Willy på äventyr - serierna/albumena
Introduktion Äventyren Tecknarna Diverse

2004 Björn Harnby , harnby@yahoo.comIn English

"Rob the Rover" i England

Rob the Rover” som den ursprungliga Willy-serien hette i original startade i den engelska barntidningen 'Puck' i
nr. 825 den 15:e maj 1920 och höll på t.o.m. nr. 1867 den 11:e maj 1940.
Serien fortsatte därefter 2 veckor i barntidningen 'Sunbeam' som utkom den 18:e och 25:e maj 1940.
Efter det upphörde serien för alltid p.g.a pappersrestriktionerna i England under andra världskriget.

"Rob the Rover"
utkom aldrig som egen serietidning i England. 

Under 1920- och 30-talen fanns serien även med i 'Puck Annual', en årsbok som gavs ut i slutet av varje år.
Där publicerades även vid något tillfälle äventyr som inte tidigare varit med i 'Puck'.
Äventyren i årsboken var mestadels tryckta i en färg och vitt. Färgerna var antingen svart, grönt eller blått.
Vid några tillfällen trycktes serien även i rödsvart schattering.
Storleken på den var 18,5 x 24,5 cm.
I årsboken förekom äventyr som i tidningen Puck handlat om Rob medan man i årsboken ändrat hjältens namn till något annat - där har förkommit både Jim och Bob.Rob the Rover från Puck nr. 838, 14/8 1920

Rob the Rover från Puck nr. 1831, 2/9 1939.


Av bilderna här ovan framgår det att inga stora radikala grepp tagits när det gäller det teckningsmässiga mellan 1920 och 1939. Vad man däremot kan se är att Rob har vuxit upp och blivit en ung man samtidigt som tekniken och samtiden runt honom utvecklats. I början av serien färdades han mest med båt medan han i slutet färdades mer med flygplan.
Serien hade också börjat tryckas i rödsvart schattering. I England kom serien däremot aldrig ut i full färgsättning som den gjorde i de skandinaviska länderna.
Under samma tidsperiod har också pratbubblorna har gjort sin entré. Detta skedde för första gången i 'Puck' nr 1732 från den 9:e oktober 1937. Pratbubblorna retuscherades dock bort i den skandinaviska utgåvan av serien.

"Speeding Through Space"
1948 publicerades i England i serietidningen 'The Atomic Age Comic' ett 13-sidigt äventyr som hette "Speeding Through Space".
Serien handlade om en rymdfärd till planeten Mars och huvudpersonerna kallades för Rex och Professor Ingram, se bild.
Tecknare var Walter Booth och redaktör för tidningen var Hugh Stanley White.

....................


.
 
Bild och information från Ulf Renberg, Norge.   
Äventyret var tecknat i en USA-inspirerad stil och var förmodligen ett försök att möta importen av tecknade serier från USA och samtidigt försöka modernisera ”Rob the Rover”-serien. Tidningen kom dock endast ut i ett nummer, som var på 36 sidor. Den producerades av Algar Printing för L. Burne, en utgivare i Newcastle-on-Tyne.
Enligt Dennis Giffords "The British comic catalogue 1874-1974" var det "a curious attempt at an American style comicbook by traditional British artists". Vidare står att läsa: "Several pages printed in the wrong order. 7 1/2 x 10 inches. Full colour cover. Unnumbered and unpriced but sold at one shilling".
Det låter ju inte helt professionellt. Man kan ju undra hur seriöst försöket att lansera den nya tidningen egentligen var.


Walter Booth bidrog med tre serier. Förutom "Speeding Through Space" var det "The Death-Daring Duvals" och "Atomic Tommy".
Stanley White bidrog själv med "The Bat-Man", "Jungle Zarton", och "Y-18 Agent".
Förutom dessa serier så fanns även serien "Inky the Nib" av Basil Reynolds med.

Willy seriealbum utgivna av Allers i Sverige

Tecknade av Harry Nielsen
1943 - Ronnie och Yzan - Äventyr från '25an' nr. 1/1941 - 23/1942.
1944 - Ronnie och flygpiraterna - Äventyr från '25an' nr. 23 - 41/1942.
26 x 17 cm
25,5 x 17 cm
Tecknad av John L. Jukes
1945 - Ronnie på skattjakt i Australien - Äventyr från 'Allers' nr. 17/1935 - 3/1936.
(Orginalets titel: Quest of the Grey Hawk)
 
28 x 19,5 cm
28 x 19,5 cm 
Äventyren i de två första albumen som var tecknade av Harry Nielsen hade publicerats i veckotidningen '25an' och där hade hjälten kallats
för Ronnie och serien som sådan för ”Ronnie på äventyr - förmodligen följde namnet Ronnie med från denna tidning.
Det tredje albumet om Ronnie har bara publicerats i 'Allers' och ej i '25an'.
Äventyren i de två därpå följande albumen av Harry Nielsen har även de tidigare varit publicerade i 'Allers' och då hette hjälten åter igen Willy.

