i Comics Revue
i USA
Fantomen startsida Phantom start page

Förteckning över äventyren publicerade i Comics Revue:

År
Nr.
Titel
Författare
Tecknare
Källa
1988
27
The Poachers (part of)
Lee Falk
Sy Barry
D144
   
27
Zabadabah
Lee Falk
Sy Barry
D162
   
28
The Man-Thing, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D163
   
29
The Man-Thing, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D163
   
Annual #2
The Man-Thing, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D163
1989
31
The Man-Thing, part 4
Lee Falk
Sy Barry
D163
   
32
The Man-Thing, part 5
Lee Falk
Sy Barry
D163
   
33
The Man-Thing, part 6
Lee Falk
Sy Barry
D163
   
34
Great Raptor of Rhua
Lee Falk
Sy Barry
D164
   
35
Chasamba, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D165
   
36
Chasamba, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D165
   
37
The Phantom vs. The Drug Lords (Chasamba), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D165
   
38
The Phantom vs. The Drug Lords (Chasamba), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D165
   
38
The Phantom vs. The Drug Lords (Chasamba), part 5
Lee Falk
Sy Barry
D165
   
40
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
41
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D166
1990
42
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
43
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 4
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
44
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 5
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
45
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 6
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
46
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 7
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
47
The Richest Teen on Earth (Rex: Prince of Baronkhan, part 8
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
48
Massacre at Walker's Table, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D166
   
49
Massacre at Walker's Table, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D167
   
50
Uncle Dave (The Death Threat), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D168
   
51
Uncle Dave (The Death Threat), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D168
   
52
Uncle Dave (The Death Threat), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D168
   
53
Uncle Dave (The Death Threat), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D168
   
54
Pirates (The Master of Eden), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D169
   
55
Pirates (The Master of Eden), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D169
   
56
Dr. Axel (Attack of the Witchmen), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D170
1991
57
Dr. Axel (Attack of the Witchmen), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D170
   
58
The Elephant God (The Valley of the Elephants), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D171
   
59
The Elephant God (The Valley of the Elephants), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D171
   
60
The Elephant God (The Valley of the Elephants), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D171
   
61
The Great Chain of Being (Zima, The Rogue Elephant), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D172
   
62
The Great Chain of Being (Zima, The Rogue Elephant), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D172
   
63
The Great Chain of Being (Zima, The Rogue Elephant), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D172
   
64
The Drug Lords (The Jungle Patrol v The Drug Cartel), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D173
   
65
The Drug Lords (The Jungle Patrol v The Drug Cartel), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D173
   
66
The Drug Lords (The Jungle Patrol v The Drug Cartel), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D173
   
67
The Drug Lords (The Jungle Patrol v The Drug Cartel), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D173
   
68
The Drug Lords (The Jungle Patrol v The Drug Cartel), part 5
Lee Falk
Sy Barry
D173
   
69
The Drug Lords (The Jungle Patrol v The Drug Cartel), part 6
Lee Falk
Sy Barry
D173
   
70
Bongong (King Bongong), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D174
1992
71
Bongong (King Bongong), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D174
   
72
Bongong (King Bongong), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D174
   
73
Bongong (King Bongong), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D174
   
74
Princess Alicia (Prince Rex and Princess Alicia), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D175
   
75
Princess Alicia (Prince Rex and Princess Alicia), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D175
   
76
Princess Alicia (Prince Rex and Princess Alicia), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D175
   
77
Blackie, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D176
   
78
Blackie, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D176
   
79
Blackie, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D176
   
80
Attilan (The Attilan Mystery), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D177
   
81
Attilan (The Attilan Mystery), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D177
   
82
Attilan (The Attilan Mystery), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D177
1993
83
Attilan (The Attilan Mystery), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D177
   
