som dags-tidningsserie i
USA
Fantomen startsida Phantom start page

Nedan finns en förteckning över de äventyr som publicerats som dagstidningsserie i USA.
Titlarna på äventyren är som de som angavs i serien i tidningen, där dessa funnits. Alternativa titlar står inom prentes.

Lee Falk var ensam författare från början fram tills han dog 1999. Hans sista äventyr var D195 "Terror at the Opera" som publicerades 15.3.1999 - 10.7.1999.
Efter honom följde Tony DePaul och Claes Reimerthi. Claes skrev tre äventyr under åren 1999 - 2003. Fr.o.m D210 har Tony DePaul skrivit samtliga äventyr.

Tecknare har varit Ray Moore (17 st egna + 2 st tillsammans med Wilson McCoy), Wilson McCoy (63 st egna + 2 st tillsammans med Ray Moore),
Sy Barry (100 st egna + 1 st tillsammans med Olesen/Williams), George Olesen (teckningar) och Keith Williams (tuschning) har tillsammans gjort 29 st + 1 till-sammans med Sy Barry, 1 tillsammans med Fred Fredericks och 1 tillsammans med Paul Ryan) samt Paul Ryan som gjorde 31 st äventyr egna äventyr förutom det tillsammans med Olesen/Williams. Efter att Paul Ryan hastigt avled den 30:e maj 2016 mitt i D244 tog Mike Manley över tecknandet av dagstidningsserien och är nu inne på sitt 7:e egna äventyr

De kortaste äventyren är "Adventure in Algiers" (20.6 - 23.7.1938), "The Wisdom of Solomon" (23.1 - 25.2.1956) och "Kit's Letter Home" (12.11. - 8.12.2018) som alla sträcker sig över 5 veckor.
Det längsta äventyret är "The Phantom Goes to War" (2.2.1942 - 9.1.1943. Detta sträcker sig över 49 veckor.

Hermes Press har från år 2010 publicerat en serie med inbundna böcker med återutgivning av de ursprungliga dagsserie-stripparna;
"The Phantom: The Complete Newspaper Dailies". Hittills har det utkommit 14 st böcker.


Volym 1: 17.2.1936-18.9.1937

Volym 2: 20.9.1937-6.5.1939

Volym 3: 8.5.1939-14.12.1940

Volym 4: 16.12.1940-9.1.1943

Volym 5: 11.1.1943-26.8.1944


Volym 6: 28.8.1944-16.2.1946


Volym 7: 18.2.1946-29.11.1947

Volym 8: 1.12.1947-19.2.1949

Volym 9: 21.2.1949-25.2.1950


Volym 10: 27.2.1950-15.9.1951


Volym 11: 17.9.1951-20.6.1953

Volym 12: 2.3.1953-11.9.1954

Volym 13:
13.9.1954-19.5.1956

Volym 14: 21.3.1956-21.12.1957

Volym 16: 1959-1961

Volym 17: 1961-1962
Volym 15: 1957-1959

Volym 18: 1962-1964
     

Källor: 'Phantomwiki', 'Deepwoods.org' och 'thephantomcomics.com/'