Tecknade av Harry Nielsen
1946 - Willys Afrikanska Äventyr - Äventyr från '25an' nr. 24-51/1945.
1947 - Willys Äventyrliga Australienfärd - Äventyr från 'Allers' nr. 17-46/1946.
26 x 17 cm
26 x 17 cm

Tecknad av Tage Andersen
1966 - Rymdpiraten - Äventyr från 'Allers' nr. 27/1962 - 32/1964.

25 x 16.5 cm........
 

Willy seriealbum utgivna i Danmark

Tecknad av Walter Booth
1942 - Willy paa Eventyr med S.M.3 - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 1 - 32/1941.

..Tack till Ole Rosén, Danmark, för bilderna på de 3 första danska albumen

Tecknade av Harry Nielsen
1943 - Willy og Yzan - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 41/1941 - 20/1942.
1944 - Willy paa vingerne - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 20 - 38/1942.
1944 - Willy i ørkenen - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 40/1942 - 6/1943.
..

Storleken på albumen var 26 x 17 cm
Tecknad av John L. Jukes
1946 - Willy paa skattejagt - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 18/1935 - 4/1936.
26.5 x 19 cm
Tecknade av Tage Andersen
I samband med 'Familie-Journalens' 100-års-jubileum 1977 publicerades ett 15-sidigt häfte i A4-storlek
med de första 29 planscherna från Willy's första äventyr från
'Ill. Familie-Journal' nr. 11-40/1956, i svartvitt.
 


Album:
1966 - Rumpiraten - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 28/1962 - 32/1964.
2011 - Onkel Hans forsvundet i Bermuda-Trekanten - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 35/1975 - 15/1976.
2012 - De mystiske kæmpeøgler - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 16 - 49/1976.
2013 - Den Skibbrudne - Äventyr från 'Ill. Familie-Journal' nr. 50/1976 - 28/1977.

De tre sista äventyren är ej publicerade i Sverige och Norge.


"Rumpiraten"-äventyret publicerades i 'Ill. Familie-Journal' under 109 veckor
men var i albumet nedredigerat till 65 sidor. Storleken är 25 x 16,5 cm.


"Onkel Hans forsvundet i Bermuda-Trekanten", "De mystiske kæmpeøgler" och "Den Skibbrudne"
är återgivna exakt så som de publicerats i 'Ill. Familie-Journal'.
Storleken på dessa album är 29,6 x 21 cm

..
Dessa albums utgivning har initierats av den danska Willy-föreningen ”Willy-centret” och utgivningen gjordes i samarbete med förlaget Fabel.I samband med serieutställningen "Art-Bubble"
i Horsens september 2014 gav "Willy-centret"
i en begränsad upplaga ut "Med SM4 hos Mayaerne".
Det är en återutgivning av Tage Andersens
första Willy-äventyr som publicerades i 'Ill.
Familie-Journal' och 'Allers' 1956.
Storleken på albumet är 29,5 x 20,8 cm.Jan Wenneberg, en av de ledande krafterna
i "Willy-centret", lät 2013 trycka upp en lyxutgåva, i mycket få exemplar, av Tage Andersens äventyr "De blå varulve", som föregår äventyret "Onkel Hans forsvundet i Bermuda-Trekanten" som publicerades i "Willy-centrets" första utgivning 2011. Äventyret publicerades i 'Ill. Familie-Journal' 41/1973 - 34/1975 och i svenska 'Allers' nr. 37/1973 - 27/1975.
Detta var det sista äventyr som publicerades
i Sverige.
Boken är på 76 sidor, inkl. specialmaterial.
Orginalstorlek: 30,5 x 30,5 cm.


På Seriemässan 'Copenhagen Comics' den 6:e juni 2015, lanserades första utgåvan av Tage Andersens samlade äventyr. Bind 1 - "Uranskibet"
Detta band innehåller de 219 första sidorna från Tage Andersens och Aage Grauballes version från åren 1956-60.
Utgivare är "Willy-centret" med Asger Pedersen och Jan Wenneberg i spetsen.

Andra utgåvan, Bind 2 - "Rumpiraten" gavs ut på Seriemässan i Köpenhamn 2016.
Den innehåller planscherna 220-449.


2017 utkom Bind 3, "Robotternes Fanger".
Detta band innehåller planscherna 450-679 från åren 1964-69 samt ett förord av vetenskapsförfattarna Helle och Henrik Stub, en mini-biografi om Aage Grauballe och ett galleri med spännande saker med i huvudsak koppling till honom.
I samband med utgivningen av Bind 3 gavs det även ut ett album på 42 sidor med ett avsnitt ur boken. Den gjordes i stående A4-storlek. Inlagan är i svartvitt.

2018 kom Bind 4, "Den Frosne By" ut.
Detta band innehåller planscherna 680-922 från åren 1969-73 samt ett förord av Ole J. Knudsen från 'Institut for Fysik og Astronomi' på Aarhus universitet samt en artikel om Tage Andersens och resan från teckning till tryck.