84
Attilan (The Attilan Mystery), part 5
Lee Falk
Sy Barry
D177
   
85
Attilan (The Attilan Mystery), part 6
Lee Falk
Sy Barry
D177
   
86
Invasion of Eden (The Moxley Awards), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D178
   
87
Invasion of Eden (The Moxley Awards), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D178
   
88
Invasion of Eden (The Moxley Awards), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D178
   
89
Invasion of Eden (The Moxley Awards), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D178
   
90
Invasion of Eden (The Moxley Awards), part 5
Lee Falk
Sy Barry
D178
   
91
Nukes, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D179
   
92
Nukes, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D179
1994
93
Nukes, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D179
   
94
Nukes, part 4
Lee Falk
Sy Barry
D179
   
95
Nukes, part 5
Lee Falk
Sy Barry
D179
   
96
Nukes, part 6
Lee Falk
Sy Barry
D179
   
97
The Dragon of the Great Swamp (Dinosaur), part 1
Lee Falk
Sy Barry
D180
   
98
The Dragon of the Great Swamp (Dinosaur), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D180
   
99
The Dragon of the Great Swamp (Dinosaur), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D180
   
100
The Plotters, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D181
   
101
The Plotters, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D181
   
102
The Plotters, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D181
   
103
The Plotters, part 4
Lee Falk
Sy Barry
D181
   
104
The Phantom Cowboy, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D181
1995
105
The Phantom Cowboy, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D182
   
106
The Phantom Cowboy, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D182
   
107
The Phantom Cowboy, part 4
Lee Falk
Sy Barry
D182
   
108
The Phantom Cowboy, part 5
Lee Falk
Sy Barry
D182
   
109
The Phantom Cowboy, part 6
Lee Falk
Sy Barry
D182
   
110
Buried Treasure, part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D183
   
111
Buried Treasure, part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D183
   
112
Buried Treasure, part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D183
   
113
Buried Treasure, part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D183
   
114
Buried Treasure, part 5
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D183
   
115
The Drums of Phantom Head (The Beasts of Phantom Head Peak), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D184
   
116
The Drums of Phantom Head (The Beasts of Phantom Head Peak), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D184
   
117
The Drums of Phantom Head (The Beasts of Phantom Head Peak), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D184
1996
118
The Drums of Phantom Head (The Beasts of Phantom Head Peak), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D184
   
119
The Drums of Phantom Head (The Beasts of Phantom Head Peak), part 5
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D184
   
120
Guns (Raiders of the Eastern Dark), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D185
   
121
Guns (Raiders of the Eastern Dark), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D185
   
122
Guns (Raiders of the Eastern Dark), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D185
   
123
The Quest for Diana (Adventure in Algiers)
Lee Falk
Ray Moore
D6
   
123
Guns (Raiders of the Eastern Dark), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D185
   
124
Guns (Raiders of the Eastern Dark), part 5
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D185
   
125
Guns (Raiders of the Eastern Dark), part 6
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D185
   
126
Mayor (Mr Big), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D186
   
127
Mayor (Mr Big), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D186
   
128
Mayor (Mr Big), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D186
  
129
Mayor (Mr Big), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D186
   Special #1 The Vacation (Drama on Eden), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D187
1997
130
The Vacation (Drama on Eden), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D187
   
131
The Vacation (Drama on Eden), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D187
   
132
The Vacation (Drama on Eden), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D187
   
133
The Vacation (Drama on Eden), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D187
   
134
The Vacation (Drama on Eden), part 5
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D187
   
135
Unwillingly to School (Prince Rex - Kidnapped), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D188
   
136
Unwillingly to School (Prince Rex - Kidnapped), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D188
   
137
Unwillingly to School (Prince Rex - Kidnapped), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D188
   
138
Unwillingly to School (Prince Rex - Kidnapped), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D188
   
139
The Silks of Emira, part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D189
   
140
The Silks of Emira, part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D189
   
141
The Silks of Emira, part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D189
1998
142
The Silks of Emira, part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D189
   
143
The Shaman, part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D190
   
144
The Shaman, part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D190
   
145
The Shaman, part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D190
   
146
The Shaman, part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D190
   
147
The Empty Case (Joomkar's Crown), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D191
   
148
The Empty Case (Joomkar's Crown), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D191
   
149
The Empty Case (Joomkar's Crown), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D191
   
150
The Empty Case (Joomkar's Crown), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D191
   
151
The Crater, part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D192
   
152
The Crater, part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D192
   
153
The Crater, part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D192
   
154
The Crater, part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D192
   
155
The Crater, part 5
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D192
   
156
Raiders of the Eastern Dark (The Dakk Pirates), part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D193
1999
157
Raiders of the Eastern Dark (The Dakk Pirates), part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D193
   
