i serietidningar
i
USA
Fantomen startsida Phantom start page


Källor: 'Phantomwiki', 'Deepwoods.org', 'Comic Vine' och 'thephantomcomics.com/'


I USA publicerades Fantomen-serien länge enbart som serie i dagstidningar.
Premiären skedde den 17:e februari 1936 med äventyret "The Singh Brotherhood".
Första söndagsäventyr var "The League of Lost Men" som startade den 28:e maj 1939.

Den första amerikanska serietidningen med Fantomen gavs 1951 ut av 'Harvey Comics'. Harvey publicerade sedan 8 st tidningar med Fantomenäventyr under åren 1957-1961 i dels en tidning kallad 'Harvey Comics Hits' och dels i en kallad 'Harvey Hits'.
'Gold Key Comics' gav därefter under åren 1962-1966 ut 17 tidningar med Fantomenäventyr. Alla dessa äventyr var liksom vad gäller 'Harvey Comics' äventyr omarbetningar av dagstidningarstripparna.
'King Comics' tog 1966 över tillståndet att publicera Fantomenäventyr och gav under 1966 och 1967 ut 11 st nya tidningar. De valde att fortsätta med Gold Key's numrering. Dessa äventyr var specialproducerade för 'King Comics' med Bill Lignante som tecknare, med undantag av "The Cold Fire Worshippers" i nr. 25. Detta äventyr publicerades av italienska 'Fratelli Spada'.
'Charlton Comics' återupptog två år senare utgivningen av Fantomenserier och gav under åren 1969-1977 ut 45 tidningar. De valde att starta sin numrering med nr. 30. Det finns således inget nr. 29 i nummerserien som användes av 'Gold Key Comics', 'King Comics' och 'Charlton Comics'.
'Marvel Comics' gav därefter mellan åren 1987-1995 ut en serie med 4 tidningar med "Defenders of the Earth". Åren 1994-1995 gav de ut en miniserie med 3 nummer om den 22:e Fantomen - skriven och färglagd av Dave De Vries och illustrerad by Glen Lumsden. 1995 gav de ut 4 nummer av en tidningen med "Phantom 2040" - skriven av Peter Quinones, tecknad av Steve Ditko, tuschad av Bill Reinhold och färglagd av Mike Worley. Serien var baserad på en TV-serie med samma namn. Äventyren var dock nyskrivna. Serien handlar om den 24:e Fantomen och äventyren utspelar sig år 2040 i staden Metropia city.
'DC comics' gav under maj-augusti 1988 ut en mini-serie "The Phantom" i 4 nummer - skriven av Peter David, tecknad av Joe Orlando och tuschad av Dennis Janke. De gav sedan under perioden mars 1989-mars 1990 ut 13 nummer av tidningen "The Phantom - Regular Series" - skrivna av Mark Verheiden och tecknade av Luke McDonnell.

Andra förlag som publicerat Fantomentidningar är 'Pioneer Comics', 'Moonstone', 'Dynamite Entertainment' och 'Hermes Press'.
Se förteckning nedan.

Förutom detta har Fantomen publicerats som serie i andra serietidningar och som 'romaner/noveller', dels av 'Better Little Books' och 'Avon' samt förekommit som engångsutgivningar och specialtidningar. Läs mer här.
Bl.a så har 'Manuscript Press' har i sin tidning "Comics Revue" fr.o.m nr. 27/1988 publicerat Fantomenserien med reprints från dagstidningsserien.

David McKay Publications company
År
Nr.
Titel Författare Tecknare
Feature Books
1938
20
The Phantom Lee Falk Ray Moore
1939
22
The Phantom Under the Sea Lee Falk Ray Moore
?
39
The Fire Goddess Lee Falk        Ray Moore      
?
53
The Phantom in Safari Suspense Lee Falk Ray Moore
?
56
The Phantom Destroys the Sky Band Lee Falk Ray Moore
?
57
The Phantom and the Blue Gang Lee Falk Wilson McCoy

H
arvey Comics
År
Nr.
Titel Orginaltitel Författare Tecknare Källa
Harvey Comics Hits
1951
51
Curse of the Phantom's Treasure The Phantom Trophy Lee Falk Ray Moore
S20
     
51
Terror of the Tiny People The Haunted Castle Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
S21
1952
56
Dragon-God of Death The Dragon God Lee Falk Ray Moore
S18
      
56
Curse of the Killer-Beasts King of Beasts Lee Falk Ray Moore
S15
Harvey Hits
1957
1
The Magic of the Little White Goodess Princess Valerie Lee Falk Ray Moore
D27
1958
6
Curse of the Sunken Treasure Fathers and Sons Lee Falk Wilson McCoy
D34/S22
      
12
The Mystery of the Scarlet Sorceress The Scarlet Sorceress Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
S16
      
15
Vengeance of the Lake God Lago the Lake God   Lee Falk Wilson McCoy
D24
      
15
Meet the Phantom (1 page)
-
Lee Falk Ray Moore
-
1959
26
The Adventure of the Wild Girl The Wild Girl Lee Falk Wilson McCoy
D25
1960
36
The Secret of the Lost Treasure City Captain Kidder's Treasure Lee Falk Wilson McCoy
D57
1961
44
Hoodoo of the Pirate Ship Aboard the S.S. Gay, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
D55
      