Nr.
Titel
Författare
Tecknare
Start
/
Slut
1
The Singh Brotherhood
Lee Falk
Lee Falk/Ray Moore
17.02.1936
-
07.11.1936
2
The Sky Band
Lee Falk
Ray Moore
09.11.1936
-
10.04.1937
3
The Diamond Hunters
Lee Falk
Ray Moore
12.04.1937
-
18.09.1937
4
Little Tommy (Toma)
Lee Falk
Ray Moore
20.09.1937
-
05.02.1938
5
The Prisoner of the Himalayas
Lee Falk
Ray Moore
07.02.1938
-
18.06.1938
6
Adventure in Algiers
Lee Falk
Ray Moore
20.06.1938
-
23.07.1938
7
The Shark's Nest
Lee Falk
Ray Moore
25.07.1938
-
05.11.1938
8
Fishers of Pearls
Lee Falk
Ray Moore
07.11.1938
-
28.01.1939
9
The Slave Traders
Lee Falk
Ray Moore
30.01.1939
-
06.05.1939
10
The Mysterious Girl
Lee Falk
Ray Moore
08.05.1939
-
02.09.1939
   The Phantom and Diana
Lee Falk
Ray Moore
04.09.1939
-
23.09.1939
11
The Golden Circle
Lee Falk
Ray Moore
25.09.1939
-
20.01.1940
12
The Seahorse
Lee Falk
Ray Moore
22.01.1940
-
27.07.1940
13
The Game of Alvar
Lee Falk
Ray Moore
29.07.1940
-
14.12.1940
14
Diana Aviatrix Lost
Lee Falk
Ray Moore
16.12.1940
-
12.07.1941
15
The Phantom's Treasure
Lee Falk
Ray Moore
14.07.1941
-
31.01.1942
16
The Phantom Goes to War (The Inexorables)
Lee Falk
Ray Moore/Wilson McCoy
02.02.1942
-
09.01.1943
17
Bent Beak Broder
Lee Falk
Wilson McCoy
11.01.1943
-
22.05.1943
18
The Phantom's Engagement
Lee Falk
Wilson McCoy
24.05.1943
-
24.07.1943
19
The Governor and Suzie
Lee Falk
Wilson McCoy
26.07.1943
-
26.02.1944
20
The Spy Gang
Lee Falk
Wilson McCoy
28.02.1944
-
20.05.1944
21
The Crooner
Lee Falk
Wilson McCoy
22.05.1944
-
26.08.1944
22
The Maharajah's Daughter
Lee Falk
Wilson McCoy
28.08.1944
-
24.03.1945
23
The Blue Gang
Lee Falk
Wilson McCoy
26.03.1945
-
26.05.1945
24
Lago the Lake God
Lee Falk
Wilson McCoy
28.05.1945
-
11.08.1945
25
The Wild Girl
Lee Falk
Wilson McCoy
13.08.1945
-
10.11.1945
26
The Mermaids of Melo Straits
Lee Falk
Ray Moore
12.11.1945
-
16.02.1946
27
Princess Valerie
Lee Falk
Ray Moore/Wilson McCoy
18.02.1946
-
13.07.1946
28
Queen Asta of Trondelay
Lee Falk
Wilson McCoy
15.07.1946
-
26.10.1946
29
Mister Hog
Lee Falk
Wilson McCoy
28.10.1946
-
29.03.1947
30
Romance and the Vesta Pirates
Lee Falk
Wilson McCoy
31.03.1947
-
29.11.1947
31
The Devil Road
Lee Falk
Wilson McCoy
01.12.1947
-
22.05.1948
32
The Lady Luck
Lee Falk
Wilson McCoy
24.05.1948
-
30.10.1948
33
The Masked Marvel
Lee Falk
Wilson McCoy
01.11.1948
-
19.02.1949
34
Fathers and Sons
Lee Falk
Wilson McCoy
21.02.1949
-
23.04.1949
35
The Flirtatious Princess
Lee Falk
Wilson McCoy
25.04.1949
-
20.08.1949
36
The Thuggees
Lee Falk
Wilson McCoy
22.08.1949
-
25.02.1950
37
The Ape Idol of the Durugu
Lee Falk
Wilson McCoy
27.02.1950
-
06.05.1950
38