158
Raiders of the Eastern Dark (The Dakk Pirates), part 3
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D193
   
159
Raiders of the Eastern Dark (The Dakk Pirates), part 4
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D193
   
159
The Slave City of Mucar (The Slave Market of Mucar), part 1
Lee Falk
Sy Barry

D82

   
160
The Slave City of Mucar (The Slave Market of Mucar), part 2
Lee Falk
Sy Barry
D82
   
160
The Albee, part 1
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D194
   
161
The Slave City of Mucar (The Slave Market of Mucar), part 3
Lee Falk
Sy Barry
D82
   
161
The Albee, part 2
Lee Falk
George Olesen/Keith Williams
D194
   
162
The Slave City of Mucar (The Slave Market of Mucar), part 4
Lee Falk
Sy Barry
D82
   
162
Terrorists of Dakk (Terror at the Opera), part 1
Lee & Elizabeth Falk
George Olesen/Keith Williams
D195
   
162
Treasure of the Skull Cave (first page)
Lee Falk
Sy Barry
S60
   
163
The Slave City of Mucar (The Slave Market of Mucar), part 5
Lee Falk
Sy Barry
D82
   
163
Terrorists of Dakk (Terror at the Opera), part 2
Lee & Elizabeth Falk
George Olesen/Keith Williams
D195
   
164
The Slave City of Mucar (The Slave Market of Mucar), part 6
Lee Falk
Sy Barry
D82
   
164
Terrorists of Dakk (Terror at the Opera), part 3
Lee & Elizabeth Falk
George Olesen/Keith Williams
D195
   
165
Terrorists of Dakk (Terror at the Opera), part 4
Lee & Elizabeth Falk
George Olesen/Keith Williams
D195
2000
166
Prisoner of the Himalyas, part 1
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
166
The Ghost Wall, part 1
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D196
   
166
The Return of the Sky Band (part of)
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
167
Prisoner of the Himalyas, part 2
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
167
The Ghost Wall, part 2
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D196
   
168
Prisoner of the Himalyas, part 3
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
168
The Ghost Wall, part 3
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D196
   
169
Prisoner of the Himalyas, part 4
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
169
The Ghost Wall, part 4
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D196
   
170
Prisoner of the Himalyas, part 5
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
170
The Ghost Wall, part 5
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D196
   
171
Prisoner of the Himalyas, part 6
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
171
The Halloween Gang (The Halloween Kidnappers), part 1
Claes Reimerthi
George Olesen/Keith Williams
D197
   
172
Prisoner of the Himalyas, part 7
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
172
The Halloween Gang (The Halloween Kidnappers), part 2
Claes Reimerthi
George Olesen/Keith Williams
D197
   
173
Prisoner of the Himalyas, part 8
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
173
The Halloween Gang (The Halloween Kidnappers), part 3
Claes Reimerthi
George Olesen/Keith Williams
D197
   
174
Prisoner of the Himalyas, part 9
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
174
The Halloween Gang (The Halloween Kidnappers), part 4
Claes Reimerthi
George Olesen/Keith Williams
D197
   
175
Prisoner of the Himalyas, part 10
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
175
The Halloween Gang (The Halloween Kidnappers), part 5
Claes Reimerthi
George Olesen/Keith Williams
D197
   
176
Prisoner of the Himalyas, part 11
Lee Falk
Ray Moore
D5
2001
177
Prisoner of the Himalyas, part 12
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
177
Belgian Gems (The Treasure Hunters), part 1
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D198
   
178
Prisoner of the Himalyas, part 13
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
178
Belgian Gems (The Treasure Hunters), part 2
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D198
   
179
Prisoner of the Himalyas, part 14
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
179
Belgian Gems (The Treasure Hunters), part 3
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D198
   