44
The Phantom and the Ape Aboard the S.S. Gay, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
D55
      
48
The Ghost Who Walks in Uranium Valley U-Town, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
D61
      
48
Back from the Dead U-Town Lee Falk Wilson McCoy
D61

Gold Key Comics (1962-1966)

År
Nr.
Titel
Författare
Tecknare
Källa
1962
1
The Game Bill Harris Bill Lignante
D52
    
1
Intro & Rings Bill Harris Bill Lignante
    
1963
2
The Rattle Bill Harris Bill Lignante
S46
    
2
The Test Bill Harris Bill Lignante
S42
    
3
The Diamond Cup Bill Harris Bill Lignante
S39
    
3
The Crybaby Bill Harris Bill Lignante
D71
    
4
Ooogooru Bill Harris Bill Lignante
D75
    
4
The Goggle-Eye Pirates Bill Harris Bill Lignante
S56
    
5
The Swamp Rats Bill Harris Bill Lignante
D74
    
5
The Phantom's Boyhood Bill Harris Bill Lignante
S53
1964
6
The Lady From Nowhere Bill Harris Bill Lignante
D49
    
6
The Phantom's Boyhood: Diana Bill Harris Bill Lignante
S53
    
7
The Super Apes Bill Harris Bill Lignante
D51
    
7
The Phantom's Boyhood: School Bill Harris Bill Lignante
S53
    
8
The Belt Bill Harris Bill Lignante
S37
    
9
The Sixth Man Bill Harris Bill Lignante
D59
1965
10
The Sleeping Giant Bill Harris Bill Lignante
D62
    
10
The Patrol Bill Harris Bill Lignante
    
    
11
Blind Man's Bluff Bill Lignante Bill Lignante
    
    
12
The Beast of Bengali Bill Lignante Bill Lignante
    
    
13
The Phantom Chronicles Bill Lignante Bill Lignante
    
    
14
The Historian Bill Lignante Bill Lignante
S38
    
14
Grandpa Bill Lignante Bill Lignante
S43
    
15
The River Pirates Bill Lignante Bill Lignante
S54
    
15
The Tournament Bill Lignante Bill Lignante
S44
1966
16
The Chain Bill Lignante Bill Lignante
S34
    
16
The Crescent Cult Bill Lignante Bill Lignante
S41
    
17
Samaris Bill Lignante Bill Lignante
S59

King Comics (1966-1967)

År
Nr.
Titel Författare Tecknare
Källa
1966
18
The Treasure of the Skull Cave Dick Wood Bill Lignante
S60
    
19
The Astronaut and the Pirates Bill Harris Bill Lignante
S61
    
19
The Masked Emissary Bill Harris Bill Lignante
D85
1967
20
The Adventures of the Girl Phantom Pat Fortunato Bill Lignante
    
    
20
The Invisible Demon Bill Harris Bill Lignante
    
    
21
The Treasure of Bengali Bay Bill Harris Bill Lignante
    
    
21
The Terror Tiger Bill Harris Bill Lignante
    
    
22
The Secret of Magic Mountain Bill Harris Bill Lignante
#1026
    
23
Delilah Bill Harris Bill Lignante
#972
    
24
Riddle of the Witch Bill Harris Bill Lignante
#978
    
25
The Cold Fire Worshippers ? Senio Pratesi
Spada AA#152
    
26
The Lost City of Yiango Bill Harris Bill Lignante
    
    
26
The Pearl Raiders Bill Harris Bill Lignante
    
    
27
The Story of Hero Bill Harris Bill Lignante
#1259
    
28
Diana's Deadly Tour Bill Harris Bill Lignante
    
    
28
The Big Fight Bill Harris Bill Lignante
    

Charlton Comics (1969-1977)

År
Nr.
Titel Författare Tecknare
Källa
1969
30
The Secret of the Golden Ransom ? Don Perlin/Sal Trapani
    