2019 utkom den sista boken med Tage Andersens seriesidor; Bind 5, "De blå varulve".
Detta band innehåller de resterande Tage Andersen-planscherna 923-1123 från åren 1973-77.
Boken innehåller även en intressant artikel om Willy-Centret och dess arbete med att ta fram böckerna.Storleken på böckerna är 30 x 21,5 cm. Den första boken gavs ut av Willy-Centret i samarbete med Forlaget Fabel. De följande böckerna ges ut på Willy-Centrets egna förlag.
Förlaget Fabel gav 2017 ut en bok med
en komplett samling av den första danska tecknaren av "Willy på eventyr"; Harry Nielsen.
Boken innehåller samtliga av Harry
Nielsens planscher, även de som aldrig tidigare tryckts på danska utan enbart publicerades i svenska 'Allers'.
Serien gick i 'Familie Journalen' under andra världskriget och då Aller blev bombat blev tryckeriet förstört och i samband med det försvann några av teckningarna - även
dessa finns med i boken.
Först i boken presenteras extramaterial
om Harry Nielsen.
Boken är på 300 sidor, i A4-format och med hårda pärmar.


Seriehäftet "Robotternes Fanger" från 2017.


"Willy på äventyr" i Norge

Första gången Willy publicerades i Norge var i 'Allers' nr. 17/1923 och där höll den på t.o.m. nr. 6/1936,
med uppehåll under åren 1924-1925.
Den första serietidning som Willy publicerades i Norge var i serietidningen 'Skippern'.
Första gången den dök upp där var i nr. 1/1947 och det var då Harry Nielsens version som publicerades.
Den höll dock bara på i 2 år och sista numret som den var med i var nr. 1/1949.
Nästa gång Willy dök upp i 'Skippern' var i nr. 31/1957 och då med Tage Andersens version.
Den höll där på t.o.m. nr. 19/1959. Under den tiden var serien med i alla nr. utom 13, 14 och 15/1959.
Efter det övergick serien till 'Allers' och var således där med för första gången i nr. 20/1959 och höll på
t.o.m. nr. 38/1973 – alltså nästan 4 år innan den upphörde i Danmark.


Willy hade även ett eget album i Norge. Det var "Rompiraten", tecknat av Tage Andersen, som
gavs ut även i Norge 1966.
Det var ett äventyr från 'Allers' från 1962-1964 och identiskt med det som gavs ut i Sverige och Danmark.Tack till Vidar Svensen, Norge,
för bild och information.


I januari 2019 påbörjade Kjell Steen en ny utgivning av "Willy på eventyr"-album i Norge. Det är versionen som skrivits av Aage Grauballe och tecknats av Tage Andersen.
Arbetet görs tillsammans med Björn Harnby i Sverige och Asger Pedersen och Jan Wenneberg i Danmark. I samma album-serie har även två av Harry Nielsens äventyr publicerats under 2021.
Album
Titel
Planscher
Ursprunglig norsk publicering
Album
Titel
Planscher
Ursprunglig norsk publicering
1
Med SM4 hos Mayaene
11-39
'Skippern' nr. 31/1957-7/1958   
15
Tyrannen i Tefania 
636-680
'Allers' nr. 33/1969-25/1970
2
Spionen som druknet
40-85
'Skippern' nr. 8/1958-01/1959 
16
Odoras planet
681-726
'Allers' nr. 26/1970-18/1971
3
Uranskipet
86-130
'Skippern' nr. 2/1959-19/1959 -
'Allers' nr. 20/1959-49/1959  
17
Komet-trusselen 
727-773 
'Allers' nr. 19/1971-13/1972 
18
Den frosne byen 
774-814 
'Allers' nr. 14/1972-01/1973 
4
Fortet i Himalaya
131-176
'Allers' nr. 50/1959-43/1960   
19
Den forsvunne ubåten  
815-846,855,863,865,876
'Allers' nr. 02/1973-38/1973  
5
Terra Nova
177-221
'Allers' nr. 44/1960-35/1961      
20
Maharajaen av Bhupol 
847-892 
Ej tidigare publicerade i Norge  
6
Spion for Atlantis
222-267
'Allers' nr. 36/1961-29/1962     
21
Brennpunkt Marseille 
893-938
Ej tidigare publicerade i Norge  
7
Angrep fra Subterra
268-314
'Allers' nr. 30/1962-24/1963     
Julehefte
Det mystiske mayafolket  
11-39 
'Skippern' nr. 31/1957-7/1958
8
I kamp mot diktatoren
315-360
'Allers' nr. 25/1963-18/1964 
22
Kurs: Pleiadene
939-989 
Ej tidigare publicerade i Norge    
9
Pluton
361-406
'Allers' nr. 19/1964-12/1965  
Påskehefte 
Spionen som kom inn fra havet
30-63 
'Skippern' nr. 50/1957-31/1958      
10
Brann i fangeleiren        
407-451
'Allers' nr. 13/1965-05/1966     
Sommarekstra 
Willy og Yzan 
Ill. Fam. Journal 41/1941-20/1942
Tecknat av Harry Nielsen. Ej tidigare publicerade i Norge 
Julehefte
Isplaneten Mitron
743-795
'Allers' nr. 35/1971-35/1972
23 
De blå varulvene
990-1033
Ej tidigare publicerade i Norge  
11
Robotenes fanger
452-498
'Allers' nr. 06/1966-52/1966
24
De mystiske kjempeøglene
1034-1076
Ej tidigare publicerade i Norge 
12
Akvato
499-544
'Allers' nr. 53/1966-45/1967
25
Strandet 
1077-1123
Ej tidigare publicerade i Norge 
13
Sabotasje i undervannsbyen
545-591
'Allers' nr. 46/1967-40/1968
Høstehefte
Solens sønn

