i andra publikationer
i USA
Fantomen startsida Phantom start page

Källor: 'Phantomwiki', 'comicvine.com'och 'thephantomcomics.com/'

Feature Books:
Fantomenserien fanns även med i sex utgåvor av serietidningsserien 'Feature Books' som gavs ut av 'David McKay Publications company' fr.o.m 1937 till
1948. Totalt utkom 59 tidningar.

Av de sex utgåvorna med Fantomen var de två första (nr. 20 och nr. 22) i svart-vitt med de övriga (nr. 39, nr. 53, nr. 56 och nr. 57) publicerades i färg.
Äventyren var återutgivningar av dagstidningsserien. Dock skiljde sig titlarna från orginalhistorian.

1993 utgav 'Pacific Comics Club' nr. 20 och nr. 22 i facsimil-utgåva.


nr. 20

nr. 22

nr. 39

nr. 53

nr. 56

nr. 57

David McKay Publications
'Ace Comics' var en amerikansk serietidning och det första numret
kom ut i april 1937. I nr. 11 (februari 1938) dök Fantomen upp för första gången.
Det var repriser av Lee Falks Fantomen-strippar som publicerades.
Första gången Fantomen fanns med på omslaget var nr. 140.
Första hela omslag med Fantomen var nr. 143.
I de första numren var Fantomens dräkt brun. Se bild till höger.
Ace Comics gavs ut t.o.m. nr. 151/1949. Därefter lades tidningen ned.


Ace, nr. 143

Ace, nr. 144

Ace, nr. 145

Ace, nr. 146

Ace, nr 147

Ace, nr. 148

Ace, nr. 149

Ace, nr 150
Ace, nr. 151
År

Nr.

Titel
Författare
Tecknare
Källa
1938-39
11-25
The Sky Band
Lee Falk
Ray Moore
D2
1939-40
25-40
The Diamond Hunters
Lee Falk
Ray Moore
D3
1940-41
40-47
Little Toma
Lee Falk
Ray Moore
D4
1941
47-54
Prisoner of the Himalayas
Lee Falk
Ray Moore
D5
1941
54-56
Adventure in Algiers
Lee Falk
Ray Moore
D6
1941-42
56-60
The Shark's Nest
Lee Falk
Ray Moore
D7
1942
60-64
Fishers of Pearls
Lee Falk
Ray Moore
D8
1942
64-69
The Slave Traders
Lee Falk
Ray Moore
D9
1943
70-77
The Phantom's Treasure
Lee Falk
Ray Moore
D15
1943-45
77-96
The Phantom Goes to War
Lee Falk
Ray Moore/Wilson McCoy
D16
1945
97-105
Bent Beak Broder
Lee Falk
Wilson McCoy
D17
1945-46
105-110
The Phantom's Engagement
Lee Falk
Wilson McCoy
D18
1946-47
110-125
The Governor and Suzie
Lee Falk
Wilson McCoy
D19
1947-48
125-133
The Spy Gang
Lee Falk
Wilson McCoy
D20
1948
133-139
The Crooner
Lee Falk
Wilson McCoy
D21
1948-49
139-147
The Maharajah's Daughter
Lee Falk
Wilson McCoy
D22
1949
148-149
The 12 Tasks
Lee Falk
Ray Moore/Wilson McCoy
S17
1949
150-151
The Dragon God
Lee Falk
Ray Moore
S18

'King Comics' var en annan av de serietidningar som gavs ut av
'David McKay Publications'.
Tidningen gavs ut under åren 1936
till 1952. Tidningen innehöll en sammanställning av olika dags-tidningsserier, varav Fantomen
var en.

Fantomenserien förekom för första gången i nr. 61 och var därefter
med i de flesta numren till och med nr. 159, dock ej i nr. 148 till nr. 155.

'Future Comics' var ytterligare
en serie
tidning som gavs ut av 'David McKay Publications', under 1940.
Även denna tidning innehöll en sammanställning av olika dags-tidningsserier, bl.a Fantomen.
Tidningen utkom enbart med 4 nummer.