    
30
The Living Legend ? Frank McLaughlin
    
    
31
The Phantom of Shang-Ri-La Dick Wood Jim Aparo
    
    
32
The Pharoah Phantom Dick Wood Jim Aparo
    
    
33
The Curse of Kallai Dick Wood Pat Boyette/Vince Alascia
    
    
33
The Phantom's Death Steve Skeates Jim Aparo
    
    
34
The Cliff Kingdom Steve Skeates Jim Aparo
    
    
34
The Giant Ape of Tawth Steve Skeates Jim Aparo
    
    
35
The Ghost Tribe Bill Harris Bill Lignante
#1035
1970
36
The River That Never Ends Steve Skeates Jim Aparo
    
    
36
Very Special Timber Norm Di Pluhm Jim Aparo
    
    
37
Bandar Betrayers Steve Skeates Jim Aparo
    
    
37
Skyjack ? Jim Aparo
    
    
37
Disband the Patrol Steve Skeates Jim Aparo
    
    
38
The Dying Ground Norm DiPluhm Jim Aparo
    
    
38
The Phantom's New Faith Norm DiPluhm Jim Aparo
    
    
38
The Trap Norm DiPluhm Jim Aparo
    
    
39
A Small War Joe Gill Pat Boyette
    
    
39
Canyon of Death Joe Gill Pat Boyette
    
    
39
The Silent Thieves Joe Gill Pat Boyette
    
    
40
The Ritual Joe Gill Pat Boyette
    
    
40
The False Mark Joe Gill Pat Boyette
    
    
40
The Second Phantom Joe Gill Pat Boyette
    
    
41
Slave of Beauty Joe Gill Pat Boyette
    
    
41
The Idol Joe Gill Pat Boyette
    
    
41
Deadly Foe Joe Gill Pat Boyette
    
1971
42
The Keeper of the Herd Joe Gill Pat Boyette
    
    
42
Who Needs Enemies? Joe Gill Pat Boyette
    
    
42
Prey of the Hunter Joe Gill Pat Boyette
    
    
43
Test of an Idol Joe Gill Pat Boyette
    
    
43
Paid in Full Joe Gill Pat Boyette
    
    
43
The Rain Stopper Joe Gill Pat Boyette
    
    
44
To Right a Wrong Joe Gill Pat Boyette
    
    
44
Danger In Bengali Joe Gill Pat Boyette
    
    
44
Death From Far Away Joe Gill Pat Boyette
    
    
45
Return of the Ruby Joe Gill Pat Boyette
    
    
45
Phantom and John Paul Jones Joe Gill Pat Boyette
    
    
45
The Cave of Kings Joe Gill Pat Boyette
    
    
46
The Last of the Cat Joe Gill Pat Boyette
    
    
46
The Vanishing Thieves Joe Gill Pat Boyette
    
    
46
Nest of the Man-Eaters Joe Gill Pat Boyette
    
    
47
The False Skull Cave Joe Gill Pat Boyette
    
    
47
Soundless Voices Joe Gill Pat Boyette
    
    
47
The Vapors of Vulcan Joe Gill Pat Boyette
    
1972
48
The Man of Destiny Joe Gill Pat Boyette
    
    
49
The Hostage Joe Gill Pat Boyette
    
    
49
A Better Way Joe Gill Pat Boyette
    
    
49
The Intruders Joe Gill Pat Boyette
    
    
50
The Fire Gods Joe Gill Pat Boyette
    
    
50
No Gratitude Joe Gill Pat Boyette
    
    
50
The Lost Legion Joe Gill Pat Boyette
    
    
51
A Broken Vow Joe Gill Pat Boyette
    
    
51
Captive King Joe Gill Pat Boyette
    
    
51
The Treasure Room Joe Gill Pat Boyette
    
    
52
Lost in the Land of the Lost Joe Gill Pat Boyette
    
    
52
A World Away Joe Gill Pat Boyette
    
    
52
Revenge of the Singh Pirates Joe Gill Pat Boyette
    
    
53
The Looters Joe Gill Pat Boyette
    
    
53
The Phantom Meets the Do-Gooders Joe Gill Pat Boyette
    
    
53
The Outlaw's Herd Joe Gill Pat Boyette
    
1973
54
Killers in the Mist Joe Gill Pat Boyette
    
    
54
The Angry Gods Joe Gill Pat Boyette
    
    
54
Master of Evil Joe Gill Pat Boyette
    
    
55
The Black Blight Joe Gill Pat Boyette
    
    
55
A Far-Off Drum Joe Gill Pat Boyette
    
    
55
A Thief in the Night Joe Gill Pat Boyette
    
    
56
Jungle Madness Joe Gill Pat Boyette
    
    
56
The Nazi Phantom Joe Gill Pat Boyette
    
    
56
The Chief Who Went Astray Joe Gill Pat Boyette
    
    
57
The Phantom Fails Joe Gill Pat Boyette
    
    
57
Taking His Medicine Joe Gill Pat Boyette
    
    
58
The Swamp of Death Joe Gill Pat Boyette
    
    
58
Diana's Ransom Joe Gill Pat Boyette
    
    
59
Prisoner on Shark Island Joe Gill Pat Boyette
    
    
59
The Despoilers Joe Gill Pat Boyette
    
    
59
Caught in the Devil's Cauldron Joe Gill Pat Boyette
    
1974
60
Assault on the Phantom's Treasure ? Mario Pedrazzi
Spada AANS#10
    
61
A Dead Man's Promise ? Santi D'Amico
Spada AANS#37
    
62
The Trap ? Mario Pedrazzi
Spada AANS#1
1975
63
The River Pirates ? Mario Pedrazzi
Spada AANS#5
    
64
Duel with Death Joe Gill Frank Bolle
    
    
65
The Web of Fear Joe Gill Frank Bolle
    
    
66
Goldbeard the Pirate Joe Gill Don Sherwood
    
    
67
Triumph of Evil Joe Gill Don Newton
    
    
68
The Beasts of Madame Kahn Nicola Cuti Don Newton
#1032
1976
69
The Shining City Joe Gill Demetrio Sanchez
    
    
70
The Mystery of the Mali Ibex Bill Pearson Don Newton
#1046
    
71
The Monster of Zanadar John Clark Don Newton
#1051
    
72
Man in the Shadows Joe Gill Don Sherwood
    
    
73
The Torch Ben S. Parillo Don Newton
#1032
1977
74
The Phantom of 1776 Don Newton Don Newton
    

Pacific Comics Club (1976-2000)
År
Nr.
Titel
Författare
Tecknare
1976 års serie
1976
      The Prisoner of the Himalayas Lee Falk Ray Moore
    
