Serien Tom Trick som i orginalet från USA heter "Brick Bradford" skapades 1933 av Clarence Gray (teckningar) och William Ritt (text).
Serien startade, 21:e aug. 1933, som en vanlig äventyrsserie men blev med tiden en av de mest spännande science fiction-serier på 1930-talet tack vare söndagsserien som började publiceras 25:e november 1934.
I mitten av 1940-talet tröttnade uppenbarligen Ritt på Brick Bradford vilket framgick av kvalitén på hans manus. 1948 lämnade han över skrivandet till Clarence Gray som hanterade allt på egen hand till
1952 då han lämnade över dagsserien till Paul Norris, som fortsatte med denna till 25 april 1987. Gray fortsatte sedan med enbart söndagsserien vilken han slutade med 1957 strax innan han avled i januari samma år och Paul Norris tog då även över den och fortsatte den till den 10 maj 1987 då den upphörde några veckor efter dagstidningsserien.
.
Tom Trick av Clarence Gray ......Tom Trick av Paul Norris....
17 oktober 1937 dök det i serien upp en rymdfarkost som på svenska kallades för 'Tidssnurran' och som i orginal hette 'The Time Top'. Med hjälp av denna kunde Brick färdas framåt och bakåt i tiden och ut i rymden utan några begränsningar.
(1935 hade Gray skapat en serie som hette just 'The Time Top' men den höll bara
ett par månader. Där presenterades den första regelbundet återkommande tidsmaskinen i en tecknad serie.)

Som alla andra seriehjältar hade Tom ett par ständiga följeslagare med sig på sina äventyr. Det var kompisen
Hoppy/Li Po (som egentligen hette Hop Too) samt professorn Dr Westland (eller Eastland som han hette på engelska).
I vissa äventyr så hade han även sällskap av vacker ung kvinna - Sadie/Sadi.

Tom Trick (Brick Bradford) drog sig således tillbaka 1987 efter mer än 50 år i rymden och i avlägsna tidszoner, såväl
i framtiden som i det förflutna.
Den sista dagsserien publicerades som sagt den 25:e april samma år och söndagsserien upphörde 10:e maj.

I USA publicerades serien bl.a i dagstidningarna 'The Daily Times' (juli 1936 - mitten av 1950-talet), 'The Berkeley
Daily Gazette' (aug. 1938 - slutet 1940-talet), 'The Herald Journal' (juni 1938 - aug. 1944), 'Beaver County Times' (några år på 1950-talet), 'The Greensburg Daily Tribune' (1970-talet), 'The Leader Post' (12.2.1940 - 10.3.1947),
'Meridian Records' (19.10.1936 - 22.1.1956), 'The Washington Observer (21.8.1933 - 14.9.1957) samt 'The
Painsville Telegraph' där den startade 21:e aug. 1933.

Hoppy / Li Po

Dr Westland

Sadie / Sadi


Serieutgivning i Sverige:


I Sverige debuterade dagstidningsversionen av
serien i 'Hemmets Veckotidning' nr. 38/1934 och
höll där på t.o.m. nr. 13/1985
.

Tom Trick hade ingen egen serietidning i Sverige
men förekom som serie i:
- 'Serie-Nytt' nr 14/1976 - nr 3/1983
. dnr. 4-26/1980 hette 'Ben Bolt med Serienytt'
- 'Comix Pocket' nr 4/1989: Mot Panola.
Tom Trick var också representerad i 'Comics 6 -
Den Stora Serieboken' från 1974 med ett äventyr
av Paul Norris. (6.9.1970-28.02.1971)


'Hemmets veckotidning' bytte fr.o.m. nr 11/1955 från Clarence Grays strippar till strippar
av Paul Norris. Serien gick sedan i slutet av 1960-talet ned från att ha haft en helsida
till sitt förfogande till att endast få använda en halvsida.

Från starten var äventyrens namn skrivna överst i "huvudet" på serien som bytte
utseende för varje nytt äventyr, men under år 1957 bytte man och hade "Tom Trick på
äventyr i rymden" som stående rubrik.
I början höll man sig dock även med en "underrubrik",
men denna försvann helt och hållet 1965.
I början av 1976 övergick man från att ha texten under bilderna till att ha textbubblor som det var i det amerikanska originalet och hade det tills serien upphörde 1985, alltså efter mer än 50 år.

