Fa-logo2.gif (12705 bytes) -klubbar
  
 
Släkttavla
Legenden
Historik
Fantomen startsida
  
S
ynpunkter på innehållet mottages tacksamt via mail till: harnby@yahoo.com

Det finns och har funnits Fantomenklubbar i ett flertal länder.
För närvarande finns det, vad jag vet, endast aktiva klubbar i Sverige, Norge och Australien.
Det har även funnits Fantomen-klubbar i England, Brasilien, USA.

Nedan finns diplom från några olika Fantomenklubbar:

Sverige:

wpeA5.jpg (38934 bytes)
wpe2F.jpg (43011 bytes)

"Fantomenklubben"
är den officiella svenska Fantomenklubben som bildades redan 1950 och har varit aktiv sedan dess. Den administreras av redaktionen för Fantomen-tidningen.
Klubben för dock en tynande tillvaro för tillfället.
Från början hette klubben "Fantomens Deckarklubb", men bytte efter något år namn till "Fantomenklubben".

  "Djungelpatrullen"
bildades i samband med starten av tidningen 'Den Vandrande Vålnaden'
1996 och lades ner strax efter det att tidningen lagts ned redan samma år.
Ansvarig var Janne Eriksson som var redaktör för 'Den Vandrande Vålnaden'.
  "The Scandinavian Chapter of The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club" är en skandinavisk del av den australiensiska föreningen "The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club" som bildades efter Lee Falks bortgång 1999 för att hedra hans minne.
Det är en internet-baserad föreningen med möten någonstans i Sverige ca 4 ggr per år. Vid några tillfällen har möten även hållits i de nordiska grannländerna.

Norge:
 
England:
 
wpe59.jpg (44784 bytes)
"Fantomet-klubben"
är den norska motsvarigheten till den svenska "Fantomenklubben".
Klubbarna samarbetar på så sätt att de ger ut samma tidning i de båda länderna,
men klubb-sidorna är olika och adminstreras av de respektive redaktionerna.
  "The Phantom Society"
är en numera nedlagd Fantomen-klubb i England.
Den existerade under några år i samband med att 'Wolf Publishing' gav ut 'The Phantom' under åren 1992-1993.

USA:
 
 
"Friends of The Phantom"
var en ideell förening i USA som 2-4 ggr per år gav ut ett medlemsblad med information
om Fantomen, Samlarprylar, Artiklar om Fantomen samt intervjuer med Fantomentecknare och -författare.
De största drivkrafterna i föreningen var Ed Rhoades, ansvarig utgivare, och Pete Klaus.
De höll på mellan åren 1993-2004.
 
"The Ancient and Mysteriuos Order of the Phantom".
En Fantomenförening i USA som existerade under 1950-talet och
lär ha haft Wilson McCoy som medlem.

Australien:
 
 


..
"The Independent Phantom Club of Australia"
är en numera nedlagd Fantomen-klubb
i Australien.
"The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club"
är en Australiensisk förening som bildades efter Lee Falks bortgång 1999 för att hedra hans minne.
Den är moderförening till "The Scandinavian Chapter of The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club".
"Jungle Patrol International"
bildades i början av augusti 2018 som en ny Facebook-baserad internationell "Fantomenklubb".
Den startades av John Heinze som en avlöpare till den australiensiska klubben
"Phantom Club of Australia",
som endast är öppen för australiensiska Fantomenvänner.
Denna är öppen för alla Fantomen-fans. Inga restriktioner.

 

Skapad 2002-11-18
  Senast uppdaterad 2019-01-29.
© 2002 Björn Harnby, harnby@yahoo.com

Tillbaka till överst på sidan