Special Services Division, A.S.F., United States Army
gav åren 1945-1946 ut 52 nummer av
en gratistidning till de amerikanska soldaterna kallad 'Jeep Comics'.
Tidningen hade hela tiden "Blixt Gordon" på omslaget men Fantomen fanns med som serie i tidningen.
Det som publicerades var repriser på söndagsserien.

Harvey Comics Hits:


Nr. 51


Nr. 56
   
Harvey Hits:


Nr. 1


Nr. 6

Nr. 12

Nr. 15

Nr. 26

Nr. 36

Nr. 44

Nr. 48

Swift & Company
gav 1942 ut det 14-sidiga informationshäftet
'Eat Right to Work and Win' på beställning av
'The Office of Defense Health and Welfare Services'.

Häftet innehåller serierutor med King Features' seriefigurer, t.ex Fantomen, Blixt Gordon, Karl-Alfred och Blondie.
Seriestipparna är gjorda specifikt för det häftet.


Nostalgia Press
'Nostalia Press' gav 1969 ut "The Prisoner
of the Himalayas
" av Lee Falk och Ray Moore som nummer 3 i en serie av 'Golden Age of Comics'.'Nostalgia Press' publicerade även under åren 1970-1974 en serie om 6 tidningar som kallades 'Nostalgia Comics'
Fantomenserien fanns med i nr. 3 och nr. 4 som kom ut 1973. Äventyret
som publicerades var "The Slave Traders" av Lee Falk och Ray Moore.


Street Entreprises
'Menomonee Falls Gazette' var en veckotiding i tabloidformat (28,5 x 44,5 cm) som repriserade
dagstidningsserier från USA och Storbrittanien.
Första numret kom ut i december 1971 och sista numret kom ut den 3:e mars 1978.
Totalt kom det ut 232 nummer av tidningen, varav de 3 sista hade ett mindre format.

Fantomenserien fanns med fr.o.m nr. 1 t.o.m nr. 223 i juni 1976.
Fantomen fanns med på omslaget på nr. 22, nr. 40, nr. 60, nr. 84, nr. 98, nr. 100, nr. 161, nr. 196
och nr. 223. Alla omslag var i svart-vitt med undantag för jubileumsnumret nr. 100 och nr. 52.

År

Nr.

Titel
Författare
Tecknare
Källa
1971-72
1-5
The Lost City of Pheenix
Lee Falk
Sy Barry
D115
1972
6-18
The Witchman
Lee Falk
Sy Barry
D116
1972
19-32
The Tanker-Jackers
Lee Falk
Sy Barry
D117
1972
33-45
The Keeper of the Peace
Lee Falk
Sy Barry
D118
1972
46-60
The Giant of Kaluga Pass
Lee Falk
Sy Barry
D119
1972-73
61-74
The Trial of Patrolman Zokko
Lee Falk
Sy Barry
D120
1973
75-89
The Things
Lee Falk
Sy Barry
D121
1973
90-103
The Vandal-Looters
Lee Falk
Sy Barry
D122
1973-74
104-121
The Pampered Princess
Lee Falk
Sy Barry
D123
1974
122-142
The Curse of the Sacred Image
Lee Falk
Sy Barry
D124
1974-75
143-160
The Normal Life
Lee Falk
Sy Barry
D125
1975
161-175
The Cavelands
Lee Falk
Sy Barry
D126
1975
176-207
T
Lee Falk   
Sy Barry  
D127
1975-76
208-223
Hzzz
Lee Falk
Sy Barry
D128

DynaPubs Enterprises
gav 1973 ut 12 nummer av en 18-sidig tidning som hette 'Favorite Funnies'.
Tidningen var i tabloid-format och hade undertiteln "The Best Comic Strips Ever! 1912–1945".
P.g.a sin storlek var tidningen vikt på mitten. Fantomen fanns här med på samtliga omslag.
Bland de dagstidningsserier som publicerades i tidningen fanns även Fantomen med.