Första dagsstrippen, 21:e aug. 1933:Sista dagsstrippen, 10:e maj 1987:


..
Några av äventyren i 'Serienytt':
nr.
 14-16/1976: Atlantis
nr.
 17/1976: Mot Proxima Centauri
nr.
 18/1976: Vilse i rymden
nr.
 19/1976: Vattenvärlden
nr. 1-3/1977: Tillbaks till Panola
nr. 7/1977: Kapade
nr. 8-10/1977: Fånge på Procyon (D067)
nr.
 14-17/1977: Silverslinger (D069)
nr. 1-2/1978: Vilse i tiden
nr. 17/1978: Ur askan i elden
nr.
 11/1979: Tom Trick och rebellerna
nr. 12/1979: Revolt
nr.
 2-5/1980: Kraften
nr.
 6-9/1980: Gamla mästare

Tom Trick publicerades även i dagstidningen 'Expressen'. Där dök den upp redan i första numret
av tidningen, när den startade torsdagen den 16 november 1944 (strippen från 31.12.1940).
Den höll sedan på t.o.m. den 25 november 1946 (strippen från 19.5.1943).
Episoden som publicerades var D009 - On the Throne of Titania.

Följande äventyr publicerades i 'Hemmets Veckotidning'.
 
- Tom Trick i staden under havet
38/1934 - 1936
D001
- Tom Trick's äventyr med Brocco, piraten på de sju haven
1936 - 1937
D002
- Tom Trick i Ishavet
1938 - 1939
D003
- Tom Trick och dödsherren
1939 - 1941
D004
- Tom Trick på äventyr i en atom
1941 - 1942
D005
- Tom Trick i Alamoot, den hemliga borgen
1942 - 1945
D006
- Tom Trick söker efter diamantdockan
15/1945 - 1946
D008
- Tom Trick i landet bortom kristalldörren
1946 - 1948
D010
- Tom Trick och Mysteriet med medicinmannen
1948 - 1949
D012
- Tom Trick och Mysteriet ombord på atlantångaren
1949 - 31/1950
D013
- Tom Trick löser mysteriet med det försvunna guldtåget
32/1950 - 10/1952
D014
- Tom Trick på äventyr i smaragdernas dal
11/1952 - 44/1953
D015
- Tom Trick jagar rökbomber och juveltjuvar
45/1933 - 14/1954
D018
- Tom Trick löser de försvunna skeppens gåta
15/1954 - 10/1955
D017
- Tom Trick upplever äventyr i havsdjupet
11/1955 - 37/1955
D033
- Tom Trick och rymdraketen
38/1955 - 1/1956
D036
- Tom Trick i den underjordiska fästningen
2 - 27/1956
D037
- Tom Trick är med om uppror på främmande planet
28/1956 - 5/1957
D039
- Hittebarnet
6 - 39/1957
D041
- Bruden hotas
40/1957 - 9/1958
D042
- Bemannad raket försvunnen
10 - 32/1958
D045
- Ny ballong testas
33/1958 - 1959
D046
- Anfall mot planeten Pura
1959
D048
- Rivalen och rymdraket X-S-S-16
34/1959 - 1960
D050
- Rymdforskare räddas
-39/1960
D051
- Människor på månen
40/1960 -1961
D052
- Uppdrag på Mars
1961
D053
- Mysterier kring rymdstation
1961 - 1963
D055
- Flyktingar och rymdpirater
-39/1963
D056
- Generalernas planet
40/1963 - 36/1964
D057
- Kvävande växtlighet
37/1964 - 1965
D059
- Tom Trick på äventyr i rymden
1965 - 1966
D063
- Tom Trick på äventyr i rymden
1966
D065
- Tom Trick på äventyr i rymden
1967 - 4/1968
D067
- Tom Trick på äventyr i rymden
5 - /1968
D068
- Tom Trick på äventyr i rymden
1968 - 1969
D069
- Tom Trick på äventyr i rymden
1969 - 1970
D070
- Tom Trick på äventyr i rymden
1970
D071
- Tom Trick på äventyr i rymden
1970 - 26/1971
D072
- Tom Trick på äventyr i rymden
27/1971 - 2/1972
D073
- Tom Trick på äventyr i rymden
2/1972 - 10/1972
D074
- Tom Trick på äventyr i rymden
11/1972 - 1973
D075
- Tom Trick på äventyr i rymden
1973
D076
- Tom Trick på äventyr i rymden
1973 - 13/1985
- - -

