Fa-logo2.gif (12705 bytes)-historik

Informationen om de olika Fantomenarna är hämtad från ett antal hemsidor på internet och kompletterad med
uppgifter som jag hämtat från de olika Fantomenäventyren samt från Tidningen Fantomen-krönikan.
   
 
Släkttavla
Legenden
Fantomenklubbar
Fantomen startsida
   
S
ynpunkter på innehållet mottages tacksamt via mail till: harnby@yahoo.com


Den 1:e Fantomens fader (ca 1477 - 1536)

Ursprungligen kallad Sir Christopher Standish, men senare kallad Kit Walker. I sin ungdom tjänade han som mässpojke åt Christopher Columbus, som senare utforskade den nya världen och upptäckte ökenklippan som blev känd som ”Walkers Klippa”, omkring 1499. Han var gift med Mary och de bodde i Porthsmouth i England.
Han blev senare sjökapten och dödades i det fatala piratöverfallet som ledde till att hans son blev den förste Fantomen.

1:e Fantomen (1516 - 1566)
Son till Kapten Standish/Walker. ”För mer än fyra hundra år sedan”, den 17:e februari 1536, spolades han ensam överlevande efter ett piratöverfall upp på en avlägsen strand i Bengalen och blev där räddad av pygméer - bandarer. Vid upptäckten av kroppen efter piraten som dödade hans fader, svor han en ed på dödskallen att han och hans efterföljande skulle bekämpa pirater och skurkar. Han gav enligt sägen pygméerna hemligheten med pilgiftet, och förklarade dem evig vänskap. Han lär ha fått iden till sin identitet och kostym från en infödingsgud hos en stam från vilken han befriade bandarerna ur slaveri, och fann tillsammans med dem dödskallegrottan.
Han kallade sig i början för Hämnaren. Blev kallad för Fantomen första gången 1537 av Suliman den Grymme.

1538 dubbades han till riddare av Johanniterorden. Såg under ett besök i England 1541 hur hans moders hus blev nedbränt. Samma år mötte han alkemisten Paracelsus och fick dödskalleringen. 1542 blev han spådd av Nostradomus; "Jag ser 20 gravar på 1900-talet och ett evigt liv för en vålnad". Han förstörde Scorpias piratband.
Han gifte sig 1546 med Marabella, Columbus sondotter. Andra historier berättar att han gifte sig med Christina, dotter till Eric Vandraren.
1565 kämpar han tillsammans med sin son mot turkar i slaget om Malts och blir svårt sårad. Han avlider av sina skador i februari 1566. Bandarernas hövding hette Turan.

2:e Fantomen (1548-1604)
1560 reste han till England för att utbilda sig under ledning av broder Ambrosius. Han trivdes dock inte i skolan utan 1563 tog han värvning i den brittiska flottan. 1566 svor han dödskalleeden. 1569 träffade han sin kärlek Felicia i Italien som dock dog under tragiska omständigheter.
Han hade en äldre halvbror René som dödades under Bartholomeinatten 1572 då det fasansfulla blodbadet på franska hugenotter ägde rum i Paris 1585 gifte han sig med Ann, en engelsk lantbrukardotter.
1588 mötte han i ett underligt äventyr trollkarlen Merlin och Kung Arthur och fick då Kung Arthurs svärd Excalibur.
Under ett besök till det förkoloniserade Amerika återupptäckte han Fantomens Klippa. Sårades 1604 i en strid med pirater och avled av skadorna. Bandarernas hövding hette Duran.

3:e Fantomen (1586-1625)
Skickades 1596 som pojke till England för att gå i klosterskola i Woolstone. Han tröttnade på detta och rymde till London där han kom i kontakt med teatern och Shakespeare. Han spelade Julia i den första uppsättningen av Shakespeares ”Romeo och Julia” vid ”Globe Theater”, 1604, och gifte sig samma år med Shakespeares niece Rosamunda. Hon födde honom en son men blev strax därefter förgiftad och avled.
1610 räddade Fantomen sultanen Mamoud Ben Al´lina och fick Alexanders diamantbägare som tack. Fantomen och sultanens tillkommande, prinsessan Pura, blev förälskade och gifte sig. Den gamle sultanen accepterade till slut detta faktum och gav dem sin välsignelse.
Blir som förste Fantomen kallad "Mannen som inte kan dö" av M'Wanu. Den 3:e Fantomen blev 1625 dödad av en giftpil från det gömda folket i Atlasbergen.
Bandarernas hövding hette Buran.