    
The Sea-Horse Lee Falk Ray Moore
         
     
The Game of Alvar Lee Falk Ray Moore
     
     
Diana Aviatrix Lost Lee Falk
Ray Moore
     
     

The Phantom's Treasure

Lee Falk Ray Moore
1977 års serie
1977
      The League of Lost Men Lee Falk Ray Moore
     
      The Precious Cargo of Colonel Winn Lee Falk Ray Moore
     
      The Return of the Sky Band Lee Falk Ray Moore
1992 års serie
1992
      The Inexorables Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
Feature Books
1993
20
The Singh Brotherhood, part 1 Lee Falk Ray Moore
    
22
The Singh Brotherhood, part 2 Lee Falk Ray Moore
1999-2000 års serie
1999
     
The Diamond Hunters Lee Falk Ray Moore
     
     
Little Toma Lee Falk Ray Moore
     
     
The Shark's Nest Lee Falk Ray Moore
     
     
The Golden Circle Lee Falk Ray Moore
2000
     
The Seahorse Lee Falk Ray Moore
     
     
The Game of Alvar Lee Falk Ray Moore
     
     
Diana Aviatrix Lost Lee Falk Ray Moore
     
     
The Phantom's Treasure Lee Falk Ray Moore

Marvel Entertainment (1985-1995)
År
Nr.
Titel
Författare
Tecknare
The Phantom: The Ghost Who Walks
1985
1
Chapter One, Called to Account Dave Devries Glenn Lumsden
     
2
Chapter Two, Heart of Darkness Dave Devries Glenn Lumsden/David Heinrich
     
3
Chapter Three, Heroic Age Seperations Dave Devries
Glenn Lumsden/David Heinrich
Defenders of the Earth
1987
1
Defenders of the Earth Stan Lee/Bob Harras Alex Saviuk/Fred Fredericks
   
2
Creation Michael Higgins Alex Saviuk/Fred Fredericks
   
3
Family Honor Michael Higgins Alex Saviuk/Fred Fredericks
   
4
Magical Child Michael Higgins Alex Saviuk/Fred Fredericks
Phantom 2040
1995
1
The Phantom 2040 Peter Quinones Steve Ditko/Bill Reinhold
   
2
Alloy Attacks! Peter Quinones Steve Ditko/Bill Reinhold
   
3
Cabal Strikes! Peter Quinones Steve Ditko/Bill Reinhold
   
4
Vision Quest! Peter Quinones Steve Ditko/Bill Reinhold

Manuscript Press (1988-2015)
Nr.
Titel
Författare
Tecknare
Comics Revue
27-354
The Phantom

Falk/Reimerthi/DePaul

Moore/McCoy/Barry/Olesen/Williams/Lignante
    
    
Förteckning över de äventyr som hittills publicerats.
50 Cents Comics
1994
1
The Fourth Son, part 1 Lee Falk Sy Barry
    
2
The Fourth Son, part 2 Lee Falk Sy Barry

DC Comics (1988-1990)
År
Nr.
Titel Författare Tecknare
Miniserie
1988
1
The Ghost Who Walks Peter David Joe Orlando/Dennis Janke
    
2
Across the Great Divide Peter David Joe Orlando/Dennis Janke
    
3
In Over Their Heads Peter David Joe Orlando/Dennis Janke
    
4
The Phantom Strikes Back Peter David Joe Orlando/Dennis Janke
Reguljära serien
1989
1
Guns, part 1 Mark Verheiden Luke McDonnell
    
2
Guns, part 2 Mark Verheiden Luke McDonnell
    
3
Pirates Mark Verheiden Luke McDonnell
    
4
Hate, part 1 Mark Verheiden Luke McDonnell
    
5
Hate, part 2 Mark Verheiden Luke McDonnell
    
6
Waste Mark Verheiden Luke McDonnell
    
7
Gold Mark Verheiden Luke McDonnell
    
8
Apes Mark Verheiden Luke McDonnell
    
9
Trains Mark Verheiden Luke McDonnell
    
10
The Blind Mark Verheiden Luke McDonnell
1990
11
Famine Mark Verheiden Luke McDonnell
    
12
Framed, part 1 Mark Verheiden Luke McDonnell
    
13
Framed, part 2 Mark Verheiden Luke McDonnell

Pioneer Comics (1989-1990)
År
Nr.
Titel Författare Tecknare
The Phantom Sundays
1989
1
The Dragon God (24.3 1946 - 23.12 1947)
          King of Beasts Lee Falk Ray Moore
    The Scarlet Sorceress Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
          The 12 Tasks Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
          The Dragon God Lee Falk Ray Moore
          The Marshall Sisters, part 1 Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
   