Förteckning över Brick Bradfords originaläventyr i USA: Klicka här


sista strippen från 'Hemmets Veckotidning nr. 13/1985


Serien om "The Time Top" publicerades i 'Aftonbladets' söndagstidning på 1940-talet.
Serien presenterades där i svart-vitt och oiginalnamnen på hjälten och hans flickvän ändrades
i Sverige från Alan och April till Ville resp. Rota. Den fick då titeln "Till jordens medelpunkt".
Bilden nedan är från 'Aftonbladet' 1:e januari 1945.
I Norge
hette serien som i Sverige "Tom Trick" och publicerades i
'Lyn Gordon' nr. 1/1968 - Eksperiment-romskipet X9-35
'Lyn Gordon' nr. 2/1968 - Blekksprutinvasjonen

'Seriespecial':
nr. 6/1979
nr. 4/1980
nr. 9-10/1986
nr. 1/1987
nr. 2/1987
nr. 3/1987

- Alene i rommet
- Silverslinger
- Biologisk krig
- Mot Proxima Centauri
- På villstrå i rommet
- En verden i vann
' Super-serien II' nr. 26/1982 - Det Store Dypet
'Fantomet' nr. 18/1988 - Fare på Q

Dagstidningsversionen av serien började publiceras i veckotidningen 'Illustrert' i december 1933 och höll på fram till mitten av 1950-talet, alltså i över 20 år. Här presenterades serien liksom i Sverige och Danmark helt i färg och med texten under bilderna.
I nr. 23-24/1948 var det slut på dagstidningsversionen (man hade då hunnit med
de 8 första dagstidningsäventyren) och man började med söndagsversionen, då
med äventyr från 1937.
Serien publicerades fr.o.m 1935 även i 'Nynorsk Vikeblad' som var den nynorska
versionen av 'Illustrert'. Serien upphörde där 1940 i samband med att den tidningen
gick över till nytt förlag.
'Nynorsk Vikeblad'
Paul Norris i 'Illustrert Veckoblad'

I Danmark

Tom Trick började i Danmark i 'Ude og Hjemme' nr. 9/1936 där det även fanns med en introduktion till serien.
Det var söndagsversionen som publicerades och den första sidan i 'Ude og Hjemme' var den amerikanske söndagssidan från den 23:e november 1935. Söndagsversionen upphörde dock av någon okänd anledning i nr. 51/1937 och efter det så fortsatte man med dagsstripsserien. Den första strippen var den amerikanska strippen som publicerades den 2:e juli 1934. Dessvärre så hoppade man över ett flertal strippar vid den danska publiceringen.

När söndagssidorna publicerades så kallades serien för "Brick Bradford" även i Danmark, men när man började med dagstidningsversionen så ändrades namnet till "Tom og Mary på eventyr".
Så var det fram till nr. 37/1939 då serien döptes om till "Tom Trick". Medan serien i USA publicerades
med pratbubblor i både söndags- och dagstidningsversionen så publicerades serien i Danmark likväl
som i Sverige och Norge med texten under bilderna. Den presenterades hela tiden i färg.
Serien upphörde i 'Ude og Hjemme' i nr. 10/1963.


Tack till Henning Bjerregård Jensen för informationen om publiceringen i Danmark.


översta delen av serien från 'Ude og Hjemme' nr. 27/1952

I Finland
publicerades serien dels i ett eget album och dels
i tidningen
Sarjakuvalehti nr. 19/1950 - 16/1959.

Brick Bradford fick här heta "Sam Seikkailija".
   
     
   
     
     
     

I USA kom det ut ett stort antal tidningar med
Brick Bradford, med början hos 'King Comics' i april 1936, och en bok i serien 'Big Little Books' (1938).

'Pines' publicerade 1948-49 serien i nr. 5-8.

'Standard Comics' hade Brick Bradford som egen tidning under några månader 1948 som även den bestod av gamla reprints.