198-244

'Allers' nr. 12/1961-6/1962   
14
Bortført av en UFO
592-635
'Allers' nr. 41/1968-32/1969
Julehefte
Ørkenens Sønner
Ill. Fam. Journal 40/1942-6/1943
Tecknat av Harry Nielsen. Ej tidigare publicerade i Norge   

"Rob the Rover" i Ungern

"Rob the Rover" har även publicerats i Ungern. Det var under åren 1924-1927 som Aller gav ut en veckotidning i Ungern som hette 'Áller Képes Családi Lapok'.
Tidningen var en översättning av 'Ill. Familiejournal' och trycktes i Valby i Danmark och fraktades med tåg till Ungern.

I tidningen förekom även serien om Willy - döpt till "Józsi bácsi és Willy utazása repülögéppel a Föld körül" och det blir om man översätter det till svenska "Jorden runt i flygmaskin med farbror Anders och Willy" vilket var det äventyr som samtidigt gick i svenska 'Allers'.

Hjältarna hette i Ungern Willy, Józsi bácsi
 (= farbror Anders)  och Dick. 

 Seriesidan presenterad härintill publicerades i
 svenska 'Allers'  i nr 1/1926 - vilket var
 samtidigt  med den ungerska  publiceringen.
 Den är hopplockad från 'Puck' nr. 1079 och
 1080 (28/3 och  4/4 1925).

22 augusti 1924
Tack till Jan Wenneberg, Danmark, för bilden.


"Rob the Rover" i Nederländerna

Under 1930 och 1940-talen publicerades "Rob the Rover" även i Nederländerna. Serien publicerades där i dagstidningarna:

- 'Het Nieuwsblad Van Het Zuiden', Tilburg.
Rob var där omdöpt till Bonny Day och serien publicerades under åren
1946-1948. Ett av äventyren under 1946-1947 hette "Bonny Day in Afrika"
och presenterades med två serierutor om dagen under 16 veckor och slutade
den 16:e januari 1947.

från 'Het Nieuwsblad Van Het Zuiden' 24 december 1946.

(publicerad i 'Puck' nr. 1399, den 23:e maj 1931 och i svenska 'Allers' nr. 17/1932)

_____________________________________________________________________
- 'Culemborgse Courant', Colemborg.
Där publicerades den med start 1941.
I 'Culemborgse Courant' kallades serien för "Rob de Avonturier".

från 'Culemborgse Courant' 1941.
(publicerad i 'Puck' nr. 1771, den 9:e juli 1938. Ej publicerad i Skandinavien)
_____________________________________________________________________
- 'De Vallei', Veenendaa.
Där publicerades "Rob the Rover" under åren 1941-1945.
Även här kallades serien för "Rob de Avonturier".
Från början publicerades serien med
4 serierutor per gång för att på slutet enbart publiceras med 2 rutor per gång.

31:e januari 1941.
Äventyret som publicerades då är från 'Puck' nr. 1764 från den 21:e maj 1938
och från svenska 'Allers' nr. 31/1939.
Äventyret kraftigt nedkortat jämfört med 'Puck'.

21:e november 1945.
Äventyret som publicerades då är från 'Puck' nr. 1646 från den 15:e februari 1936
och från svenska 'Allers' nr. 41/1936. Även här är äventyret kraftigt nedkortat jämfört med 'Puck'.
_____________________________________________________________________
- 'Harderwijker Courant', Hardervijk.
Där publicerades "Rob the Rover" i början av 1930-talet.
Även här kallades serien för "Rob de Avonturier".


13:e april.1932.
Äventyret som publicerades då är från 'Puck' nr. 1364 från den 20:e september 1930
och från svenska 'Allers' nr. 35/1931. Också nu är äventyret kraftigt nedkortat jämfört med 'Puck'.

