerade serien i svart-vitt).

Jag har ställt samman förteckningar över de Fantomenäventyr som presenterats i egna tidningar och böcker samt i andra seriepublikationer och veckotidningar i Sverige.

Jag har listat upp de äventyr som tagits fram av den svenska Fantomenredaktionen.
Det första helsvenska äventyret presenterades i nr. 8/1963 och hette "Skatten i dödskallegrottan". Det var både skrivet och tecknat av Bertil Wilhelmsson.
Efter honom har den svenska redaktionen (tom 2019) använt sig av 58 stycken författare förutom de äventyr som köptes in från Fratelli Spada och dessutom har Ulf Granberg finputsat idéer från några olika tecknare. 41 olika tecknare har varit verksamma under samma tid och förutom dessa så tillkommer då även de italienska Fratelli Spada-äventyren.


'Lektyr' (här presenterades serien med två helsidor per nr.)
Ovan presenteras avslutningen av äventyret "The Veiled Lady" från 1956

'Hemmets Veckotidning' nr. 21/1982

Beträffande källan (source) som står angiven för varje äventyr så avses följande:
D = Daily story (USA), S = Sunday story (USA), F = Fantomenäventyr (Sverige),

FL = Fantomenlegend (= Mörkrets hjärta - Sverige), FS = Fratelli Spada (Italien),
GK = Gold Key (USA), King = King (USA), Charlton = Charlton (USA)
Jag har använt mig av Andreas Erikssons källbeteckningar för de svenska äventyren.

Jag har även listat upp var Lee Falks äventyr har presenterats i svenska Fantomen-tidningar och -böcker samt även de äventyr som skapats för den amerikanska pressens söndags- och vardags-strippar som aldrig blivit publicerade i Sverige.

Jag är medlem av of The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club.
Är du intresserad av att bli medlem eller bara läsa om oss - besök vår hemsida genom att 
klicka på rutan ovan.

Om du klickar på länken till höger så kommer du till "Phantom Wiki" - världens förmodligen
största site med samlad Fantomeninformation.
Skapad och sponsrad av Scandinavian Chapter.

 


Skapad 2002-10-30
Senast uppdaterad 2019-11-28
2002 Björn Harnby, harnby@yahoo.com


.Tillbaka till överst på sidan

Övriga
Fantomen-
publikationer


Svensk-producerade Fantomenäventyr
- i nummerordning
- per författare
- per tecknare

Fantomen
i andra svenska
serietidningar

Lee Falk-äventyr
i svenska
Fantomentidningar


Opublicerade
amerikanska
dagstidnings- och
söndags-äventyr


Fantomen-
parodier o.dyl

Fantomen i USA
I dagstidningar
I söndagstidningar
Fantomen-tidningar
Andra tidningar/böcker

Fantomen i
Frew, Australien


Fantomen
på film


Fantomen i
Vecko-Revyn

Hemmets Veckotidning
Lektyr