4:e Fantomen (1604-1646)
Född 1604 i England av Shakespeares niece Rosamunda och gick 1614-1621 i samma klosterskola som hans far gått i.
Han var gift med en engelska som avled i barnsäng efter att ha fött honom en son 1626.
1632-33 hjälpte han Galiteo Galelei att undkomma inkvisitionen i Italien - men blir pestsmittad i Roms katakomber. Han fick dock god vård av Galeleis unga släkting Catherine och överlevde. Även Catherine blev smittad och dog.
Bandarerna hade två hövdingar under denne Fantomens liv, Suran och Bujuran.
Den 4:e Fantomen avled 1646 i sviterna efter en strid med pirater.

5:e Fantomen (1626-1662)
En mycket anonym Fantomen men det ryktas att han gick i samma klosterskola som sin far och farfar
Lär ha gift sig 1646 med en italiensk operasångerska.
Kämpade mot Piratkaptenerna Saba, Blod och Svartskägg och blev ”Kung Saba, Piraternas Konung”.
Första Fantomen som bekämpade ”Thuggees” 1650. 1662 bekämpade Fantomen den bestialiske piraten Svarthandske och avled i november av de brännskador han fått i den kampen. Bandarernas hövding hette Bugan.

6:e Fantomen (1646-1682)
Hans första uppdrag som Fantomen var att göra upp med piraten Svarthandske som orsakat hans faders död.
Räddade drottning Natala av Navarra från piraten Rödskägg. Förvandlade piratbandet till Djungelpatrullen - grundat 1664. Samma år gifte han sig med drottning Natala. 1666 räddade Fantomen kejsar Joonkar som sålts som galärslav. Joonkar gav honom som tack Den Gyllene Stranden Keela-Wee och hyrde in Michelangelo att hugga ut Fantomens klipphuvud.
1667 föds iden till det "Goda märket". Den goda ringen kom till Fantomen som fick märket av Furst Nizam av Goana.
1670 organiserade han AP-posten. 1672 stötte han på Vråkarna (The Vultures). Fantomen sårades dödligt i en strid med Singhpirater. Ett bösskott krossade ryggraden och han avled innan hans son hann återvända till de djupa skogarna. Bandarernas hövding hette Zuran.

7:e Fantomen (1664-1700)
Fick till stor del sin uppfostran i Europa, främst i Frankrike och Holland. Gifte sig med Heloise, Hanta-häxan, 1682. Den 7:e Fantomen har förmodligen även varit den förste Fantomen som kom i kontakt med Småfolket och etablerade ”Skallrans Förbund”.
Dödad av kapten Morgan Leach 1700.

8:e Fantomen (1682-1717)
Sägs vara den största Fantomen. Kämpade mot demoner från Kognia och förstörde häxors slott. Anlade hemlig stigar genom det Stora Träsket. 1699 var han i Sverige och jagade björn tillsammans med Karl XII.
Enligt Skandinaviska äventyr var han gift med svenskan Lady Ingrid av Holstein. 1710 var han, för att hjälpa den döende kejsare Joonkar, kejsare för en dag för att rädda dennes rike Nyaphura.
Sårades dödligt av piraten Kapten Blood i ett gisslandrama. Bandarernas hövding hette Turan.

9:e Fantomen (1700-1735)
Skall ha fått sin utbildning i Sverige.
1717 besegrar han på Jamaica piraten Duval och möter Flame Stanbury, en piratbrud som han senare gifter sig med. Krossade 1720 Zaal-kulten, dyrkare av mänskliga offer, i Det Östra Mörkret - och får därmed tillnamnet Det Östra Mörkrets Väktare.
Hade en häst som hette Storm.
1735 sårades han dödligt och lämnades, blind och svårt sårad, fången ombord på ett sjunkande skepp av piraten Svarta Morgan. Han räddades dock från skeppet men dog senare i dödskallegrottan av sina skador.

10:e Fantomen (1717-1757)
Han var gift med en fransk kvinna som hette Marianne. 1750 togs han till fånga av barbarpirater och såldes som slav. Han lyckades dock ta sig därifrån. 3 år senare räddade han sin son från slavarbete i en diamantgruva i Västafrika. Avled under okända omständigheter 1757.
Andra historier säger att räddade dottern till en Skandinavisk skeppare från att drunkna och gifte sig med henne (söndag 26/11/78).

11:e Fantomen (1738-1775)
Var gift med Renata di Mascarelli som han träffade under ett äventyr i Venedig, Italien. Hon födde den 12:e Fantomen i fångenskap på den arabiska halvön. Den 12:e Fantomen kallades därför Öknens son.
Andra historier säger att han var gift med en maharadjas dotter (söndag 26/11/78).