180
Prisoner of the Himalyas, part 15
Lee Falk
Ray Moore
D5
   
180
Belgian Gems (The Treasure Hunters), part 4
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D198
   
181
Belgian Gems (The Treasure Hunters), part 5
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D198
   
182
Belgian Gems (The Treasure Hunters), part 6
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D198
   
183
Hypnotic Flower (The Strange Robber), part 1
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D199
   
184
Hypnotic Flower (The Strange Robber), part 2
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D199
   
185
Hypnotic Flower (The Strange Robber), part 3
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D199
   
186
Hypnotic Flower (The Strange Robber), part 4
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D199
   
187
Carthage (The Secret City), part 1
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D200
   
187
The Sky Band, part 1
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
188
Carthage (The Secret City), part 2
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D200
   
188
The Sky Band, part 2
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
189
Carthage (The Secret City), part 3
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D200
   
189
The Sky Band, part 3
Lee Falk
Ray Moore
D2
2002
190
Carthage (The Secret City), part 4
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D200
   
190
The Sky Band, part 4
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
191
Carthage (The Secret City), part 5
Tony De Paul
George Olesen/Keith Williams
D200
   
191
The Sky Band, part 5
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
192
The Sky Band, part 6
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
193
The Sky Band, part 7
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
194
The Sky Band, part 8
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
195
The Sky Band, part 9
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
196
The Sky Band, part 10
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
197
The Sky Band, part 11
Lee Falk
Ray Moore
D2
   
198
The Sky Band, part 12
Lee Falk
Ray Moore
D2
2003
203
The Limper, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
S58
   
203
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 1
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
204
The Limper, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
S58
   
204
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 2
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
205
The Limper, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy/Carmine Infantino/Bill Lignante
S58
   
205
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 3
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
206
The Limper, part 4
Lee Falk
Bill Lignante
S58
   
206
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 4
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
207
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 5
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
208
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 6
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
209
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 7
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
210
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 8
Lee Falk
Ray Moore
D8
   
211
The Pearl Divers (Fishers of Pearls), part 9
Lee Falk
Ray Moore
D8
2004
218
The Slave Traders, part 1
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
219
The Slave Traders, part 2
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
220
The Slave Traders, part 3
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
221
The Slave Traders, part 4
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
222
The Slave Traders, part 5
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
223
The Slave Traders, part 6
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
224
The Slave Traders, part 7
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
225
The Slave Traders, part 8
Lee Falk
Ray Moore
D9
2005
226
The Slave Traders, part 9
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
227
The Slave Traders, part 10
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
228
The Slave Traders, part 11
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
229
The Slave Traders, part 12
Lee Falk
Ray Moore
D9
   
230
The Slave Traders, part 13
Lee Falk
Ray Moore
D9
2006
238
The Mysterious Girl, part 1
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
239
The Mysterious Girl, part 2
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
240
The Mysterious Girl, part 3
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
241
The Mysterious Girl, part 4
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
242
The Mysterious Girl, part 5
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
243
The Mysterious Girl, part 6
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
244
The Mysterious Girl, part 7
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
245
The Mysterious Girl, part 8
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
246
The Mysterious Girl, part 9
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
247
The Mysterious Girl, part 10
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
248
The Mysterious Girl, part 11
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
249
The Mysterious Girl, part 12
Lee Falk
Ray Moore
D10
2007
250
The Mysterious Girl, part 13
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
251
The Mysterious Girl, part 14
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
252
The Mysterious Girl, part 15
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
253
The Mysterious Girl, part 16
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
254
The Mysterious Girl, part 17
Lee Falk
Ray Moore
D10
   
255
The Golden Circle, part 1
Lee Falk
Ray Moore
D11
   
256
The Golden Circle, part 2
Lee Falk
Ray Moore
D11
   
257
The Slave Traders, first week
Lee Falk
Ray Moore
D9
2008
263
The Epidemic, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D83
   