The Movie Stars
Lee Falk
Wilson McCoy
08.05.1950
-
09.09.1950
39
The White Monkey
Lee Falk
Wilson McCoy
11.09.1950
-
02.12.1950
40
The Gray Gang
Lee Falk
Wilson McCoy
04.12.1950
-
24.03.1951
41
Whirlpool Channel
Lee Falk
Wilson McCoy
26.03.1951
-
16.06.1951
42
The Tiger Girl
Lee Falk
Wilson McCoy
18.06.1951
-
15.09.1951
43
The Governor's Family
Lee Falk
Wilson McCoy
17.09.1951
-
01.12.1951
44
The Professor
Lee Falk
Wilson McCoy
03.12.1951
-
15.03.1952
45
The Jungle Patrol
Lee Falk
Wilson McCoy
17.03.1952
-
31.05.1952
46
Bobo the Toy Dog
Lee Falk
Wilson McCoy
02.06.1952
-
19.07.1952
47
The Great Ajax
Lee Falk
Wilson McCoy
21.07.1952
-
11.10.1952
48
The Toad Men
Lee Falk
Wilson McCoy
13.10.1952
-
28.02.1953
49
The Lady from Nowhere
Lee Falk
Wilson McCoy
02.03.1953
-
20.06.1953
50
The Matchmaker
Lee Falk
Wilson McCoy
22.06.1953
-
10.10.1953
51
The Super Apes
Lee Falk
Wilson McCoy
12.10.1953
-
30.01.1954
52
Ragon's Game
Lee Falk
Wilson McCoy
01.02.1954
-
05.06.1954
53
The Mob
Lee Falk
Wilson McCoy
07.06.1954
-
11.09.1954
54
The Wrestling Tourney
Lee Falk
Wilson McCoy
13.09.1954
-
18.12.1954
55
Aboard the SS Gay
Lee Falk
Wilson McCoy
20.12.1954
-
12.03.1955
56
The Slimming of Prince Tagon
Lee Falk
Wilson McCoy
14.03.1955
-
21.05.1955
57
Captain Kidder's Treasure
Lee Falk
Wilson McCoy
23.05.1955
-
30.07.1955
58
Dr Axel and the Witchmen
Lee Falk
Wilson McCoy
01.08.1955
-
08.10.1955
59
Queen Sansamor and the Sixth Man
Lee Falk
Wilson McCoy
10.10.1955
-
21.01.1956
60
The Wisdom of Solomon
Lee Falk
Wilson McCoy
23.01.1956
-
25.02.1956
61
U-Town
Lee Falk
Wilson McCoy
27.02.1956
-
19.05.1956
62
The Grove of the Sleeping Giant
Lee Falk
Wilson McCoy
21.05.1956
-
01.09.1956
63
The Shoplifters
Lee Falk
Wilson McCoy
03.09.1956
-
17.11.1956
64
The Heavyweight Champion
Lee Falk
Wilson McCoy
19.11.1956
-
12.01.1957
65
Wambo the Gambler
Lee Falk
Wilson McCoy
14.01.1957
-
30.03.1957
66
The White Princess
Lee Falk
Wilson McCoy
01.04.1957
-
29.06.1957
67
The Valley Of No Return
Lee Falk
Wilson McCoy
01.07.1957
-
21.09.1957
68
The Crown Jewels of Corba
Lee Falk
Wilson McCoy
23.09.1957
-
21.12.1957
69
The Scorpia
Lee Falk
Wilson McCoy
23.12.1957
-
03.05.1958
70
The Carlyle's Good Mark
Lee Falk
Wilson McCoy
05.05.1958
-
23.08.1958
71
The Crybaby
Lee Falk
Wilson McCoy
25.08.1958
-
01.11.1958
72
The Underwater Diamond Thieves
Lee Falk
Wilson McCoy
03.11.1958
-
07.03.1959
73
The Betrothal
Lee Falk
Wilson McCoy
09.03.1959
-
13.06.1959
74
The Swamp Rats
Lee Falk
Wilson McCoy
15.06.1959
-
03.10.1959
75
Oogooru and the Witchmen
Lee Falk
Wilson McCoy
05.10.1959
-
16.01.1960
76
The Reporter
Lee Falk
Wilson McCoy
18.01.1960
-
02.04.1960