12:e Fantomen (1757-1793)
Han var gift med Marion Trelawney, en engelsk godsägardotter som gav honom fyra söner, varav de 3 äldsta var trillingar, alla döpta till Kit. 1789 var han i Revolutionens Paris där han fick sitt gömställe i Notre Dame. 1792 var han i Stockholm vid tiden för attentatet mot Gustaf III. Bandarernas hövding hette Thuran. Hade en häst som hette Hannibal. Avlider 1793.
Dödad av en mongol enligt berättelsen "Den fjärde sonen".

13:e Fantomen (1775-1811)
1797 förde han den franske riddaren Rolands berömda svärd till dödskallegrottan efter en strid med Singhpirater i ett ökenpalats.
1798 fick han efter många strapatsrika händelser i Egypten den mumifierade ormen som dödade Cleopatra och förde även den till skattkammaren i dödskallegrottan. Blev 1804-05 inblandad i den brittiska flottans kamp mot fransmännen och mötte då Lord Nelson och Emma Hamilton.
Gifte sig med Jeanette Lafitte, syster till den berömde piraten Jean Lafitte. Jean Lafitte blev skjuten under en duell med Fantomen och blev av hänsyn till sin syster begravd i dödskallegrottan.
Hade enligt berättelsen "Den fjärde sonen" 3 bröder, trillingar, alla döpta till Kit. Blev Fantomen då de äldre bröderna inte ville detta och gifte sig med Mongolprinsessan Vhatta Khan.
Andra berättelser säger att han gifte sig med en indianhövdings dotter och letade efter nedgrävda piratskatter 1795 (23/12/94 vardags).
Sägs vara den kortaste Fantomen. Bandarernas hövding hette Nuran.

14:e Fantomen (1793-1831)
Satte punkt för Det Östra Mörkrets slavhandel.
Var gift med Marie Claire, amerikanska. Bekämpade 1825 Kalisekten (Thugerna) som dyrkat gudinnan Kali. Som tack för detta fick han av prins Dowlah av Marabar ett juvelbelagt svärd.
Var den siste kända befälhavaren för Djungelpatrullen som under denne Fantoms tid hade tre överstar; Lord Cardingham, Överste Chandra Sykharn (Singhpirat som nästlade sig in i djungelpatrullen och blev dess ledare) samt överste Quartermain.
Hade en häst som hette Archimedes. Bandarernas hövding hette Turran. Dödad av Singhpiraten Chandra Sykharn.

15:e Fantomen (1811-1848)
1831 räddar han piratdrottningen Juliet Adams, även känd som "Kapten Amazon" och gifter sig med henne. Hon var dotter till en clipperkapt
en Adams. Var den förste okända befälhavare för djungelpatrullen vars överste hette Major Douglas Wild.

16:e Fantomen (1831-1869)
Fader till tvillingarna Kip och Julie (den kvinnliga Fantomen). Var gift med danskan Asta Jensen.
I senare dagsäventyr (1994), kallad den ”maskerade cowboyen” och gift med Annie Morgan i Texas 1843.
Dödad av smugglare.

17:e Fantomen (3.8.1852-1889)
”Kip” utbildades i Rom, hade en tvillingsyster Julie som tillfälligt uppträdde som den kvinnliga Fantomen medan han var skadad
Var gift med Mary Stillwell från USA och tvillingsystern Julie gifte sig med Paul Colbert, läkare i djungeln. Bandarernas hövding hette Quran.

18:e Fantomen (1871-1908)
1889 träffade han sin blivande hustru Lara Collins, en amerikanska, under ett äventyr då han blivit kidnappad och räddad av sin far.
1899 befriade han tillsammans med Patrullmannen Edgar Rice Burroughs en professor och hans assistenter ur Wasakas våld. Edgar skrev senare böckerna om Tarzan, förmodligen inspirerad av Fantomen.
Dog under obekanta omständigheter 1908.
Bandarernas hövding hette M´Bimke.