'Pacific Comics Club' gav 1976 ut fyra album.
- Brick Bradford in the City Beneath the Sea
- Brick Bradford: Voyage in a Coin
- Brick Bradford with Brocco the Buccaneer
- Brick Bradford in the Middle of the Earth
samt ett album 1981
- Brick Bradford in the Land of the Lost

Serien fanns med i 'Favorite Funnies' samtliga nummer; 1/1974-12/1974. Äventyret var
- The Land of the Lost (S001)

Tidningen 'Raintree' av Jay Maeder nr. 2/1975 inne-höll bilder, artiklar om Brick Bradford samt äventyret
-
Brick Bradford and the Drums of Asaheim (D003)

'Nostalgia Comics' av 'Nostalgia Press' innehöll i
nr. 3-6/1972-1974 äventyret
- Brick Bradford and the Metal Monster (D007)

Serien publicerades även i 'King Comics' nr. 1 - 111 under åren 1936-1945. (S002-S018).
Hos 'King' publicerades serien i 'The Phantom' nr. 26,28/1967 (Action on Pura) och i 'Mandrake the Magician' nr. 5-7,9-10/1967 och samma äventyr publicerades i 'King Reading Library' nr. 8/1973.

Serien fanns även med i 'Ace Comics' nr. 128/1947 t.o.m. nr. 146/1949.

'Stateside Comics' av 'Pacific Publishing Company'
innehöll serien i ett antal nummer under 1953.

I USA publicerades Brick Bradford även i
tidningen 'The Menomonee Falls Gazette' i nr.
53/1972-223/1976.
Serien var där med på omslaget i nummer 52/1972, 64/1972, 93/1972, 141/1973, 176/1975 och 210/1975.


William Ritter skrev även några böcker om Brick Bradford, bl.a. en med titeln "Brick Bradford in the City Beneath the Sea".


I Kanada publicerades serien i ett antal dagstidningar; t.ex. 'La Patrice
de Dimanche', Le Solei De Quebec'
och 'Montréal Latin'.
Den publicerades även i några olika serie-tidningar; 'Lady Dragon Press' nr. 5/1987,
i 'Better publications of Canada' nr. 5-8/1948
och i 'Hurrah'.

Brick Bradford fick I Kanada ibland heta Jaques le Matamor.

I England publicerades 1959 serien i en serie av 6 tidningar av 'World Distributors' med äventyret "Duel on Pura".

'Young World Productions' publicerade Brick Bradford i nr. 5/1964 och nr. 12/1964 i sin
serie 'Action Series'.

Serien var också med i 'Out of this World' nr. 12/1962, i'Amazing stories of Suspense' nr. 221/1985 och i 'Sinister Tales' nr. 221/1988.


 
I Nederländerna
publicerades serien i 'Rossel' nr. 1/1974 och nr. 2/1975.

I Tyskland
publicerades serien 2013 i
'INCOS-Sonderausgabe'


I Belgien
publicerades serien i 'Spirou' nr. 462-500/1947 och i 8 nummer av 'Editions RTP' i Bryssel.


 

Äventyren var:

IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
IX:
X:
XI:
L'Empire des Maya
Le Royaume D'asza
A Travers le Temps
Brick Bradford Dans le Passe
Les Pirates du XVII' Siecle
Le Tresor de Marigold
El Satana Roi de Tripoli
La Couronne D'or
I Frankrike
Serien publicerades i tidningarna 'Samedi Jeunesse' nr. 7 & 10/1958 samt nr 200/1974 och 221/1975. Serien publicerades även i 3 nummer 1975 av 'SERG', 1981 i ett par nummer av 'Slatkine',
i tre nummer 1985-86 av 'Futuropolis' och i två nummer 1994 av 'Soleil'.
Söndagversionen och dagstidningsversionen av serien publicerades även under 2011-2018 i ett antal HC-böcker av
'Le Coffre à BD'.I Italien kallades Brick Bradford för flera olika namn, t.ex.
Bruno Arceri, Guido Ventura, Giorgio Ventura, Guido Delani, Antares, Marco Spada och Bat Star.
Serien publicerades både av 'L'Avventuroso' och '
L'Audace',
med sitt riktiga namn. Serien hade i Italien premiär i 'Settebello', en humoristisk veckotidning på 1930-talet som publicerade det första dagtidningsäventyret. Här ändrades Bricks namn till Bruno Arceri. På 'Tre Porcellini' och på 'Topolino della Mondadori' kallas han Guido Ventura och får håret färgat svart för att göra honom mer italiensk.
Efter kriget återutges serien flera gånger av olika förläggare, bl.a. 'Fratelli Spada', 'Comic Art', 'Panin'i och 'l'Editoriale Corno'.