2
The Haunted Castle (30.12 1947 - 16.10 1949)
        The Marshall Sisters, part 2 Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
        The Phantom Trophy Lee Falk Ray Moore
        The Haunted Castle Lee Falk Ray Moore/Wilson McCoy
        Fathers and Sons Lee Falk Wilson McCoy
        The Flirtatious Princess Lee Falk Wilson McCoy
        The Thuggees, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
       3 The Nazi Menace (23.10 1949 - 2.3 1952)
        The Thuggees, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
        The Ape Idol of the Durugu Lee Falk Wilson McCoy
        The Mysterious Passenger Lee Falk Wilson McCoy
        Jungle King Lee Falk Wilson McCoy
        The Phantom's Ring Lee Falk Wilson McCoy
        The Rope People Lee Falk Wilson McCoy
        Tale of Devil, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
      
4
Jungle Justice (9.3 1952 - 3.1 1954)
        Tale of Devil, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
        The 'Copter Pirates Lee Falk Wilson McCoy
        The Female Phantom Lee Falk Wilson McCoy
        Diana and the Bank Robbers Lee Falk Wilson McCoy
        The Chain Lee Falk Wilson McCoy
        Madcap Miriam Lee Falk Wilson McCoy
        The Imaginary Playmate, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
         
5
Dark Terror (10.1 1954 - 6.11 1955)
      
   
The Imaginary Playmate, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
        The Belt Lee Falk Wilson McCoy
        The Master Spy Lee Falk Wilson McCoy
        Alexander's Cup Lee Falk Wilson McCoy
        The Gibs Brothers Lee Falk Wilson McCoy
        The Crescent Cult Lee Falk Wilson McCoy
      The Horned Star Demons Lee Falk Wilson McCoy
  
6
Volume Six (13.11 1955 - 8.9 1957)
      A Proper Husband Lee Falk Wilson McCoy
      The Jungle Tourneys Lee Falk Wilson McCoy
      Pirate Day Lee Falk Wilson McCoy
      The Rattle Lee Falk Wilson McCoy
       Danglor, International Bank Thief Lee Falk Wilson McCoy
      
  
A Lesson for Prince Orq Lee Falk Wilson McCoy
      
  
The Frameup, part 1      Lee Falk Wilson McCoy
The Phantom Sundays Special Edition
1990
1
Volume One (15.9 1957 - 12.7 1959)     
            The Frameup, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
            The Monster of Green Valley Lee Falk Wilson McCoy
            The Plant God of the Massau Lee Falk Wilson McCoy
            Conley's Good Mark Lee Falk Wilson McCoy
            The Childhood of the Phantom, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
      
2
Volume Two (19.7 1959 - 14.5 1961)     
            The Childhood of the Phantom, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
            The River Gang Lee Falk Wilson McCoy
            The Honeymooners Lee Falk Wilson McCoy
            The Goggle Eye Pirates Lee Falk Wilson McCoy
            Fluffy, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
      
3
Volume Three (21.5 1961 - 18.11 1962)
            Fluffy, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
            The Limper Lee Falk Wilson McCoy
            Queen Samaris XII Lee Falk Wilson McCoy
            Treasure of the Skull Cave Lee Falk Wilson McCoy
            The Astronuat and the Pirates, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
The Phantom
1989
1
Crook's Haven
Lee Falk Sy Barry
    
1
Crazy Louie's Story Lee Falk Sy Barry
    
1
Kit and the Little People, part 1 Lee Falk Sy Barry
    
2
The Terrorists Lee Falk Sy Barry
    
2
The Missing Link Family
Lee Falk Sy Barry
    
2
The Imaginary Playmate, part 2 Lee Falk Wilson McCoy
        
2
The Belt, part 1 Lee Falk Wilson McCoy
    
3
Mysterious Karapura
Lee Falk Sy Barry
    
3
Kit and the Little People, part 2 Lee Falk Sy Barry
1990
4
The Vault of Missing Men
Lee Falk Sy Barry
    
4
The Uninvited Visitors Lee Falk Sy Barry
    
5
The Eastern Dark
Lee Falk Sy Barry
    
5
The Golden Beach of Keela-Wee Lee Falk Sy Barry
    
5
The Deadliest Animals in the Jungle, part 1 Lee Falk Sy Barry
The Phantom Limited
1990
1
The Deadliest Animals in the Jungle, part 2
Lee Falk Sy Barry
    
1
The Third Phantom Lee Falk Sy Barry
    
1
The Whispering Grove, part 1 Lee Falk Sy Barry
    
2
The Whispering Grove, part 2
Lee Falk Sy Barry
    
2
The Forest Giants Lee Falk Sy Barry
    
2
Phantom Head Peak Lee Falk Sy Barry
    
2
Sunken Treasure, first page Lee Falk Sy Barry

Moonstone (2002-2012)

År
Nr.
Titel Författare Tecknare
The Phantom - Graphic Novels
2002
-
The Ghost Killer Ben Raab Fernando Blanco
   