77
The Monkey Mail (The Diamond Hijackers)
Lee Falk
Wilson McCoy
04.04.1960
-
06.08.1960
78
The Jungle Olympics (The Gurk Twins)
Lee Falk
Wilson McCoy
08.08.1960
-
29.10.1960
79
The 50th Wife
Lee Falk
Wilson McCoy
31.10.1960
-
25.02.1961
80
The Iron Dragon
Lee Falk
Wilson McCoy
27.02.1961
-
13.05.1961
81
The Werewolf
Lee Falk
Wilson McCoy
15.05.1961
-
19.08.1961
82
The Slave Market of Mucar
Lee Falk
Sy Barry
21.08.1961
-
10.02.1962
83
The Epidemic
Lee Falk
Sy Barry
12.02.1962
-
16.06.1962
84
The Wharf Rats
Lee Falk
Sy Barry
18.06.1962
-
13.10.1962
85
The Mysterious Ambassador
Lee Falk
Sy Barry
15.10.1962
-
01.06.1963
86
The Mystery of the Island of Dogs
Lee Falk
Sy Barry
03.06.1963
-
14.12.1963
87
The Drummer of Timpenni
Lee Falk
Sy Barry
16.12.1963
-
21.03.1964
88
The Reef
Lee Falk
Sy Barry
23.03.1964
-
27.06.1964
89
The Adventures of Lucy Cary
Lee Falk
Sy Barry
29.06.1964
-
12.12.1964
90
The Bad Ones
Lee Falk
Sy Barry
14.12.1964
-
17.04.1965
91
The Hanta Witch
Lee Falk
Sy Barry
19.04.1965
-
31.07.1965
92
Prince Hali and the White Stallion
Lee Falk
Sy Barry
02.08.1965
-
01.01.1966
93
Bullets' Town
Lee Falk
Sy Barry
03.01.1966
-
28.05.1966
94
The Killer
Lee Falk
Sy Barry
30.05.1966
-
10.09.1966
95
The Sea God
Lee Falk
Sy Barry
12.09.1966
-
24.12.1966
96
The Satchel
Lee Falk
Sy Barry
26.12.1966
-
18.03.1967
97
The Crime School
Lee Falk
Sy Barry
20.03.1967
-
24.06.1967
98
Deadman's Point
Lee Falk
Sy Barry
26.06.1967
-
30.09.1967
99
The Rogue Elephant
Lee Falk
Sy Barry
02.10.1967
-
20.01.1968
100
Rex and the Trophy Thieves
Lee Falk
Sy Barry
22.01.1968
-
04.05.1968
101
The Frame Up (The President's Son)
Lee Falk
Sy Barry
06.05.1968
-
06.07.1968
102
The Hydra
Lee Falk
Sy Barry
08.07.1968
-
12.10.1968
103
The Art Thieves
Lee Falk
Sy Barry
14.10.1968
-
08.02.1969
104
The Masked Ball
Lee Falk
Sy Barry
10.02.1969
-
22.03.1969
105
The Jungle Home
Lee Falk
Sy Barry
24.03.1969
-
21.06.1969
106
Rex, The Missing Heir
Lee Falk
Sy Barry
23.06.1969
-
04.10.1969
107
The Gladiator
Lee Falk
Sy Barry
06.10.1969
-
17.01.1970
108
The Missing Daddy (The Runaway Girl)
Lee Falk
Sy Barry
19.01.1970
-
18.04.1970
109
Luaga's Undercover Tour
Lee Falk
Sy Barry
20.04.1970
-
25.07.1970
110
Prince Bular of Tulana
Lee Falk
Sy Barry
27.07.1970
-
05.12.1970
111
Yes
Lee Falk
Sy Barry
07.12.1970
-
13.02.1971
112
The Fence
Lee Falk
Sy Barry
15.02.1971
-
08.05.1971
113
The Mysterious Passenger (The Tourist Invasion)
Lee Falk
Sy Barry
10.05.1971
-
24.07.1971
114
The Vultures
Lee Falk
Sy Barry
26.07.1971
-
06.11.1971
115
The Lost City of Pheenix
Lee Falk
Sy Barry
08.11.1971
-
08.01.1972
116
The Witchman
Lee Falk
Sy Barry
10.01.1972