___________________________________________________________________________________________________

 

- 'Limburger Koerier', Maastricht.
Där började serien med en annons om den kommande serien den 4:e augusti 1936 och serien publicerades sedan med 2 eller 3 serierutor per dag.
Serien höll sedan på t.o.m mitten på september 1940 (med kortare uppehåll under åren 1937
och 1938 då serien var ersatt av andra serier)

Från början kallades serien för "Rob de Avonturier", men bytte namn efterhand som Rob
for iväg på nya äventyr.
Namnen på serien var 1937 "Rob's nieuwe avonturen", 1938 "Rob's jongste avonturen",
1939 "Rob en de Mexicanen" och slutligen 1940 "Rob de zwerver"
som den fick heta tills
den upphörde i september det året.
I slutet publicerades äventyr från slutet av 1930-talet och 1940 då serien i England hade
försetts med pratbubblor. Texten i dessa pratbubblor raderades dock bort vid publiceringen
i 'Limburger Koerier' och kvar blev vita fält i bilderna. Se exempel längre ner.


från 'Limburger Koerier' den 21:e augusti 1936.
(publicerad i 'Puck' nr. 1646, den 15:e februari 1936 och i svenska 'Allers' nr. 41/1936)


från 'Limburger Koerier' den 7:e januari 1937.
(publicerad i 'Puck' nr. 1357, den 2:e augusti 1930 och i svenska 'Allers' nr. 28/1931)


från 'Limburger Koerier' den 22:e juni 1938.
(ej känt om och när detta publicerades i 'Puck')


från 'Limburger Koerier' den 9:e januari 1940.
(publicerad i 'Puck' nr. 1812, den 22:e april 1939 och i danska 'Ill Familiejournal' nr. 26/1940,
ej publicerad i Sverige)


från 'Limburger Koerier' den 5:e augusti 1940.
(publicerad i 'Puck' nr. 1850, den 13:e januari 1940 och i danska 'Ill. Familiejournal' nr. 9/1941,
ej publicerad i Sverige)
___________________________________________________________________________________________________

  - 'Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad'
Den 8:e augusti 1936 kunde man läsa denna annons om en serie som skulle starta i tidningen.
 
___________________________________________________________________________________________________


    - 'Nunspeet Vooruit - Nieuws en advertentieblad'
Även här publicerades serien "Rob de Avonturier". Exemplet nedan är från den 24 maj 1946.

(publicerad i 'Puck' nr. 1647, den 22:e februari 1936 och i svenska 'Allers' nr. 42/1936)
Ordningsföljden på serierutorna är dock annorlunda jämfört med den engelska och svenska
publiceringen. Nr. 26 är där första ruta och nr. 25 är i sista raden på sidan.


    - 'Soester Courant'
Även här publicerades serien "Rob de Avonturier". Exemplet nedan är från den 22 april 1947.

Serien började här i januari 1946, med en introduktion den 4:e, och höll på även under 1947.

I Nederländerna har det även kommit ut 2 omgångar med serieböcker om "Rob the Rover". Första gången var under åren 1937-1938
- Rob de Avonturier (1937)
- Rob de Avonturier Tweede Reeks (1938)
Dessa var utgivna av 'Dagblad van Noordbrabant en Zeeland'. Böckerna hade mjuka pärmar.

Andra gången var åren 1946-1949. Böckerna hade mjuka pärmar och var på 124 sidor.
- Bonny Day in Afrika
- Bonny Day in Amerika
- Bonny Day in een reis om de wereld
- Bonny Day op het geheimzinnige Eiland
Dessa var utgivna av 'Het Nieuwsblad van het Zuiden'.
 

Äventyret som presenterades i "Bonny Day in een reis om de wereld" publicerades i 'Puck'
från nr. 1753, den 5:e mars t.o.m nr. 1791, den 26:e november 1938, i svenska 'Allers' i
nr. 21/1939 - 49/1939 samt i danska ’Ill Familie-Journal nr. 30/1939 - 6/1940.

Bilderna till vänster publicerades i svenska 'Allers' nr. 38/1939.

- 'Het Nieuwsblad', Hoogezand.


11 september 1947.


11 oktober 1947. ('Puck' nr. 1351, 21:e juni 1930)

21 december 1949. ('Puck' nr. 1401, 6:e juni 1931)
Serien publicerades i slutet av 1940-talet även i dagstidningen 'Het Nieuwsblad' i Hoogezand.
Den hette där "Rob de Avonturier" och hade premiär den 11:e sept. 1947 och presenterades då med två serierutor för att en månad senare ha minskats ned till en serieruta per dag. Äventyret som presenterades började i 'Puck' nr. 1350 den 14:e juni 1930 och som slutade med nr. 1401 från den 6:e juni 1931.Rob de Avonturier - Walter Booth. (1937)
Specialutgåva utgiven av Utrecht Courant, och beskrivs som
"tryck för abonnenter av Utrecht Courant - Utrecht".

Format - 32 x 24 cm

Äventyret publicerades i 'Puck' 1936, från 4:e jan (1640)
till 10:e okt (1680), men är rejält nedkortat i denna utgåvan.- 'Mooi Limburg ', Limburg.

Serien publicerades även i 'Mooi Limburg',
'De Limburgsche Illustratie', i slutet av
1930-talet och början av 1940-talet.
Serien presenterades på helsida med 4
serierutor åt gången.