19:e Fantomen (1890-1935)
Sägs vara ansedd som den starkaste i Fantomen-ätten. Han var den förste Fantomen som mötte Repfolket, inför vilka han genomförde en rad stordåd liknande de som Hercules utförde.
Han förstörde Singhpiraternas skepp i Bengaliska bukten och gav det goda märket till Dr. Worth och hans efterföljande.
Var gift med Jane Cary, syster till djungeldoktorn Bart Cary som räddat hans liv och då fått beskydd av det goda märket.
Ytterligare en läkare får det goda märket av den 19:e Fantomen efter att ha räddat hans liv samt även en upptäcksresande; Stanstone.
1929 hamnade han under ett besök i Chicago
mitt i skottlinjen mellan Al Capone och Bugs Malone.
Andra historier anger att han var gift antingen med June Thorne/Archer, dotter till Dr. Thorne/Archer från Rep-folket historien. Förbjöd vapnen i djungeln.
Bandarernas hövding hette Turan. Djungelpatrullens överste hette Markham. Hade en häst som hette Thunder.
Han dog 1935 efter att ha blivit skjuten av sin ärkefiende Rachamond.

20:e Fantomen (1912-1959)
Fader till vår nuvarande 21:e Fantomen. Gifte sig 1938 med Lady Maude Thorn McPatrick; efter att ha räddat henne efter det att hon kidnappad och fängslad i månader av en prins från Höglandet. Grundade Dr. Axel´s djungelsjukhus, som är skyddat av det goda märket som tack för att Dr. Axel förlöste hans son, den 21:e Fantomen.
Mötte 1943 djungelpojken Archie som skapade Fantomens paradisö Eden.
1950 blir han oskyldigt anklagad för mord - ett fall som får sin lösning först under den nuvarande Fantomens tid.
Hade en häst som hette Lightning. Djungelpatrullens överste hette Weeks. Knivhuggen i ryggen och dödad av Singhpiraten Rama efter att ha räddat denne undan ett brinnande skepp.

21:e Fantomen (1939-)
Kit Walker, ”vår” Fantomen, hjälte i serier sedan 1939, fortfarande aktiv. Utbildad i USA, sporthjälte på college. Träffade där Diana Palmer första gången när han var en ung pojke. Dessa gifte sig 1977. Innan de fått egna barn tog Fantomen sig an en föräldralös pojke som han gav namnet Rex (fosterson). Fantomen och Diana fick 1980 ett tvillingpar ihop som döptes till Kit och Heloise.
Han upprepade sin farfars underverk för Rep-folket samt återupplivade rollen som Väktare av det Östra Mörkret. Återuppväckte även vänskapen med Småfolket. Han har en häst som heter Hero och en tam bergsvarg som heter Devil. Han byggde med hjälp av Repfolket Trädhuset i samband med tvillingarnas födelse för att familjen skulle kunna bo tillsammans i djungeln. Djungelpatrullen har under hans tid haft följande överstar; Weeks, Worubu, General Varga och därefter åter Worubu. Bengalis förste president har valts under hans tid; Lamada Luaga. Bandarernas hövding heter Guran och är Fantomens bäste vän.

22:e Fantomen
Förväntas att Kit skall bli den 22:e Fantomen, sonen till vår nuvarande hjälte, fortfarande en pojke som i 1980- och 1990-talens dagstidnings-serier. ”Star of Marvel Comics” miniserie om Fantomen publicerad vintern 1994-95 (inte uttryckligen identifierad, men historier skildrar hur Fantomen, som liknar den nuvarande, dödas av Bababu och sonen tar över klädd i en futuristisk dräkt.)

23:e Fantomen
Lämnade Afrika efter att ha avslutat sitt verk där, och rapporteras ha försvunnit i ett giftvrak år 2024 i Metropia (New York), innan han fick lärt upp sin (lilla) son, som blev den 24:e Fantomen.
Ytterst lite är känt om honom, han har enbart dykt upp som ett hologram eller minne i den tecknade TV-serien Fantomen 2040.

24:e Fantomen
”Hightech” futuristisk hjälte i den tecknade TV-serien ”Fantomen 2040” och Marvel serietidning baserad på densamma. Sägs vara son till den försvunne 23:e Fantomen och som efter faderns försvinnande blev funnen och upplärd av Guran. Faster Heloise (syster till den 22:e Fantomen) dyker också upp i serien.

Defenders of the Earth
Fantomen dyker tillsammans med Mandrake, Lothar och Blixt Gordon upp som en grupp som skall försvara jorden mot gemensamma fiender. Här har Fantomen en dotter som heter Jedda som har en tam panter kallad Kisa.
Fantomen, som är den 27:e i ordningen bor även här i sin dödskallegrottan i de djupa skogarna tillsammans med bandarerna.
Förutom dottern Jedda förekommer även en äldre bror till Fantomen vid namn Kurt Walker som ikläder sig rollen som den onda väderguden N'Dama.

Skapad 2002-11-10
Senast uppdaterad 2010-07-21.
© 2002 Björn Harnby, harnby@yahoo.com

Tillbaka till överst på sidan