-
08.04.1972
117
The Tanker Jackers
Lee Falk
Sy Barry
10.04.1972
-
15.07.1972
118
The Keeper of the Peace
Lee Falk
Sy Barry
17.07.1972
-
14.10.1972
119
The Giant of Kaluga Pass
Lee Falk
Sy Barry
16.10.1972
-
27.01.1973
120
The Trial of Patrolman Zokko
Lee Falk
Sy Barry
29.01.1973
-
05.05.1973
121
Vampires of Koqania
Lee Falk
Sy Barry
07.05.1973
-
18.08.1973
122
The Vandal Looters
Lee Falk
Sy Barry
20.08.1973
-
24.11.1973
123
The Pampered Princess
Lee Falk
Sy Barry
26.11.1973
-
30.03.1974
124
The Curse of the Sacred Image
Lee Falk
Sy Barry
01.04.1974
-
24.08.1974
125
The Normal Life
Lee Falk
Sy Barry
26.08.1974
-
28.12.1974
126
The Cavelands
Lee Falk
Sy Barry
30.12.1974
-
19.04.1975
127
T
Lee Falk
Sy Barry
21.04.1975
-
13.09.1975
128
Hzzz
Lee Falk
Sy Barry
15.09.1975
-
29.11.1975
129
Star of Bangalla
Lee Falk
Sy Barry
01.12.1975
-
06.03.1976
130
Mystery of Kula-Ku
Lee Falk
Sy Barry
08.03.1976
-
31.07.1976
131
S.S. Blitz (The Crimewave)
Lee Falk
Sy Barry
02.08.1976
-
30.10.1976
132
Return of the Terrorists
Lee Falk
Sy Barry
01.11.1976
-
19.02.1977
133
The Proposal
Lee Falk
Sy Barry
21.02.1977
-
02.04.1977
134
Guardian of the Eastern Dark
Lee Falk
Sy Barry
04.04.1977
-
13.08.1977
135
The Tyrant of Tarakimo
Lee Falk
Sy Barry
15.08.1977
-
29.10.1977
136
The Wedding of the Phantom
Lee Falk
Sy Barry
31.10.1977
-
04.02.1978
137
The Three Bandits
Lee Falk
Sy Barry
06.02.1978
-
15.04.1978
138
Return to Tarakimo
Lee Falk
Sy Barry
17.04.1978
-
09.09.1978
139
Jungle City
Lee Falk
Sy Barry
11.09.1978
-
16.12.1978
140
The Heirs
Lee Falk
Sy Barry
18.12.1978
-
19.05.1979
141
Jungle Gold
Lee Falk
Sy Barry
21.05.1979
-
08.09.1979
142
The Return of General Bababu
Lee Falk
Sy Barry
10.09.1979
-
16.02.1980
143
The Tree House
Lee Falk
Sy Barry
18.02.1980
-
19.07.1980
144
The Poachers
Lee Falk
Sy Barry
21.07.1980
-
01.11.1980
145
Gooroo's Jungle Muggers
Lee Falk
Sy Barry
03.11.1980
-
04.04.1981
146
The Hostages
Lee Falk
Sy Barry
06.04.1981
-
04.07.1981
147
The Phantom's Vacation
Lee Falk
Sy Barry
06.07.1981
-
12.09.1981
148
The Return of Gooroo's Mob
Lee Falk
Sy Barry
14.09.1981
-
16.01.1982
149
Tale of Rex
Lee Falk
Sy Barry
18.01.1982
-
11.09.1982
150
Queen Karola of Kula-Ku
Lee Falk
Sy Barry
13.09.1982
-
12.02.1983
151
Ughland
Lee Falk
Sy Barry
14.02.1983
-
02.07.1983
152
Visit to Baronkhan
Lee Falk
Sy Barry
04.07.1983
-
26.11.1983
153
The Necklace of Solomon
Lee Falk
Sy Barry
28.11.1983
-
26.05.1984
154
The Kimberly Diamonds
Lee Falk
Sy Barry
28.05.1984
-
08.09.1984
155
The Embassy Siege
Lee Falk
Sy Barry
10.09.1984
-
22.12.1984
156
The Presidents
Lee Falk
Sy Barry
24.12.1984
-
01.06.1985
157
Drug Busters
Lee Falk