Collana Gertie Daily nr. 9/1975     Avventura fumetti - Deagostini nr 44  

'Eureka Pocket' nr. 7/1969 och nr. 41/1976............... Clásicos Maestros de la Historieta'......'Comic-art' 2/2004 .........'new-comic' 44/1979
Brick Bradford, Garzanti 1973
 
Albi Grandi Avventure Brick Bradford
nr. 1/1970 - "La Città Sconosciuta"
     
         
Collana Grandi Avventure Serie Brick Bradford
nr. 1/1976 - "L'isola Misteriosa"
 
I Portugal var Brick Bradford-serien var mycket populär och publicerades i ett stort antal tidningar och album under 1950-,1960-,1970- och 1980-talen. Den debuterade i 'Mundo de Aventuras (1ª fase)' nr. 1, 18:e augusti 1949.

Mer komplett lista över den portugisiska publiceringen finns här: Brick Bradford i Portugal.
I Portugal kallades Brick ibland för "Brique Forte".

I Spanien
gavs serien ut i ett antal olika serietidningar under årens lopp. Bl.a. 'Cochrane' publicerade några nummer 1965, 'Dolar' publicerade 1966 ett antal nummer med serien under rubriken "Coleccion Completa
Heroes Modernos" och 1976-77 gav 'Maisal' ut serien som "serie för vuxna".
1979-80 gavs serien ut i 10 st HC-samlingsböcker av 'Joaquín Esteve' i Madrid; Äventyren var: 1-2: D001, 3-4: D002, 5-6: D003, 7-8: D004, 9: D005, 10: D006I Spanien publicerades Brick Bradford i ett antal dagstidningar,
bl.a. 'El Tiempo' där den gick som serie från juni 1953 t.o.m
30:e april 1964.


Brick Bradford i Australien:
Förlaget 'Red Circle Press' (Magazine Management) gav under åren 1955-56
ut 17 nummer med serien.1. The Smokeball Mystery
10. The Sargasso of Space
2. The Secret of the Howling Face
11. Forbidden Planet
3. Murder Visits Low Lake 12. Appointment in Infinity 
4. The Monsters of Planet Platter 13. The Doom of Ostar
5. Pirates of Space 14. Death of a Conqueror
6. Captive of the Deeps! 15. Birth of a Legend
7. The Drowned World 16. King of the Incas
8. Crystal Q 17. The Horned Horses of Koba Condor
9. Prince of the Black Planet  

Där publicerades serien även i bl.a. 'Invincible Press'; 8 nummer 1954-56
och i 'Yaffa'; i nummer 15-27/1964-69


....'Invincible Press' nr. 1/1954 och nr. 8/1956........'Yaffa' nr. 17/1964


I Nya Zealand
publicerades i tidningen 'The Adventures of Brick Bradford'; 108 nummer mellan åren 1944-1954. De gav även ut en Jul-special 1950.
Serien publicerades också i 'Trans-Tasman Magazines' nr. 1/1960.

Till höger ses 'The Adventures of Brick Bradford' nr. 1/1944 och nr. 108/1954,
deras jul-special 1950 samt 'Trans-Tasman Magazines' nr. 1/1960.

 I Brasilien
publicerades serien av 'King Comics' i nr. 9, 13, 14 och 15 och av 'Ebal' 1984.

Brick Bradford i Bosnien / Herzegovina
(Tack till Marko Davidovic för uppgifterna om publicering i Bosnien/Herzegovina)
DAGSTIDNINGSSERIEN: SÖNDAGSSERIEN:
Tidning:
nummer:
story:
Tidning: nummer: story:
Novi strip nr. 1-9  nr. 1 - 9 D002 - With Brocco the Buccaneer Robinzon nr. 1 - 12 (oavslutat) S001 - The Land of the Lost
Politikin zabavnik,
första upplagan
nr. 1 - 64
nr. 65 - 142
nr. 195 - 220 (oavslutat)
nr. 961
D003 - On the Isles Beyond the Ice
D007 - Brick Bradford and the Metal Monster
D008 - Brick Bradford Seeks the Diamond Doll
D053 - The Sound
Mika Miš nr. 26 - 47 (oavslutat) S001 - The Land of the Lost
Zabavnik nr. 4 (oavslutat) S001 - The Land of the Lost
Bufalo Bil nr. 4 - 9 (oavslutat) S008 - Travel Through Time (Traveller in Time)
Pegaz