-
The Singh Web Ben Raab Fernando Blanco
   
-
The Treasures of Bangalla Ron Goulart Mike Collins/Art Nichols
2003
-
The Hunt Ben Raab Lou Manna
The Phantom - Comics
2003
1
Stones of Blood, part 1 Ben Raab Pat Quinn
2004
2
Stones of Blood, part 2 Ben Raab Pat Quinn
    
3
Curse of the Phantom, part 1 Ben Raab Nick Derington
    
4
Curse of the Phantom, part 2 Ben Raab Nick Derington
2005
5
Damnation Game, part 1 Rafael Nieves Jerry DeCaire
    
6
Damnation Game, part 2 Rafael Nieves Jerry DeCaire
    
7
The Aviatrix, part 1 Ben Raab Pat Quinn/Ken Wheaton
    
8
The Aviatrix, part 2 Ben Raab Pat Quinn/Ken Wheaton
2006
9
Slave Trade, part 1 Chuck Dixon Eric J/Peter Guzman
    
10
Slave Trade, part 2 Chuck Dixon Eric J/Peter Guzman
    
11
Nanamaru Ben Raab Rich Burchett
    
12
Tiger's Blood, part 1 Mike Bullock Gabriel Rearte
    
13
Tiger's Blood, part 2 Mike Bullock Carlos Magno
2007
14
Walker's Line, part 1 Mike Bullock Carlos Magno
    
15
Walker's Line, part 2 Mike Bullock Carlos Magno
    
16
Forgotten Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
17
Invisible Children, part 1 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
18
Invisible Children, part 2 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
19
Invisible Children, part 3 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
20
Worth Beyond Measure Mike Bullock Zeu
2008
21
Checkmate, part 1 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
22
Checkmate, part 2 Mike Bullock Silvestre Szilagyi/Tomas Coggiola
    
23
Checkmate, part 3 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
24
Checkmate, part 4 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
25
Checkmate, part 5 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
2009
26
Man O' War Mike Bullock Silvestre Szilagyi/Zeu
Special albums - onumrerade
2003
The Phantom, The Ghost Who Walks  
    
     The Singh Web     Ben Raab Fernando Blanco
    
     The Treasures of Bangalla Ron Goulart Mike Collins/Art Nichols
    
     The Ghost Killer Ben Raab Fernando Blanco
2004
    Valley of the Golden Men Tom DeFalco Lou Manna/Art Nichols/Terry Pallot
2006
    Man Eaters Rafael Nieves Vatche Mavlian/Ken Wolak
   
    Law of the Jungle Joe Gentile Paul Guinan
   
    The Legacy Ben Raab Pat Quinn/Art Lyon
2007
Moonstone's Holiday Super Spectacular  
   
    Silent Knight Mike Bullock Silvestre Szilagyi/Tomas Coggiola
2010
Legacy & The Law 
   
    Law of the Jungle Joe Gentile Paul Guinan
   
    The Legacy Ben Raab Pat Quinn/Art Lyon
The Phantom: The Graham Nolan Sundays
2005
Issue 1, "The War Mongers", "The Briefcase", "Terror in Mawitaan" och "The Sinbad Stone" från 2002-2004
2005
Issue 2; "Woduro's Secret", "The Lion's Head Tamarine", "The Snake Goddess's Island", "The Viking Fortress"
och "The Ghost Train" från 2001-2005
The Phantom, samlingsalbum
2005
The Phantom - Death in the Deep Woods; Moonstone, The Phantom nr: 1-4 
2008
The Phantom - Jungle Action, Moonstone; The Phantom nr. 5-11
2010
The Phantom - The Man Who Cannot Die; Moonstone, The Phantom nr. 12-20 & nr. 26
2011
The Phantom - Checkmate, Moonstone; The Phantom nr. 21-25
Moonstone's Holiday Super Spectacular
2007
  Silent Knight Mike Bullock Silvestre Szilagyi/Tomas Coggiola
Phantom Annuals
2007
Phantom Annual no. 1  
   
    Five Days of the Dragon, chapter 1 Ron Marz Rubén Procopio
   
    Five Days of the Dragon, chapter 2 Tony Bedard Allan Goldman
   
    Five Days of the Dragon, chapter 3 Chuck Dixon Graham Nolan
   
    Five Days of the Dragon, chapter 4 Rafael Nieves Tony Akins/Ken Wolak
   
    Five Days of the Dragon, chapter 5 Mike Bullock Juan Ferreyra
2009
Phantom Annual no. 2 
        Concrete Jungle Mike Bullock/Kevin Grevioux Samicler Gonçalves
The Phantom: Ghost Who Walks
2009
0
Enitan Mike Bullock Silvestre Szilagyi/Mulko
   
1
End War, part 1 Mike Bullock/Michelinie Silvestre Szilagyi
   
2
End War, part 2 Mike Bullock/Michelinie Silvestre Szilagyi
   
3
End War, part 3 Mike Bullock/Michelinie Silvestre Szilagyi
   
4
The Chase Mike Bullock/Michelinie Fernando Peniche
   
4
The Ghost Who Dies, part 1 Clay Susan Griffith
   
5
Return of The Eastern Dark, part 1 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
   
5
The Ghost Who Dies, part 2 Clay Susan Griffith
   
6
Return of The Eastern Dark, part 2 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
2010
7
International Waters Mike Bullock Fernando Peniche
    