Sy Barry
03.06.1985
-
07.09.1985
158
The Lake Lady
Lee Falk
Sy Barry
09.09.1985
-
01.03.1986
159
Ruler of Baronkhan
Lee Falk
Sy Barry
03.03.1986
-
05.07.1986
160
The Tarashima Terrorists
Lee Falk
Sy Barry
07.07.1986
-
11.04.1987
161
The Snake Goddess
Lee Falk
Sy Barry
13.04.1987
-
12.09.1987
162
Zabadabah
Lee Falk
Sy Barry
14.09.1987
-
16.01.1988
163
The Man-Thing
Lee Falk
Sy Barry
18.01.1988
-
21.05.1988
164
Great Raptor of Rhua
Lee Falk
Sy Barry
23.05.1988
-
03.09.1988
165
Chasamba
Lee Falk
Sy Barry
05.09.1988
-
04.02.1989
166
Rex: Prince of Baronkhan
Lee Falk
Sy Barry
06.02.1989
-
05.08.1989
167
Massacre at Walker's Table
Lee Falk
Sy Barry
07.08.1989
-
11.11.1989
168
The Death Threat
Lee Falk
Sy Barry
13.11.1989
-
24.03.1990
169
The Master of Eden
Lee Falk
Sy Barry
26.03.1990
-
16.06.1990
170
Attack of the Witchmen
Lee Falk
Sy Barry
18.06.1990
-
13.10.1990
171
The Valley of the Elephants
Lee Falk
Sy Barry
15.10.1990
-
02.02.1991
172
Zima, The Rogue Elephant
Lee Falk
Sy Barry
04.02.1991
-
08.06.1991
173
The Jungle Patrol v The Drug Cartel
Lee Falk
Sy Barry
10.06.1991
-
02.11.1991
174
King Bongong
Lee Falk
Sy Barry
04.11.1991
-
01.02.1992
175
Prince Rex and Princess Alicia
Lee Falk
Sy Barry
03.02.1992
-
25.04.1992
176
Blackie
Lee Falk
Sy Barry
27.04.1992
-
18.07.1992
177
The Attilan Mystery
Lee Falk
Sy Barry
20.07.1992
-
06.02.1993
178
The Moxley Awards
Lee Falk
Sy Barry
08.02.1993
-
19.06.1993
179
Nukes
Lee Falk
Sy Barry
21.06.1993
-
13.11.1993
180
Dinosaur
Lee Falk
Sy Barry
15.11.1993
-
12.02.1994
181
The Plotters
Lee Falk
Sy Barry
14.02.1994
-
04.06.1994
182
The Phantom Cowboy
Lee Falk
Barry/Olesen/Williams
06.06.1994
-
17.12.1994
183
Buried Treasure
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
19.12.1994
-
29.04.1995
184
The Beasts of Phantom Head Peak
Lee Falk
Olesen/Williams
01.05.1995
-
02.09.1995
185
Raiders of the Eastern Dark
Lee Falk
Olesen/Williams
04.09.1995
-
06.01.1996
186
Mr Big
Lee Falk
Olesen/Williams
08.01.1996
-
18.05.1996
187
Drama on Eden
Lee Falk
Olesen/Williams/Fred Fredericks
20.05.1996
-
30.11.1996
188
Prince Rex - Kidnapped
Lee Falk
Olesen/Williams
02.12.1196
-
29.03.1997
189
The Silks of Emira
Lee Falk
Olesen/Williams
31.03.1997
-
26.07.1997
190
The Shaman
Lee Falk
Olesen/Williams
28.07.1997
-
15.11.1997
191
Joomkar's Crown
Lee Falk
Olesen/Williams
17.11.1997
-
18.04.1998
192
The Crater
Lee Falk
Olesen/Williams
20.04.1998
-
26.09.1998
193
The Dakk Pirates
Lee Falk
Olesen/Williams
28.09.1998
-
09.01.1999
194
The Albee
Lee Falk
Olesen/Williams
11.01.1999
-
13.03.1999
195
Terror at the Opera
Lee Falk
Olesen/Williams
15.03.1999
-
10.07.1999
196
The Ghost Wall