special nr. 6a
special nr. 6b
nr. 1/2
D003 - On the Isles Beyond the Ice
D004 - Brick Bradford and the Lord of Doom
D008 - Brick Bradford Seeks the Diamond Doll
Politikin zabavnik,
första upplagan
nr. 12 - 49
nr. 50 - 98
nr. 107 - 161 + 211 - 220 (oavslutat)
S009 - Pirates of the 17th Century (World of 1685)
S010 - The Mummy
S011 - The Crown of the Desert's Kings
Oko nr. 47/1936 - 33/1937 D004 - Brick Bradford and the Lord of Doom Politikin zabavnik,
tillfälliga utgåvor
nr. 5
nr. 1654 - 1663
nr. 1691
nr. 1924 - 25
S009 - Pirates of the 17th Century (World of 1685)
S077 - ingen titel
S079 - The Strait of Sibod
S009 - Pirates of the 17th Century (World of 1685)
Aeroklub (1940) D004 - Brick Bradford and the Lord of Doom
Mikijevo carstvo nr. 26 - 106 + nr. 156 - 217 (oavslutat) D005 - Adrift in an Atom [aka Voyage in a Coin]
Plavi zabavnik nr. 77,97,120,122,?,181  D005 - Adrift in an Atom [aka Voyage in a Coin]
EKS almanah nr. 20,22,53,57,60,76 (oavslutat)
nr. 110 + 111 + 113
nr. 121,126,132 - 133,148 - 149
nr. 226 - 230
nr. 34
nr. 43
  
D005 - Adrift in an Atom [aka Voyage in a Coin]
D006 - In the Fortress of Fear
D007 - Brick Bradford and the Metal Monster
D008 - Brick Bradford Seeks the Diamond Doll
D023 - Mesa Macabre
D024 - Moon Maiden
Biblioteka Nostalgija nr. 14a
nr. 14b
nr. 14c
nr. 14d
nr. 14e (oavslutat)
S009 - Pirates of the 17th Century (World of 1685)
S010 - The Mummy
S011 - The Crown of the Desert's Kings
S012 - On The Seas of China (In China Seas)
S013 - The Southern Treasure (Martin Bloodstone)
Dugin magazin nr. 1 - 20 D027 - Mr. Distance Pegaz 

nr. 8a
nr. 8b
nr. 8c
nr. 8d
nr. 8e (oavslutat)

S009 - Pirates of the 17th Century (World of 1685)
S010 - The Mummy
S011 - The Crown of the Desert's Kings
S012 - On The Seas of China (In China Seas
S013 - The Southern Treasure (Martin Bloodstone)
Plavi vjesnik nr. 1-25 D029 - Operation Back Burner

Stripoteka

nr. 430
nr. 436
nr. 445
nr. 450
nr. 456
nr. 487
nr. 497
nr. 507
nr. 515
nr. 517
nr. 525
nr. 534
nr. 537
nr. 555
nr. 563
nr. 567
nr. 570
nr. 576
nr. 590
nr. 614
nr. 620
nr. 646

D028 - Condor Corridor
D029 - Operation Back Burner
D030 - Oroto Otoro
D031 - Poet and Present
D032 - Deadline Dilemma
D033 - Frogman's Folly
D034 - Poet's Revenge
D035 - Honey'n'Holly
D036 - Temperamental Tessie
D037 - Found and Profound
D038 - Bauble's Belle
D039 - Silent Partners!
D040 - The Case of the Vicious Vines
D041 - Stowaway
D042 - Something Borrowed, Something Blue
D043 - Astral Assignment
D044 - Return of Paul Bunyan
D045 - The Search For Kris Kreg
D046 - Time-Top Trials!
D047 - Eye of the Needle
D048 - Return to Pura
D049 - Deep Danger

Crtani magazin
nr. 1 - 11 S031 - The Wonderful Meteor
Male novine nr. 789 - 797
nr. 798 - 801
nr. 802 - 809
nr. 809 - 814
nr. 815 - 822
nr. 823 - 827
S070 - ingen titel
S071 - ingen titel
S072 - ingen titel
S073 - ingen titel
S052 - ingen titel
S053 - ingen titel

Plavi vjesnik

nr. 710 - 726
nr. 727 - 748
S054 - The Venus Viking
S055 - ingen titel
   


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Film
1947 spelades det in en episodfilm om 15 episoder om "Brick Bradford".
Regissör var Spencer Gordon Bennet och Producent var Sam Katzman. Storyn var skriven av George H. Plympton, Arthur Hoerl, Lewis Clay samt av Clarence Gray själv.