Nr.
Titel
Författare
Tecknare
Övrigt  

1-10

The Precious Cargo of Colonel Winn
Lee Falk
Ray Moore
ej komplett - enbart de sista 10 veckorna
11-12
The Fire Goddess
Lee Falk
Ray Moore
ej komplett - enbart de första 2 veckorna
Som ett resultat av den korta utgivningstiden publicerades aldrig något komplett Fantomenäventyr.


En annan tidning som 1973 gavs ut av 'DynaPubs Enterprises' var
'Vintage Funnies'. Fantomen förekom där i 3 nummer; nr. 29, nr. 30 och nr. 31.
På omslaget fanns endast "Stålmannen" och "Krazy Kat" representerade.

Tidningen hette först 'Golden Funnies' men bytte namn i nr. 16.
Även denna tidning var i tabloidformat och vikt på mitten.

Denna tidningen hade också undertiteln "The Best Comic Strips Ever! 1912–1945".


Quintessence Publishing
gav 1973 ut en tidning med äventyret
"The Inexorables" av Lee Falk och Ray Moore. Hela äventyret publicerades dock inte utan endast delen mellan 20:e september 1942 och 9:e januari 1943.

Comic Art Publishers Co.
gav 1979 ut ett album med det allra första Fantomenäventyret; "The Singh Brotherhood"
av Lee Falk och Ray Moore.
De 3,5 sista veckorna av äventyret saknas dock.
Ken Pierce Books
gav 1982 ut ett album med äventyret
"The Sky Band" av Lee Falk och Ray Moore.
Det presenterades som en klassiker från 1930-talet och hette här "The Phantom vs. the Sky Maidens".
 

Fictioneer Books/Manuscript Press (1988-2015)
ger ut en serietidning
som heter "Comics Revue" och som vid ett flertal tillfällen har innehållit Fantomenserien.
Första gången Fantomen dök upp var i nr. 27/1988 och hittills senast var i nr.
401-402/2019 (senaste numret).


Förteckning över de äventyr som hittills publicerats.


Comics Revue, nr. 27

Trader Publications
'Classic Comics & Crosswords' introducerades till att börja med på 4 testmarknader i USA; Phoenix - Arizona, Tampa - Florida, Dayton - Ohio and Cleveland - Ohio med start den 3:e november 1991.
Tanken med konceptet var att reproducera 40 serier och 6 korsord från King Features 5 år efter deras respektive ursprungliga produktionsdatum.
Från början var tidningen 48-sidig och kom ut varje vecka. Först gavs volym I ut fr.o.m 3:e november
1991 t.o.m nr. 8 den 22:e december 1991 och därefter volym II - nr. 1 fr.o.m 29:e december 1991 och t.o.m nr. 17 den 20:e april 1992. På grund av dåliga försäljningssiffror ändrade man sig till en månadsutgivning med 132 sidor fr.o.m 2:e mars 1992 (nr. 10 av veckoutgivningen). Veckoutgivningen fortsatte dock samtidigt t.o.m nr. 17 (den 20:e mars 1992) på de ursprungliga testmarknaderna.
Samma serier gavs ut i de båda utgivningarna
Den dåliga försäljningen fortsatte dock och tidningen lades ned efter den 12:e oktober 1992 efter 9 nummer med månadsutgivning.

Fantomen är med på omslagen på Vol.II nr. 8 och nr. 14 av veckotidningen och på Vol.I nr. 1, nr. 5
och nr. 9 av månadstidningen.