264
The Epidemic, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D83
   
265
The Epidemic, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D83
   
266
The Epidemic, part 4
Lee Falk
Sy Barry
D83
   
267
The Epidemic, part 5
Lee Falk
Sy Barry
D83
   
268
The Epidemic, part 6
Lee Falk
Sy Barry
D83
2009
275
The Mob, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D53
   
276
The Mob, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D53
   
277
The Mob, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D53
   
278
The Mob, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D53
   
281-282
The Return of the Sky Band, part 1
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
283-284
The Return of the Sky Band, part 2
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
283-284
The Wrestling Tourney
Lee Falk
Wilson McCoy
D54
2010
285-286
The White Monkey, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D39
   
285-286
The Return of the Sky Band, part 3
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
287-288
The White Monkey, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D39
   
287-288
The Return of the Sky Band, part 4
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
289-290
The White Monkey, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D39
   
289-290
The Return of the Sky Band, part 5
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
291-292
Bent Beak Broder
Lee Falk
Wilson McCoy
D17
   
291-292
The Return of the Sky Band, part 6
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
293-294
The Valley of No Return, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D67
   
293-294
The Return of the Sky Band, part 7
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
295-296
The Valley of No Return, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D67
   
295-296
The Return of the Sky Band, part 8
Lee Falk
Ray Moore
S6
2011
297-298
The Valley of No Return, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D67
   
297-298
The Return of the Sky Band, part 9
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
299-300
The Toad Men
Lee Falk
Wilson McCoy
D48
   
299-300
The Return of the Sky Band, part 10
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
301-302
The Blue Gang, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D23
   
301-302
The Return of the Sky Band, part 11
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
303-304
The Blue Gang, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D23
   
303-304
The Return of the Sky Band, part 12
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
305-306
The Return of the Sky Band, part 13
Lee Falk
Ray Moore
S6
   
307-308
Fathers and Sons, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D34
2012
309-310
Fathers and Sons, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D34
   
311-312
Fathers and Sons, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D34
   
311-312
The Phantom's Engagement
Lee Falk
Wilson McCoy
D18
   
313-314
Fathers and Sons, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D34
   
313-314
The Lady from Nowhere, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D49
   
315-316
Fathers and Sons, part 5
Lee Falk
Wilson McCoy
D34
   
315-316
The Lady from Nowhere, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D49
   
317-318
The Flirtatious Princess, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
317-318
The Lady from Nowhere, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D49
   
319-320
The Flirtatious Princess, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
319-320
The Lady from Nowhere, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D49
2013
321-322
The Flirtatious Princess, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
321-322
The Gray Gang
Lee Falk
Wilson McCoy
D40
       
323-324
The Flirtatious Princess, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
323-324
The Governor and Suzie, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D19
   
325-326
The Flirtatious Princess, part 5
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
325-326
The Governor and Suzie, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D19
   
327-328
The Flirtatious Princess, part 6
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
327-328
The Governor and Suzie, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D19
   
329-330
The Flirtatious Princess, part 7
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
329-330
The Governor and Suzie, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D19
   
331-332
The Flirtatious Princess, part 8
Lee Falk
Wilson McCoy
D35
   
331-332
The Governor and Suzie, part 5
Lee Falk
Wilson McCoy
D19
2014
333-334
The Mermaids of Melo Straits
Lee Falk
Ray Moore
D26
   
333-334
The Thugees, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
335-336
The Spy Gang, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D20
   
335-336
The Thugees, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
337-338
The Spy Gang, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D20
   
337-338
The Thugees, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
339-340
The Normal Life
Lee Falk
Sy Barry
D125
   
339-340
The Thugees, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
341-342
The Reporter
Lee Falk
Wilson McCoy
D76
   
341-342
The Thugees, part 5
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
343-344
The Monkey Mail
Lee Falk
Wilson McCoy
D77
   
343-344
The Thugees, part 6
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
2015
345-346
The Jungle Olympics
Lee Falk
Wilson McCoy
D78
   
345-346
The Thugees, part 7
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
347-348
The Missing Daddy
Lee Falk
Sy Barry
D108
   
347-348
The Thugees, part 8
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
349-350
The 50th Wife
Lee Falk
Wilson McCoy
D79
   