Kane Richmond spelade Brick Bradford och Rick Vallin spelade hans kvinnliga följeslagare Sandy Sanderson

Handling:
Dr. Claussen vid Förenta Nationerna hyr in Brick Bradford och hans medhjälpare för att skydda en anti-missil utrustning från den en ond och galen vetenskapsman.
Han åker först till månen (via en kristalldörr) för att
rädda "de goda" och hämta hem utrustningen.
Därefter reser han med hjälp av sitt rymdskepp
Tidsnurran tillbaka i tiden till 1700-talet för att hämta
en begravd hemlig gammal formel.

Episoderna:
1. Atomic Defense
2. Flight to the Moon
3. Prisoners of the Moon
4. Into the Volcano
5. Bradford at Bay
6. Back to Earth
7. Into Another Century
8. Buried Treasure
9.
Trapped in the Time Top
10. The Unseen Hand
11. Poison Gas
12. Door of Disaster
13. Sinister Rendezvous
14. River of Revenge
15. For the Peace of the World

Kane Richmond som Tom Trick i kamp med
"the bad guys"

The Time Top
"Lobbycards" från filmen från 1947.
_________________________________________________________________________________

Författare och tecknare:

Författare: William Ritt (1933–1948), Clarence Gray (1948–1956) och Paul Norris (1956–1987).
Tecknare: Clarence Gray (1933–1956) och Paul Norris (1952–1987)


William Ritt
(1902 - 23.9.1972)

William Ritt föddes 1902 i Evansville i Indiana i USA och dog 70 år senare i Cleveland i Ohio i USA.
Han började sin karriär som idrottsjournalist för tidningar i sin hemstad och flyttade sedan till 'Cleveland Press' 1930 innan han gick med i 'Central Press Association' där han deltog i utarbetandet av flera serier. 1933 skapade han och serietecknaren Clarence Gray serien Brick Bradford, som han arbetade med fram till 1948. Efter 1952 slutade han helt att skriva serier men fortsatte att samarbeta för CPA tills dess att byrån stängde 1971.

 

Clarence Gray (14.11.1901 - 5.1.1957)

Clarence Gray blev innan han kunde bestämma sig för vilken konstskola han skulle gå på anställd som redaktionstecknare och sportillustratör på Toledo News-Bee. Han publicerade samtidigt illustrationer och teckningar i ett antal andra tidningar i USA.
1933 började han med 'Brick Bradford'-serien med texter av William Ritt, för Central Press Association i Cleveland.
Hälsoproblem gjorde dock att han inte kunde fortsätta att själva göra allt arbete med 'Brick Bradford' och han lämnade ifrån sig vardagsversionen 1952 och fortsatte med söndags-versionen till 1957.

 
.....

Paul Norris
(26.4 1914 - 2005, USA)

Paul Norris studerade vid Dayton Art Institute i Ohio och började arbeta som illustratör och tecknare för Dayton Daily News i slutet av 1930-talet. Han flyttade till New York 1940 där han fick jobb på Prize Publications, och skapade serierna 'Power Nelson, Futureman' samt 'Yank and Doodle'. Han bytte efter ett tag jobb och började arbeta för National där han lanserade 'Aquaman' tillsammans med Mort Weisinger, samtidigt som han arbetade på ett antal andra serier ihop med andra serietecknare.

1942, tecknade han sin första vardagsstrip när han tog över 'Vic Jordan' för New York Daily PM. Efter att ha återvänt efter andra världskriget hyrdes han in av King Features Syndicate. Hans stora genombrott kom 1948, när han tog över söndagsutgåvan av serien 'Jungle Jim' - skapad av Austin Briggs.
1952 tog han över 'Brick Bradford' vardagsserie från Clarence Gray och höll med den till 1987. När Clarence Gray avled 1957 tog Norris även över söndagsversionen som han slutade med 2 veckor efter vardagsversionen.

 

 _________________________________________
Copyright 2006, Björn Harnby. All rights reserved.