Fa-logo2.gif (12705 bytes)
Fantomen startsida Phantom start page

Första numret av serietidningen Fantomen kom ut i oktober 1950.
Det året gavs det ut 7 nummer.
Under 1951 t.o.m 1957 utkom ett nytt nummer av Fantomen-tidningen varannan vecka - alltså 26 nummer per år.
1958 försökte man sig på att ge ut tidningen oftare och det kom det året ut 39 nummer.
1959 återgick man dock till att ge ut ett nytt nummer varannan vecka och eftersom det året innehöll 53 vecko
r så kom det då ut
27 nummer.
Från och med 1960 och några år framåt exprimenterade man kraftigt med utgivningstätheten.
1960 t.o.m 1963 kom det ut 13 nummer, 1964 ökade det till 18, 1965 till 19, 1966 och 1967 utkom 20 nummer.

Därefter återgick man till en utgivningstakt på varannan vecka, alltså 26 nummer per år. (1976 och 1983 utkom 27 nummer).
Från och med 2007 har börjat ge ut dubbelnummer av tidningen och 2007 utkom 24 tidningar, 2008 kom det ut 22 tidningar
och därefter har antalet dubbelnummer ökat (är nu 7 st/år) vilket medför att det nu endast kommer ut 19 tidningar per år.

wpe21.jpg (7809 bytes)

wpe28.jpg (57244 bytes)

wpe26.jpg (38632 bytes)
Nr. 1 - 1950  
Nr. 500
Nr. 13 - 1972
Nr. 1000
Nr. 17 - 1991
Nr. 1 - 2000

Nr. 1500
Nr. 16-17 - 2011

1950-
1959
1960-
1969
1970-
1974
1975-
1979
1980-
1984
1985-
1989
1990-
1994
1995-
1999
2000-
2004
2005-
2009
2010-
2014
2015-
2019
2020-
2024

 

..
(The first number of the Fantomen comic was issued in October 1950.
During the first year 7 comics were issued. During 1951 up to 1957 a new Fantomen comic was issued every other week. 1958 39 comics were issued, but 1959 it was changed back to one comic every other week - but that year 27 comics were issued due that there were 53 weeks that year.
1960, 1961, 1962 and 1963 13 were comics issued, 1964 - 18, 1965 - 19, 1966 and 1967 20 comics were issued. After that it once again was switched back to a new comic every other week.
) 
Issues with "double numbers" (e.g 10-11) started in 2007 so after that the actual number of comics has been less than 26 but the number of the last issue for each year has been no. 26. In 2007 24 comics were issued, 2008 22 comics were issued and after that 21 comics have been issued each year)

 

Skapad 2002-11-15
Senast uppdaterad 2019-11-10.
© 2002 Björn Harnby, harnby@yahoo.com