8
Godfall, part 1 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
9
Godfall, part 2 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
10
Godfall, part 3 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
11
Godfall, part 4 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
    
12
Godfall, part 5 Mike Bullock Silvestre Szilagyi
2011
Guardian of the Eastern Dark - -
          Samlingsalbum som innehåller "The Phantom: Ghost Who Walks", nr. 1 - 12.
Captain action
2009
1
Jewel of Denial Mike Bullock Samicler Gonçalves
   
2
Gutaale Mike Bullock Fernando Peniche
2010
1
Phantom Action, part 1 Mike Bullock Reno Maniquis/Keith Williams
   
2
Phantom Action, part 2 Mike Bullock Reno Maniquis/Keith Williams
The Phantom, Generations
2009
1
Blackguard Birthright Ben Raab Pat Quinn
   
2
Pirate Blood Tom Defalco Don Hudson
   
3
Caves of the Nagada Mel Odom Michael Stribling
   
4
The Skull and the Oath Mike Bullock Renato Guerra/Shawn Van Briesen
   
5
Sherwood Jungle Mike Bullock Enrique Quique Alcatena
2010
6
Hellfire Steve Hockensmith Scott Brooks
   
7
Attack on Phantom Head Peak Danny Fingeroth Gordon Purcell
   
8
Thy Will Be Done Mike Bullock Zeu/Renato Guerra
   
9
The Slave Trade Mike Baron/Mike Bullock Alex Saviuk
   
10
A King's Ransom Paul Kupperberg Joe Bucco
   
11
The Ghost and the Redcoats
Tony Bedard Giovanni Timpano/Renato Guerra
   
12
Against the Terror Greg Cox Ronn Sutton
   
13
Left Hand of the Devil Robert Weinberg Andy Bennett
     Generations Special            
   
   
Final Roar
Mike Bullock Norm Lanting
   
   
Priceless Justin Grey Chris Yeoman/John Toledo
   
   
Ghost Drum Aaron Shaps Mick Collins
      
The Generations Trade Paperback som presenterar samtliga äventyr i tidningarna ovan + 2 tidigare opublicerade prosatexter. "Passages" av Mike Bullock/Josh Aitken och "Old Friends" av Tony Isabella/Bob Ingersoll.
Julie Walker is the Phantom
2010
1
Race against Death Elizabeth Massie Paul Daly
The Phantom - Unmasked
2010
1
Unmasked, part 1 Martin Powell Hannibal King/Andrew Dalhouse
   
2
Unmasked, part 2 Martin Powell Hannibal King/Andrew Dalhouse
The Phantom - KGB Noir
2011
-
The Hammer, part 1-6 Mike Bullock Fernando Peniche

Dynamite Entertainment (2011-2015)
År
Nr.
Titel Författare Tecknare
The Last Phantom
2010
1
Ghostwalk, chapter 1: Phantom Living Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
2
Ghostwalk, chapter 2: Ghost Hunters Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
3
Ghostwalk, chapter 3: The Warmakers Scott Beatty Eduardo Ferigato
2011
4
Ghostwalk, chapter 4: Ghost Ship Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
5
Ghostwalk, chapter 5: Jungle to Jungle Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
6
Ghostwalk, chapter 6: The Falling Man Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
7
Jungle Rules, chapter 1 Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
8
Jungle Rules, chapter 2: The Falls That Kill You Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
9
Jungle Rules, chapter 3: Gardens of Plenty Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
10
Jungle Rules, chapter 4: A Cave is Not a Home Scott Beatty Eduardo Ferigato
2012
11
Jungle Rules, chapter 5: Youth in Revolt! Scott Beatty Eduardo Ferigato
   
12
Jungle Rules, chapter 6: The Eden Pool Scott Beatty Eduardo Ferigato
The Last Phantom Annual
   2011
1
Skullduggery! Scott Beatty Johnny Desjardins
Kings Watch
2013
1
Kings Watch, part 1 Jeff Parker Mark Laming
   
2
Kings Watch, part 2 Jeff Parker Mark Laming
   
3
Kings Watch, part 3 Jeff Parker Mark Laming
2014
4
Kings Watch, part 4 Jeff Parker Mark Laming
   
5
Kings Watch, part 5 Jeff Parker Mark Laming
King - The Phantom
2015
1
King: The Phantom, part 1 Brian Clevinger Brent Schoonover
   
2
King: The Phantom, part 2 Brian Clevinger Brent Schoonover
   
3
King: The Phantom, part 3 Brian Clevinger Brent Schoonover
   
4
King: The Phantom, part 4 Brian Clevinger Brent Schoonover
Kings Quest
2016
1
Kings Quest, part 1 Ben Acker/Heath Corson Dan McDaid
   
2
Kings Quest, part 2 Ben Acker/Heath Corson Dan McDaid
Flash Gordon: Kings Cross......
(Fantomen har här slagit sig ihop med Blixt Gordon och Mandrake, en fortsättning på de tidigare King-serierna)
2016
1
Kings Cross Chapter 1, The Mysterious Continent Jeff Parker Jesse Hamm
   