Nr.
År
Titel
Författare
Tecknare
Källa
Veckoutgivning

Vol. I nr.1 - Vol. II nr. 15

1991-92
The Tarashima Terrorists, del 1-23
Lee Falk
Sy Barry
D160
Vol. II nr. 16 - Vol. II nr. 17
1992
The Snake Goddess, del 1-2
Lee Falk
Sy Barry
D161
Månadsutgivning
Vol. I nr.1 - Vol. I nr. 2
1992
The Tarashima Terrorists, del 18-23
Lee Falk
Sy Barry
D160
Vol. I nr.2 - Vol. I nr. 7
1992
The Snake Goddess, del 1-7
Lee Falk
Sy Barry
D161
Vol. I nr.8 - Vol. I nr. 9
1992
Zabadabah, del 1-2
Lee Falk
Sy Barry
D162

 


vol I, nr. 5 (månadstidning)


vol I, nr. 9 (månadstidning)

JAL Publications
gav under åren 1991-1992 ut tidningen 'Strip Adventure' som innehöll reprinter
av dagstidnings-serier i svart-vitt.

Fantomenserien var med i tidningen
med
ett äventyr av Lee Falk & Sy Barry.

Det kom ut 13 ordinarie nummer + ett special-nummer för att avsluta de pågående serierna.

American Publishing
gav under åren 1998 - 2000 ut en tidning med ett stort antal serier inkl. Fantomen med en sida per nr.

Äventyret var: "The Dakk Pirates", D193,
av Lee Falk och Olesen/Williams


Tidningen utkom med 2 nummer per månad.
Totalt utkom 36 nummer.


Dynamite Entertainment
"Legenderry: A Steampunk Adventure" är en miniserie med 7 utgåvor + en samlingsutgåva som handlar om ett ett antal av 'Dynamite Entertainments' populäraste licensierade hjältar. Fantomen är med i två av utgåvorna; nr. 4
och nr. 7. Serien gavs ut 2014.


Nr. 4: "Legenderry Chapter Four: Jungle Tales",
av Bill Willingham och Sergio Fernandez Davila
Nr. 7: "Legenderry Chapter Seven: A Feast of Souls",
av Bill Willingham och Sergio Fernandez Davila


Böcker om Fantomen

Better Little Books:
'Better Little Books' som från början hette 'Big Little Books' var en serie med små kompakta böcker som publicerades av 'Whitman Publishing Company' mellan 1932 och 1960. I böckerna var det text på vänster sida och bilder på höger sida av uppslagen.
I några av böckerna fanns det överst i högra hörnet på bilden en liten bildruta som hängde ihop med motsvarande bildruta på sidorna framför och bakom och som bildade en "film" där figurerna rörde sig om man snabbt bläddrade igenom boken. Sedan exempel nedan från nr. 1489; "The Return of the Phantom".

Fantomen förekom i 6 av dessa böcker. Det var i nummer 1100, 1416, 1421, 1468, 1474 och1489.


N
r. 1100 - 1936
"The Singh Brotherhood"


Nr. 1416 - 1947
"The Mysterious Girl"

Nr. 1421 - 1941
"The Slave Traders"

Nr. 1468 - 1945
"The Sky Band"

Nr. 1474 - 1939
"The Diamond Hunters"

Nr. 1489 - 1942
"Fishers of pearls"
 

Whitman Publishing Company
1944 gav 'Whitman' ut en bok "The Son of the Phantom"
som var baserad på Lee Falks dagstidningsserie.
Boken är skriven av Dale Robertson och innehåller att
antal illustrationer Wilson Mccoy.

 

Avon Publications :
Under åren 1972 - 1975 gav 'Avon Publications' ut 15 st textböcker med
Fantomen-äventyr. Böckerna är alla baserade på Lee Falks äventyr men
10 av texterna är skrivna av andra författare.