"Rob the Rover" i Portugal


"Rob the Rover" var under 1920-, 1930- och 1940-talen en populär serie i Portugal och publicerades i ett antal serietidningar under dessa år.
Serien kallades där för "Pelo Mundo Fora" som ungefär betyder "Ut i vida världen".
Serien hade dock ingen egen tidning utan förekom där i serietidningarna 'Carlitos' (1922-24), 'ABC-Zinho' (1922-26), 'TIC-TAC' (1932-36), 'Mosquito' (1936-48), 'Faisca' (1943), 'Papagaio' (1946-47) och 'Jornal do Cuto' (1972-73) .

..

I 'Mosquito' fanns serien med från nr. 11 (24/3 1936) t.o.m nr. 192 (14/9 1939) samt med ett äventyr 1940 och ett 1948 i numren 915, 920, 922 och 923. Ovan ses omslaget från nr. 19 (19/5 1936) och tidningarna från 1948 (31/3, 17/4, 24/4 samt 28/4).
Ovan näst längst till höger är omslaget till 'Mosquito' nr. 253 från den 14 november 1940. Längst till höger är 3 omslag från 1937; nr. 94, 95 & 98.
Äventyret från 1936-1939 är "Willy på äventyr" från 1935 ("Rob the Rover" 1934) och äventyret från 1940 publicerades i 'Puck' 1938 och äventyret som presenterades 1948 är en blandning av bilder från "Willy på äventyr" från 1932-33 ("Rob the Rover" 1932-33).
Serien var även med i 'Mosquito, series 2', i nr. 24 från den 26/4 1961.

 

Serien fanns även med i tidningen
'Cadernos Banda de Desenhada' nr. 4 från 1987.
Äventyret som presenterades där publicerades
i 'Puck' nr. 1374-1404, 29/11 1930 t.o.m 27/6 1931.
Det publicerades i 'Allers' i Sverige mellan nr. 45/1931 och 20/1936.

I tidningen 'TIC-TAC' publicerades Rob the Rover
mellan åren 1932-1935.
Detta äventyr, som i Sverige hette
"Jorden runt med farbror Anders och Willy",
publicerades i 'Puck' i England mellan åren 1924 och 1927
och i 'Allers' i Sverige 1925-1927.
  Rob the Rover-serien fanns även med i 'Mosquito,
series 3', volume II, nr. 1 från 14 okt 1961.

Omslagstecknare var en viss Costa Ramos.
Äventyret som publicerades där, och som var på 9 sidor, var från 'Puck' nr. 1627-1635, 5/10 t.o.m 30/11 1935.
Detta äventyr publicerades aldrig i de nordiska länderna.
I 'Jornal do Cuto' var serien med under åren 1972-1973 där den presenterades som "Classico".
Serien började i nr. 69 (28/10 1972) och höll på t.o.m nr. 97 (1/8 1973). Äventyret var ursprungligen publicerat i 'Puck' nr. 1638 - 1680 (21/12 1935 - 5/12/ 1936).
I Sverige publicerades äventyret i 'Allers' nr. 35/1936 t.o.m nr. 15/1937.

'Jornal do Cuto' utkom från början 1 gång per vecka men fr.o.m nr 94 (1 maj 1973) ändrades detta till en gång i månaden och sidoantalet utökades då från 28 till 68.
"Rob the Rover" i portugisiska Serie-fanzine

era uma vez
Professor Dr Antonio Joaquim Ferreira, i Lissabon, Portugal, som är en stor auktoritet på tecknade serier hyser med all tydlighet en speciell förkärlek för "Rob the Rover"-serien. Detta framgår av alla de serie-fanzines som han har skrivit om den.
Det är dels 'era uma vez' och dels 'No.13'.
Fanzinet 'era uma vez' har i nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 och 28 skivit om "Rob the Rover" så som serien publicerades i tidningen 'TIC-TAC'.
Nr. 37, 38, 41, 45, 47, 48 och 49 presenterar serien som den publicerades i engelska 'Puck'.

Fanzinet 'No.13' beskriver i nr. 33, 34, 35 och 56 ”Rob the Rovers” utgivningshistoria i Portugal.

........


A Máquina do Tempo
I Portugal gavs det år 2004 ut 5 st fanzines om "Rob the Rover" under namnet "A Máquina do Tempo" (Tidsmaskinen).
Det är den portugisiske serietecknaren José Pires (1935 - 16.2.2023) som givit ut dessa album.
Här nedan ses omslagen till album nr. 1 och nr. 5 som gavs ut i juli resp oktober 2004.