Tony De Paul
Olesen/Williams
12.07.1999
-
20.10.1999
197
The Halloween Gang
Claes Reimerthi
Olesen/Williams
21.10.1999
-
15.01.2000
198
African Queen (The Treasure Hunters)
Tony DePaul
Olesen/Williams
17.01.2000
-
06.05.2000
199
The Strange Bank Robber (The Agawa-Flower )
Claes Reimerthi
Olesen/Williams
08.05.2000
-
05.08.2000
200
The Descendants of Carthage
Tony DePaul
Olesen/Williams
07.08.2000
-
11.11.2000
201
Valley of the Gorillaman
Tony DePaul
Olesen/Williams
13.11.2000
-
17.03.2001
202
Ghost Quest
Tony DePaul
Olesen/Williams
19.03.2001
-
21.07.2001
203
The Ghost Pirates
Tony DePaul
Olesen/Williams
23.07.2001
-
17.11.2001
204
The Animal Collector
Tony DePaul
Olesen/Williams
19.11.2001
-
30.30.2002
205
The Immortal Man
Tony DePaul
Olesen/Williams
01.04.2002
-
03.08.2002
206
Legend of the Crusaders
Tony DePaul
Olesen/Williams
05.08.2002
-
28.12.2002
207
Jungle Mystery
Tony DePaul
Olesen/Williams
30.12.2002
-
26.04.2003
208
The Hit Men
Tony DePaul
Olesen/Williams
28.04.2003
-
30.08.2003
209
The Connoisseurs
Claes Reimerthi
Olesen/Williams
01.09.2003
-
27.12.2003
210
Death in Central Park (The Viper God)
Tony DePaul
Olesen/Williams
29.12.2003
-
01.05.2004
211
The Locust God
Tony DePaul
Olesen/Williams
03.05.2004
-
28.08.2004
212
Stripes
Tony DePaul
Olesen/Williams
30.08.2004
-
01.01.2005
213
The U-boat Mystery
Tony DePaul
Olesen/Williams/Ryan
03.01.2005
-
14.05.2005
214
The Secret Temple
Tony DePaul
Paul Ryan
16.05.2005
-
17.09.2005
215
The Crime Apprentices
Tony DePaul
Paul Ryan
19.09.2005
-
14.01.2006
216
The Challenge
Tony DePaul
Paul Ryan
16.01.2006
-
13.05.2006
217
The Return of Chatu (The Python of Bangalla)
Tony DePaul
Paul Ryan
15.05.2006
-
02.09.2006
218
The Doorman
Tony DePaul
Paul Ryan
04.09.2006
-
30.12.2006
219
The Jungle Gang
Tony DePaul
Paul Ryan
01.01.2007
-
28.04.2007
220
Ordeal at Sea
Tony DePaul
Paul Ryan
30.04.2007
-
25.08.2007
221
The Grafitti Mystery
Tony DePaul
Paul Ryan
27.08.2007
-
05.01.2008
222
The New Recruits
Tony DePaul
Paul Ryan
07.01.2008
-
03.05.2008
223
The Mysterious Guardian
Tony DePaul
Paul Ryan
05.05.2008
-
30.08.2008
224
Justice for the Python
Tony DePaul
Paul Ryan
01.09.2008
-
27.12.2008
225
Crocco Island West
Tony DePaul
Paul Ryan
29.12.2008
-
25.04.2009
226
The Unknown Commander
Tony DePaul
Paul Ryan
27.04.2009
-
22.08.2009
227
The Death of Diana Palmer
Tony DePaul
Paul Ryan
24.08.2009
-
19.12.2009
228
The Phantom at Sea
Tony DePaul
Paul Ryan
21.12.2009
-
17.04.2010
229
Terror Cells of New York
Tony DePaul
Paul Ryan
19.04.2010
-
14.08.2010
230
The Trail to Gravelines Prison
Tony DePaul
Paul Ryan
16.08.2010
-
11.12.2010
231
Chatu's Fate
Tony DePaul