349-350
The Thugees, part 9
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
351-352
The Iron Dragon
Lee Falk
Wilson McCoy
D80
   
351-352
The Thugees, part 10
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
353-354
The Werewolf
Lee Falk
Wilson McCoy
D81
   
353-354
The Thugees, part 11
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
  
355-356
The Movie Stars
Lee Falk
Wilson McCoy
D38
   
355-356
The Thugees, part 12
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
2016
357-358
Whirlpool Channel
Lee Falk
Wilson McCoy
D41
   
357-358
The Thugees, part 13
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
359-360
Prince Hali and the White Stallion
Lee Falk
Sy Barry
D92
      
359-360
The Thugees, part 14
Lee Falk
Wilson McCoy
D36
   
361-362
The Tiger Girl
Lee Falk
Wilson McCoy
D42
   
361-362
The Ape Idol of the Durugu, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D37
   
363-364
Deadman's Point
Lee Falk
Sy Barry
D98
   
363-364
The Ape Idol of the Durugu, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D37
   
365-366
The Governor's Family, part 1
Lee Falk
Wilson McCoy
D43
   
365-366
The Ape Idol of the Durugu, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D37
   
367-368
The Governor's Family, part 2
Lee Falk
Wilson McCoy
D43
   
367-368
The Ape Idol of the Durugu, part 4
Lee Falk
Wilson McCoy
D37
2017
369-370
The Governor's Family, part 3
Lee Falk
Wilson McCoy
D43
   
369-370
The Ape Idol of the Durugu, part 5
Lee Falk
Wilson McCoy
D37
   
371-372
The Professor
Lee Falk
Wilson McCoy
D44
   
373-374
The Jungle Patrol
Lee Falk
Wilson McCoy
D45
   
375-376
The Wharf Rats
Lee Falk
Sy Barry
D84
   
377-378
Captain Kidder's Treasure
Lee Falk
Wilson McCoy
D57
   
379-380
The Crybaby
Lee Falk
Wilson McCoy
D71
2018
381-382
Carlyle's Good Mark
Lee Falk
Wilson McCoy
D70
   
383-384
The Crooner
Lee Falk
Wilson McCoy
D21
   
385-386
The Crown Jewels of Corba
Lee Falk
Wilson McCoy
D68
   
387-388
The Scorpia
Lee Falk
Wilson McCoy
D69
   
389-390
The Betrothal
Lee Falk
Wilson McCoy
D73
   
391-392
The Mysterious Ambassador, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D85
2019
393-394
The Mysterious Ambassador, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D85
   
395-396
The Mysterious Ambassador, part 3
Lee Falk
Sy Barry
D85
   
397-398
The Adventures of Lucy Cary
Lee Falk
Sy Barry
D89
   
399-400
The Bad Ones, part 1
Lee Falk
Sy Barry
D90
   
401-402
The Bad Ones, part 2
Lee Falk
Sy Barry
D90


...................Nr. 357-358 - 2016
........................Nr. 371-372 - 2017 ..........................Nr. 393-394 - 2019..........................Nr. 397-398 - 2019.............................Nr. 399-400 - 2019 .

Tidningar med Fantomen
på omslagetNr. 27 -1988

Annual 2 - 1988

Nr 34 - 1989

Nr. 48 - 1990

Nr 75 - 1992

Nr 84 - 1993

Nr. 88 - 1993

Nr. 97 - 1994

Nr. 105 - 1995

Nr. 109 - 1995

Nr. 119 - 1996

Nr. 123 - 1996

Nr. 128 - 1996

Nr. 138 - 1997

Nr 162 - 1999

Nr. 203 - 2003

Nr. 214 - 2004

Nr. 220 - 2006

Nr. 240 - 2006

Nr. 283-284 - 2009

Nr. 291-292 - 2010

Nr. 311-312 - 2012

Nr. 321-322 - 2013

nr. 333-334 - 2014

Nr. 345-346 - 2015

Nr. 347-348 - 2015

Skapades 2016-01-01
2016 Björn Harnby, harnby@yahoo.com