 
Nr 1: Das Neves do Grande Norte
Nr 5: As Aventuras Africanas
 

Fandaventuras Especial
År 2014 dök det upp ytterligare ett fanzine i Portgual om "Rob the Rover" av José Pires, då han påbörjade en återutgivningen av "Rob The Rover" på portugisiska.
Han hade sedan tidigare av Walter Booths samlade verk återutgivit "Captain Midnight" och "Orphans of the Sea".
Efterfrågan från Rob-fans från Skandinavien visade sig dock vara så pass stor att han även påbörjade en engelsk utgåva.
José har använt sig av orginalteckningarna från 'Puck' vilka han skannat in och renoverat. För omslagen använde han paneler från det ingående äventyret som han själv färglade.
Han började med äventyret om "The Flying Fish Saga" ("A Saga do Submarplano") som handlar om Professor Seymour och hans submarinplan SM3, publicerat i 'Puck' mellan nr. 1681 (17.10.1936) och nr. 1739 (27.11.1937) och i 'Allers' nr. 16/1937-13/1938. Detta äventyr publicerades i 6 album. Han har därefter fortsatt med "The Origins" ("As Origens") som gavs ut i 3 album. Därefter kom "Voyages and Adventures" ("Viagens E Aventuras") med 6 album och som avslutning "All around the world" ("Pelo Mundo Fora") med 11 album.
Detta ger totalt 26 album - det har aldrig tidigare gjorts en sådan omfattande insats för att hylla Walter Booths verk.
José har därefter (på beställning av de skandinaviska Rob-fansen) även publicerat seriesidorna som tecknades av Vincent Daniels, vilket innebar ytterligare 4 album.
Alltså totalt 30 album för att reprisera "Rob the Rover"-serien. Det är ett fantastiskt bra arbete som gjorts av José Pires.

"Poster" skapad och färglagd av José Pires.The Flying Fish Saga, album 6

The Origins, album 1

Voyages and Adventures, album 1.

Around the World, album 1.
 

Albumen har storleken 30 x 21 cm och varje volym har 66 sidor. De är tryckta i svart-vitt med omslag i flerfärgstryck.


"Rob the Rover" i Italien

"Rob the Rover" har även publicerats i en serietidning i Italien.
Rob var den ledande serien i barntidningen 'Jumbo' som startade i december 1932.
Serien hette där "Lucio L'avanguardista", vilket på svenska betyder "Ungfascisten Lucio"
. Han hade i Italien förvandlats till fascist med hjälp av en "fascist-fez" på huvudet och ett koppel över ena axeln. Det råder dock inget tvivel om att det är Rob det handlar om. Hans flickvän hette här Romana. Anpassningen till detta speciella italienska förhållande gjordes av Enwer Bongrani.
Tidningen 'Jumbo' upphörde 1938.
Äventyret på bilderna nedan är från "Willy på Äventyr" från 1933 (Rob the Rover 1932).
Informationen om Rob the Rover i Italien och Spanien är hämtad från boken "Supplement til Hvidbog om en
kulört serie - Willy på eventyr" av Jörgen Mehlskov.


"Willy på äventyr" i Spanien

I den spanska barntidningen 'P.B.T Semanario Infantil Ilustrado' gick 1936 en i Spanien omarbetad utgåva av Walter Booth's serie "Victor's Adventures" under namnet "A Traves Del Mundo". Det visade Willy-äventyret motsvaras i Sverige av "På äventyr med Uppfinnarnas konung" som gick i 'Allers Familje-Journal' 1927-1928.
Berättelsen i den spanska utgåvan följer det ursprungliga upplägget bortsett från att Victor's syster Peggy har bytt kön och blivit en ung man kallad Fritz. Victor's och Peggys farbror Ted har blivit till uppfinnaren mr. Erich.
I Sverige blev Victor kallad Willy, Peggy blev till Sylvia som här var dotter till Professor Madison (som farbror Ted kallades).

En annan spansk barntidning 'La Risa Infantil' innehöll på 30-talet även den äventyr från serien "Victors Adventures". Titeln var "En busca de Aventuras" med undertiteln "Nuevas Aventuras de Victor". Episoderna i denna tidning tycks vara från perioden efter det att Walter Booth slutat teckna serien och att den aktuella tecknaren är Booth's tidigare assistent Vincent Daniel. Dessa äventyr är inte publicerade i Sverige.


"Rob the Rover" i Kanada

"Rob the Rover" förekom också som serie på franska. Dock inte i Frankrike utan i Montreal, Kanada.
Där publicerades serien i tidningen 'Le Samedi' under perioden från 24:e december 1949 till 23:e december 1950, totalt 53 planscher
.
Bilden till höger är från 11:e febr. 1950.
Serien hette här "La Fantastique Odyssée de Serge" som betyder "Serge's fantastiska resa".
Från om med plansch nr 34 ändrades dock namnet till enbart "La Fantastique Odyssée".

Vår hjälte var således omdöpt till Serge i den franska versionen av serien.
Äventyret som publicerades var "Willy på äventyr" från 1934 där Rob (Willy) var ute på äventyr med kapten Evans.
Den vänstra planschen var ursprungligen publicerat i 'Puck' nr. 1575 från den 6:e oktober 1934 och den högra var ursprungligen publicerad i 'Puck' nr. 1583 från den 1:e december 1934.