Paul Ryan
13.12.2010
-
07.05.2011
232
The College Kid
Tony DePaul
Paul Ryan
09.05.2011
-
13.08.2011
233
A Detente With Crime
Tony DePaul
Paul Ryan
15.08.2011
-
10.12.2011
234
The Den of Tigers
Tony DePaul
Paul Ryan
12.12.2011
-
07.04.2012
235
Mexico's Phantom
Tony DePaul
Paul Ryan
09.04.2012
-
18.08.2012
236
The Phantom Lion
Tony DePaul
Paul Ryan
20.08.2012
-
30.03.2013
237
The Aeronaut
Tony DePaul
Paul Ryan
01.04.2013
-
30.11.2013
238
The Scoundrel
Tony DePaul
Paul Ryan
02.12.2013
-
19.04.2014
239
Terror's Mutiny
Tony DePaul
Paul Ryan
21.04.2014
-
23.08.2014
240
John X
Tony DePaul
Paul Ryan
25.08.2014
-
27.12.2014
241
John X, part II
Tony DePaul
Paul Ryan
29.12.2014
-
09.05.2015
242
The Challenge
Tony DePaul
Paul Ryan
11.05.2015
-
12.09.2015
243
The Twins' Futures
Tony DePaul
Paul Ryan
14.09.2015
-
30.01.2016   
244
The Baronkhan Sedition
Tony DePaul
Paul Ryan/Mike Manley *)
01.02.2016
-
04.06.2016
245
Farewell to the Deep Woods
Tony DePaul
Mike Manley
06.06.2016
-
05.11.2016
246
The Phantom Stamp
Tony DePaul
Mike Manley
07.11.2016
-
11.03.2017  
247
The Curse of Old Man Mozz
Tony DePaul
Mike Manley
13.03.2017
-
23.09.2017
248
The Return of the Locust
Tony DePaul
Mike Manley
25.09.2017
-
17.02.2018   
249
A Reckoning with the Nomad
Tony DePaul
Mike Manley
19.02.2018
-
10.11.2018
250
Kit's Letter Home
Tony DePaul
Mike Manley
12.11.2018
-
08.12.2018
251
Heloise comes Home
Tony DePaul
Mike Manley
10.12.2018
-
28.09.2019
252
The Rhodian Column
Tony DePaul
Mike Manley
30.09.2019
-
22.02.2020
253
Unfinished Business
Tony DePaul
Mike Manley
24.02.2020
-
28.03.2020  
254
The Llongo Forest
Tony DePaul
Mike Manley
30.03.2020
-
18.07.2020
255
The Reunion
Tony DePaul
Mike Manley
20.07.2020
-
24.10.2020
256
Then Came Towns Ellerbee
Tony DePaul
Mike Manley
26.10.2020
-
24.03.2021
257
Hello the Himalayas
Tony DePaul
Mike Manley
26.03.2021
-
22.05.2021
258
To Wrack and Ruin at Gravelines
Tony DePaul
Mike Manley
24.05.2021
-
23.10.2021 
259
The Chronicle of Old Man Mozz
Tony DePaul
Mike Manley
25.10.2021
-
15.01.2022
260
Death in the Himalayas
Tony DePaul
Mike Manley
17.01.2022
-
16.04.2022
261
Phantom's End
Tony DePaul
Mike Manley/Scott Cohn
18.04.2022
-
01.10.2022
262
The Breakout
Tony DePaul
Mike Manley
03.10.2022
-
11.02.2023
263
Dungeons Undone
Tony DePaul
Mike Manley
13.02.2023
-
16.09.2023
264
The Journey Home
Tony DePaul
M.Manley/Bret Blevins/Jeff Weigl
18.09.2023
-
13.01.2024
265
The Chain
Tony DePaul
Bret Blevins
15.01.2024
-
 

*) Mike Manley övertog äventyret den 30:e maj 2016 efter det att Paul Ryan hastigt avlidit.

 

Skapades 2016-01-01
Uppdaterad 2024-02-13
2016 Björn Harnby, harnby@yahoo.com