2
Kings Cross Chapter 2, Fierce Fauna Jeff Parker Jesse Hamm
2017
3
Kings Cross Chapter 3 Jeff Parker Jesse Hamm
   
4
Kings Cross Chapter 4 Jeff Parker Jesse Hamm
   
5
Kings Cross Chapter 5, Castle Hassle Jeff Parker Jesse Hamm

Herm
es Press (2014-2016)
År
Nr.
Titel Författare Tecknare
The Phantom
2014
1
The Ghost Who Walks Returns, part 1 Peter David Sal Velluto
2015
2
The Ghost Who Walks Returns, part 2 Peter David Sal Velluto
    
3
The Ghost Who Walks Returns, part 3 Peter David Sal Velluto
    
4
The Ghost Who Walks Returns, part 4 Peter David Sal Velluto
    
5
The Ghost Who Walks Returns, part 5 Peter David Sal Velluto
2016 
6
The Ghost Who Walks Returns, part 6 Peter David Sal Velluto
    
1-6
Danger in the Forbidden City, Softcover *) Peter David Sal Velluto
2017
-
Danger in the Forbidden City, Hardcover Peter David Sal Velluto
    
1
President Kennedy's Mission, part 1 Ron Goulart Sean Joyce
2018
2
President Kennedy's Mission, part 2 Ron Goulart Sean Joyce
2019
-
President Kennedy's Mission, Hardcover Ron Goulart Sean Joyce
Special Phantom editions
2015
Free Comic Book Day
   
-
Triumph of Evil (2-page excerpt)
Joe Gill Don Newton
   
-
The Ghost Who Walks Returns, (2-page excerpt) Peter David Sal Velluto
   
-
The Tournament Lee Falk Bill Lignante
   
-
The River That Never Ends Steve Skeates Jim Aparo
2016
Free Comic Book Day
   
-
The Trap Don Jon Arneson Jim Aparo
   
-
The Phantom's New Faith Don Jon Arneson Jim Aparo
   
-
Bandar Betrayers Don Jon Arneson Jim Aparo
   
-
Skyjack Don Jon Arneson Jim Aparo
2015
San Diego Comic Con Special Edition
   
-
Triumph of Evil (2-page excerpt)
Joe Gill Don Newton
   
-
The Ghost Who Walks Returns, 2-page Peter David Sal Velluto
   
-
The Tournament Lee Falk Bill Lignante
   
-
The River That Never Ends Steve Skeates Jim Aparo
2019
The Phantom - The Art of the Ghost Who Walks
- -
*) Samlingsvolym med "The Ghost Who Walks Returns del 1-6

Hermes har även givit ut inbundna samlingsutgåvor av tidningarna som publicerades av 'Gold Key', 'King' och 'Charlton'.
- Gold Key, 2 utgåvor, 2011-2012 (+ en samlingsutgåva 2015 - "The Phantom Omnibus")
- King, 1 utgåva, 2012
- Charlton, 5 utgåvor, 2012-2016

- Charlton; The Complete Jim Aparo, 2017
- Charlton; The Complete Don Newton, 2019

President Kennedy's Mission

President Kennedy's Mission, HC

Free Comic Book Day

The Art of the Ghost Who Walks
Skapad 2016-01-01
Uppdaterad 2023-03-12
2016 Björn Harnby, harnby@yahoo.com


Feature Books Nr. 20


Harvey Comics Hits, nr. 1

Harvey Hits, nr. 1


Gold Key Comics, nr. 1


King Comics, nr. 1


Charlton Comics, nr. 1


Pacific Comics, 1976, nr. 1

Pacific Comics, 1999, nr. 1


Marvel, The Phantom, nr. 1

Marvel, Defenders of the Earth, nr. 1

Marvel, Phantom 2040, nr. 1


Comics Revue, nr. 27

50 Cent Comics, nr. 1

DC Comics Miniserie, nr. 1

DC Comics, nr. 1


Pioneer, Sundays, nr. 1

Pioneer, Sunday Special Edition, nr. 1

Pioneer, The Phantom, nr. 1

Pioneer, The Phantom, Limited, nr. 1


Moonstone Graphic Novel, onumrerad

Moonstone Comics, nr. 1

Moonstone, Special Album, 2003

Graham Nolan Sundays, nr. 1

Moonstone, Samlingsalbum, nr. 1

Moonstone Holiday Super Spectacular

Moonstone, Phantom Annuals, nr. 1

Moonstone - Ghost Who Walks, nr. 0

Moonstone, Phantom Action, nr. 1

Moonstone - Generations, nr. 1

Moonstone - Julie Walker, nr. 1

Moonstone - Unmasked, nr. 1

Moonstone - KGB Noir, nr. 1


Dynamite, The phantom, nr. 1

Dynamite, Kings Watch, nr. 1

Dynamite, King - The Phantom, nr. 1

Dynamite, Kings Quest, nr. 1


Hermes, The Phantom, nr. 1

Hermes, Danger in the Forbidden City

Hermes, Danger in the Forbidden City, HC

San Diego Comic Con