Även serien "The Adventure Seekers", (som i september 1937 bytte namn till "Victors Adventures") och som också var tecknad av Walter Booth och som i England var publicerad i tidningen 'Lot O'Fun' och som i Skandinavien fick representera "Willy på äventyr" publicerades i 'Le Samedi'.
Den publicerades där från den 18:e december 1926 t.o.m den 6:e december 1930. Från början hette serien "Le Grand Inventeur" men bytte den 24:e mars 1928 namn till "Les Adventures de Marcel".
Totalt publicerades serien i 196 planscher (65 + 131).

Planscherna till höger från den 15:e januari 1927 resp. 14:e april 1928 publicerades i 'Lot O'Fun' den 24:e juli 1926 resp. den 29:e oktober 1927.
I Sverige publicerades dessa planscher i 'Allers' nr. 28/1927 resp. nr. 32/1928 - dock kraftigt nedkortade.

 


"Rob the Rover" i Sumatra, Indonesien

I den indonesiska tidningen 'Jong Indië' som ursprungligen gavs ut mellan åren 1908-1910 och därefter mellan åren 1916-1920 samt 1936-1940 publicerades "Rob the Rover" på nederländska under den sista utgivningsperioden.
Serien hette då "Rob de Zwerver" som är en direkt översättning av den engelska titeln.
I 'Jong Indië' publicerades även andra engelska serier t.ex. "The Golden Arrow" av Reg Perrot.

Avsnittet till höger är från 'Puck' nr. 1759 från den 16:e april 1938 och publicerades i 'Allers' i nr. 26/1939.

 
strip från den 12:e januari 1940

"Rob the Rover" i Argentina
Tipstack till Ulf Renberg, Norge

Under 1920- och 30-talen gick "Rob the Rover" som serie i serietidningen 'Billiken' i Argentina. Serien hette där "El Hijo Adoptivo" vilket översatt till svenska betyder 'Adoptivsonen'.

Nedan kan finns några olika paneler från 'Billiken'. Som synes så har vinjetterna skiftat med tiden. Från att den i början var väldigt enkel valde man under ett antal år att använda orginalets vinjett, för att sedan återgå till ett mer enkelt utseende.
Som man kan se på den mellersta bilden så är det samma vinjett som i det franska äventyret. Den vinjetten gjorde entré i 'Puck' den 6 dec. 1930 och fanns med t.o.m 10 oktober 1936.

Till höger är avsnittet från 'Billiken' nr. 515 från 1929.
Panelerna var ursprungligen publicerade i 'Puck' nr. 1309, den 1:e september 1929. De publicerades i i Sverige i 'Allers' nr. 33/1930 och i Danmark i 'Ill. Familie-Journal nr. 34/1930
Billiken nr 515/1929......................
Tidningens storlek är 23 x31 cm
......... 

Dessa paneler publicerades ursprungligen i 'Puck' nr. 1224,
den 14:e januari 1928. Ej publicerade i Sverige och Danmark.
Dessa paneler publicerades ursprungligen i 'Puck' nr. 1644,
den 1:e februari 1936 och i 'Allers'
nr. 39/1936 (delvis)
'El Hijo Adoptivo' från 'Billiken' nr. 1040 från 1939.
Penelen ursprungligen publicerad i 'Puck' nr. 1833 från den 16:e september 1939 och i 'Ill. Familie-Journal' nr. 44/1940.
Äventyret publicerades inte i Sverige då serien slutat i 'Allers' i nr. 20/1940.


"Rob the Rover" i Chile

I närmare två decennier, från mitten av 1920-talet till mitten av 1940-
talet, gick "Rob the Rover" som serie i tidningen 'El Peneca' i Chile.
'El Peneca' gavs ut under åren 1908 - 1960 och riktade sig till en
yngre målgrupp.
"Rob the Rover"-serien hette i Chile "Quintin el Aventurero".

Här ses nummer 1647 från 1940
Tidningens storlek är 18 x 25 cm.

 

Till höger ses avsnittet från
El Peneca nr. 1647 från 1940.

Äventyret är från 'Puck' nr 1804, 1939, och publicerades i Sverige i 'Allers' nr. 6 1940 och i Danmark i
'Ill Familie-Journal' nr 15/1940
(dock väldigt nedkortat).

 

 

Som synes så har man ändrat vinjetten mellan åren
1934 och 1940.

 


Ursprungligen publicerades denna sida i 'Puck' nr. 1858 från den 9:e mars 1940.
Den publicerades i danska 'Ill. Familie-Journal' nr. 16/1941.
(ej publicerad i Sverige)


"Quintin el Aventurero" från 'El Peneca' nr. 1324, den 30:e april 1934.

Ursprungligen publicerat i 'Puck' nr. 1457 från den 2:e juli 1932 och i 'Allers' nr. 14/1933.

"Rob the Rover" i Japan

Rob the Rover-serien publicerades även i Japan där serien fick heta "Robu Shonen".

Serien var där omritad av den japanske tecknaren Kitazawa Rakuten (1876 - 1955).
Han publicerade 20 episoder med start omkring november 1920.
Hans första episod var den som började i 'Puck' nummer 834 från den 17:e juli 1920.

   

Tillbaka till toppen