År
Nr.
Titel Författare
1972
1
The Ghost Who Walks Lee Falk
      
2
The Slave Market of Mucar Basil Copper
      
3
The Scorpia Menace Basil Copper      
1973
4
The Veiled Lady Frank S. Shawn
     
5
The Golden Circle Frank S. Shawn
     
6
The Mysterious Ambassador Lee Falk
     
7
The Mystery of the Sea Horse Frank S. Shawn
     
8
The Hydra Monster Frank S. Shawn
     
9
Killer's Town Lee Falk
1974
10
The Goggle-Eyed Pirates Frank S. Shawn
     
11
The Swamp Rats Frank S. Shawn
     
12
The Vampires and the Witch Lee Falk
1975
13
The Island of Dogs Warren Shanahan
     
14
The Assassins Carson Bingham
     
15
The Curse of the Two-Headed Bull Lee Falk


Avon Books
gav 1996 ut en bok "The Phantom" som var baserad på Fantomen-filmen som hade premiär samma år.

Författare var Rob MacGregor.

Pioneer Books
gav 1988 ut en bok från episod-filmen från 1943. Boken innehåller 15 kapitel, ett från varje episod i filmen samt lite extramaterial och bilder från filmen.
Den är skriven av James Van Hise.


Moonstone Books
'Moonstone Books' gav 2007 ut "The Phantom Chronicles" som är samling
prosaberättelser, 17 st, om Fantomen.
Varje berättelse inleds med en illustration av Rubén Procopio.
Boken innehåller även en introduktion av Lee Falks dotter Valerie Falk.
Boken gavs ut i dels en pocket-utgåva och en inbunden utgåva.


2010 gav 'Moonstone Books' ut "The Phantom Chronicles, volume 2" som också är
samling prosaberättelser, 15 st, om Fantomen.

I denna volymen är det Stephen Bryant som står för illustrationerna till de olika berättelserna
med undantag för "The Soul of Salomon" som tecknades av Rubén Procopio och Jeff Butler.
White Knight
The Ghost Who Dies
Debt of Honor
The Fastest Animal
Truth or Consequences
Stranger from Walker's Table
The Servants of Set
Here, There, Everywhere
Bad Medicine
House of Ghosts
The Promise
Not That Kind of Girl
Lessons Learned
Reflection of the Ghost
A Ghost Without Yesterday
The Hungry Swamp"
The Ghosts Who Walk"
- Mike Bullock
- Clay Griffith & Susan Griffith
- C.J. Henderson
- Ron Fortier
- Jim Alexander
- Will Murray
- Michael Oliveri
- Nancy Kilpatrick
- Mike Bullock & Ed Rhoades
- David Bishop
- Grant Sauvé
- Trina Robbins
- Richard Dean Starr
- Dan Wickline
- David Michelinie
- Martin Powell
- Craig Shaw Gardner
Ghost Story
Encounter of a Jungle NIght
The Devil's Kettle
The Phantom of Cobtree Manor
A Grim Certitude
The Sky Warriors
The Leopard's Eye
I of the Storm
Night Visitor to Bengalla
A Man of his Word
Justice Delayed
Devil at my Side
No Ghosts Need Apply
The Diamonds of the Brumoli
The Soul of Salomon
- Tom Defalce
- Aaron M. Shaps
- Will Murray
- Matthew Baugh
- Nathan Meyer
- Mark Justice
- Jeff Mariotte
- Mike Bullock
- Robin Wayne Bailey
- Joe McKinney
- Ed Gorman & Richard Dean Starr
- Joe Gentile
- Wio Scott Eckert
- C.J. Henderson
- Harlan Ellison

'Moonstone Books' gav 2009 ut "Domino Lady, Sex as a Weapon" som är samling av 8 st prosaberättelser om Domino Lady och hennes möten med olika män.
Den 8:e berättelsen som är skriven av Martin Powell handlar om hennes möte med Fantomen; "Masks of Madness"

2017 gav Kevin Patrick ut boken "The Phantom Unmasked".
Det är en avhandling om fenomenet Fantomen - Amerikas första superhjälte, hur serien skapades och växte till att bli den institution som serien är idag och hur den fått ett sådant genomslag utanför USA.

Boken är utgiven av 'University of Iowa Press'.
 

Skapades 2016-01-01
2016 Björn Harnby, harnby@yahoo.com